ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Спеціальність:
122 «Комп’ютерні науки»
СВО:
Бакалавр
Курс:
3
Провідний викладач:
Мірошниченко Микола Юрійович

Мета курсу – ознайомлення майбутніх фахівців з компютерних наук з основними принципами побудови комплексної системи захисту інформації з використанням сучасних технологій захисту.
Завдання курсу – формування в студентів вміння розробляти інформаційні системи з застосовуючи технології захисту інформації.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:
сучасні технології захисту інформації, методи та засоби, що їх підтримують.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:
проектувати системи захисту інформації, використовуючи сучасні
технології захисту; забезпечувати захист програмного та інформаційного забезпечення від несанкціонованих дій.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен отримати навички:
знання організаційних, технічних, алгоритмічних та інших методів і засобів захисту комп’ютерної інформації,
законодавства і стандартів у цій області, сучасних
криптосистем; здатність їх застосовувати у професійній діяльності.

Робоча програма:

Робоча програма «Технології захисту інформації»__БАКАЛАВР_122(на основі ОС Молодший спеціаліст),Мірошниченко_1С курс семестр 1

РОБОЧА ПРОГРАМА “Технології захисту інформації” БАКАЛАВР_122_на основі повної заг.серед.освіти_Мірошниченко_3 курс 5 семестр

Силабус 3 курс

Силабус 1С курс