Теорія алгоритмів та програмування

Спеціальність:
051 "Економіка"
СВО:
Бакалавр
Курс:
1
Провідний викладач:
Мозговенко Андрій Андрійович

Анотація курсу. При проходженні даної дисципліни, студенти познайомляться з поняттям «алгоритм», класичними алгоритмами та структурами даних, підходами до побудови та аналізу алгоритмів, підходами до автоматизації проектування алгоритмів. На лабораторних заняттях опанують етапи розв’язання алгоритмічних задач. В курсі передбачений контроль якості отриманих знань у вигляді модульних контрольних робіт.
Метою вивчення дисципліни є ознайомлення з процесом формалізації поняття „алгоритм” на основі алгоритмічних моделей та навчання’ методам розробки ефективних алгоритмів.
Завдання дисципліни полягає у ознайомленні з поняттям алгоритму, його властивостями та різними підходами щодо уточнення цього фундаментального в курсі інформатики поняття, ознайомленні з поняттям складності алгоритму та методами розробки ефективних алгоритмів, набутті практичних навичок
визначення складності алгоритмів та використання методів розробки ефективних алгоритмів.

РОБОЧА ПРОГРАМА_Теорія алгоритмів та програмування_Бакалавр_051 Економіка_(на основі повної загал.серед.освіти)_Мозговенко_1 курс 2 семестр

Силабус