Теорія Алгоритмів(051 “Економіка”)

Спеціальність:
051 "Економіка"
СВО:
Бакалавр
Курс:
1
Провідний викладач:
Мозговенко Андрій Андрійович
Посилання:

МетаВивчення основ математичної теорії алгоритмів, засобів формалізації задач та процесів їхнього рішення.  Розглядаються основні положення теорії алгоритмів, нормальний алгоритм Маркова, універсальні нормальні алгоритми, машини Тьюринга та машини Посту, фундаментальні Принципи побудови ефективних і надійних програм, основні алгоритми, що використовуються для обробки даних різноманітного характеру. Завдання. Ознайомлення студентів з основними принципами побудови та аналізу алгоритмів, математичному обґрунтуванню їх застосування. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
– основні властивості і вимоги до алгоритмів;
– алгоритмічні моделі;
– класи складності алгоритмів;
– фундаментальні алгоритми.
вміти:
– доводити, що функція є примітивно рекурсивною;
– писати програми для машини Поста та Тьюринга;
– складати схеми орієнтованих підстановок для нормальних
алгоритмів Маркова;
– використовувати основні методи теорії алгоритмів для побудови
нескладних логічних моделей, реалізації логічного виводу і оцінки
обчислювальної складності алгоритмів;
– будувати фундаментальні алгоритми.

РОБОЧА ПРОГРАМА_Теорія алгоритмів та програмування_Бакалавр_051 Економіка_(на основі повної загал.серед.освіти)_Мозговенко_1 курс 2 семестр