Управління ІТ-проектами

Спеціальність:
122 «Комп’ютерні науки»
СВО:
Бакалавр
Курс:
4
Провідний викладач:
Строкань Оксана Вікторівна

Метою дисципліни “ Управління ІТ-проектами ” є навчання студентів принципам теорії управління проектами з розробки програмного забезпечення і набуття лабораторних навичок планування, контролю та оптимізації процесів
розробки програмного забезпечення.
Завданнями дисципліни є вивчення методів управління проектами по розробці програмного забезпечення.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
– системні підходи і методи управління проектами;
– критичні фактори успіху проекту;
– концепцію управління ризиками, методами і засобами їх ідентифікації, а
також оцінки і мінімізації негативних наслідків;
– управління персоналом проекту в системі управління проектами;
– методики форсування витрат по проекту.
вміти:
– виділяти і класифікувати проекти і задачі управління проектами
всередині організації;
– формувати організаційну структуру для управління проектами;
– визначати організаційну, економічну, технічну та операційну
здійсненність проекту
– проектувати та моделювати бізнес-процеси системи
– використовувати існуючі стандарти по управлінню проектами;
– здійснювати вибір програмного забезпечення для задач управління
проектами

Робоча програма з дисципліни УІТП курс 4 (2021-2022 н.рік)

Робоча програма з дисципліни УІТП курс 2С (2021-2022 н.рік)

Перелік методичних вказівок для вивчення дисципліни

Перелік підручників з дисципліни “УІТП”

Силабус