2022 рік

 1. Автор(и): Прийма С.М., Аніщенко О.В. Вид охоронного документу: Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Номер охоронного документу: № 110833. Назва винаходу, наукового твору: стаття «Валідація результатів навчання». Дата публікації відомостей про подання/видачу охоронного документу: 06.01.2022 р.
 2. Автор(и): Прийма С.М., Аніщенко О.В. Вид охоронного документу: Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Номер охоронного документу: № 110834. Назва винаходу, наукового твору: стаття «Неформальна освіта». Дата публікації відомостей про подання/видачу охоронного документу: 06.01.2022 р.
 3. Автор(и): Прийма С.М., Аніщенко О.В. Вид охоронного документу: Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Номер охоронного документу: № 110835. Назва винаходу, наукового твору: стаття «Інформальна освіта». Дата публікації відомостей про подання/видачу охоронного документу: 06.01.2022 р.
 4. Автор(и): Шаров С.В., Гладких Г.В. Вид охоронного документу: Свідоцтво на авторське право. Номер охоронного документу: № 112559. Назва винаходу, наукового твору: наукова стаття «The importance of communicative competence for the professional formation of future computer science specialists». Дата публікації відомостей про подання/видачу охоронного документу: 31.03.2022 р.

2020-2021

 1. Авторське право на твір «Ontology-Based Approach to Validation of Learning Outcomes for Information Security Domain»: № 104949. Дата реєстрації 28 травня 2021 р. Автори: Рогушина Ю.В., Гладун А.Я., Прийма С.М., Строкань О.В.
 2. Навчальний посібник «Методи та системи штучного інтелекту» (свідоцтво на авторське право на твір № 108583 від 11.10.2021)
 3. Програмно-педагогічний засіб з курсу “Проектування програмного забезпечення (свідоцтво на авторське право на твір № 02380 від 08.02.2021 р.)
 4. Авторське право на твір «Ontological Analysis of Outcomes of Non-formal and Informal Learning for Agro-Advisory System AdvisOnt»: № 105395. Дата реєстрації 9 червня 2021 р. Автори: Pryima S. M., Strokan O. V., Rogushina J. V., Gladun A. Y., Lubko D. V., Malkina V. M.
 5. Авторське право на твір «Інформаційна система семантичної ідентифікації і документування результатів неформального й інформального навчання: методи й інструменти розробки»: № 105394. Дата реєстрації 9 червня 2021 р. Автори: Прийма С.М., Строкань О.В., Рогушина Ю.В., А.Я. Гладун, А.А. Мозговенко.
 6. Авторське право на твір «Навчальне видання «Управління ІТ-проєктами: лабораторний практикум»: № 105640. Дата реєстрації 18 червня 2021 р. Автори: Строкань О.В., Мірошниченко М.Ю.
 7. Авторське право на твір «Конспект лекцій «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності»: № 107342. Дата реєстрації 16 серпня 2021 р. Автори: Строкань О.В., Мірошниченко М.Ю.

 

2019-2020

 1. Науковий твір “Комп’ютерна електроніка та електротехніка: лабораторний практикум»: свідоцтво №101319; дата реєстрації 21.12.2020 р.
 2. «Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів: [лабораторний практикум]». Автор: Строкань О.В., Прийма С.М., Литвин Ю.О. (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 95551 від 22.01.2020 р.).
 3. Літератерний письмовий твір «Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів». №95551. Автори: Строкань О.В., Прийма С.М., Литвин Ю.О., дата реєстрації: 22.01.2020.Заявлено: 11.12.2019. №96470.
 4. Спосіб поділу сипучих матеріалів по фракція: пат. 137469 Україна: МПК В07В 4/02, В07В 13/10. № а 2019 03190 заявлено 01.04.2019 опубл. 25.10.2019, Бюл. №20.
 5. Пристрій для поділу сипучих матеріалів по фракціях: пат. 137470 Україна: МПК В07В 4/02, В07В 13/10. № а 2019 03190 заявлено 01.04.2019 опубл. 25.10.2019, Бюл. №20.
 6. Програмний засіб для автоматизації роботи вченого секретаря університету (свідоцтво на авторське право на твір № 92187 від 03.09.2019 р.)
 7. Навчальний посібник «Теорія алгоритмів». Автор: Прийма С.М. (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 89258 від 03.06.2019 р.).

2017-2018

 1. Навчальний довідник «Створення та використання Wiki-ресурсів»: Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 79050 / Прийма С.М., Рогушина Ю.В., Строкань О.В. Дата реєстрації 15.05.2018.
 2. Теплоакумулюючий матеріал на базі мірабіліту. Винахідники: Жарков В.Я., Жарков А. В., Лазуренко О.П., Черкашина Г.І., Речина О.М., Шалигіна О.В., Хромишев В.О., Хромишева О.О., Бож’єв М.В., Шаров С.В. Патент на корисну модель № 127499 від 10.08.2018 р.
 3. Експертна система для компаративного аналізу художніх творів (свідоцтво на авторське право на твір № 76443 від 31.01.2018 р.)
 4. Програмний засіб для обробки зображень IPS v0.1 (свідоцтво на авторське право на твір № 77745 від 20.03.2018 р.)
 5. Мобільний додаток торгівельного представника (свідоцтво на авторське право на твір № 82518 від 25.10.2018 р.)
 6. Навчальний програмний комплекс для вивчення інформатики учнями 9 класу (свідоцтво на авторське право на твір № 82520 від 25.10.2018 р.)
 7. Інтелектуальна система інформаційного та когнітивного супроводу функціонування Національної рамки кваліфікацій. Автори: Прийма С.М., Рогушина Ю.В., Балута В.С., Ткаченко А.В., Кудлай Є.В., Атаманчук О.М., Горбунов І.А. (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 71453 від 14.04.2017 р.).
 8. Літературно-письмовий твір «Співпраця бібліотек і музеїв Мелітопольщини як ресурс розвитку освіти дорослих». Автори: Прийма С.М., Кучина Л.І., Іванова Н.А., Кучина К.О., Ткаченко А.В. (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 72082 від 18.05.2017 р.).
 9. Літературно-письмовий твір «Каталог провайдерів освітніх послуг у сфері формальної та неформальної освіти дорослих Запорізького регіону». Автори: Прийма С.М., Ткаченко А.В., Кучина К.О., Кучина Л.І. (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 72083 від 18.05.2017 р.).
 10. Монографія «Системи відкритої освіти дорослих: теоретико-методологічні засади проектування і функціонування». Автор: Прийма С.М. (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 72084 від 18.05.2017 р.).
 11. Програма навчальної дисципліни «Методологія освіти дорослих у європейському контексті: особливості регіональної освітньої політики» для здобувачів вищої освіти. Автор: Прийма С.М. (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 73721 від 07.09.2017 р.).
 12. Когенераційний вітропарк з автономним джерелом збудження індукційних перетворювачів. Винахідники: Жарков А.В., Новах Б.С., Шалигіна О.В., Прийма С.М., Горбунов І.А. Патент на корисну модель № 116602 від 25.05.2017 р.

2016

 1. Монографія «Онтологічний аналіз у Web». Автори: Рогушина Ю. В., Гладун А. Я., Осадчий В. В., Прийма С. М. (свідоцтво на авторське право № 68897 від 06.12.2016 р.)

2014-2015

 1. Спосіб визначення однакового рівня концентрації аероіонів від розсіювального джерела аероіонного випромінювання: пат.  №96289 Україна, заяв. 26.01.2015, Бюл. №23.
 2. Спосіб визначення розподілення концентрації аероіонів на горизонтальній площині від джерела спрямованого аероіонного випромінювання. Винахідники: Чураков А. Я., Строкань О. В., Прийма С. М., Шаров С. В. Патент на корисну модель № 99468 від 10. 06. 2015 р.
 3. Спосіб визначення однакового рівня концентрації аероіонів від розсіювального джерела аероіонного випромінювання. Винахідники: Чураков А. Я., Строкань О. В., Прийма С. М. Патент на корисну модель № 96289 від 26. 01. 2015 р.
 4. Спосіб визначення розподілення концентрації аероіонів на горизонтальній площині від джерела спрямованого аероіонного випромінювання. Винахідники: Чураков А. Я., Строкань О. В., Прийма С. М., Шаров С. В. Патент на корисну модель № 99468 від 10. 06. 2015 р.
 5. Спосіб оптимізації розміщення джерел аероіонного випромінювання на двох сполучених площинах. Винахідники: Чураков А.Я., Прийма С.М. Патент на корисну модель № 87068 від 27.01.2014 р.

2009

 1. Лубко Дмитро Вікторович. Таврійський державний агротехнологічний університет. Спосіб сортування плодів томатів за ступенем зрілості: патент на корисну модель №46520 Україна: МПК (2009) В03В 5/28, u200906972; заявл. 03.07.2009; опубл. 25.12.2009, Бюл. №24, 2009 р.

2007

 1. Деклараційний патент на корисну модель пристрій для іонізації повітря: пат. 31059 Україна: МПК Н01J547/00. № а 2007 12763
  заявл.19.11.2007 опубл. 25.03.2008, Бюл. №6.
 2. Спосіб визначення однакового рівня концентрації аероіонів від двох розсіювальних джерел аероіонного випромінювання: пат. 48805 Україна: МПК А62L/9/22 , A61N 1/44. № а 2009 04661 заявлено 12.05.2009 опубл. 12.04.2010, Бюл. №7.
 3. Аероіонізатор: пат. 26204 Україна: МПК Н01J547/00. № а 2007 04396 заявл. 20.04.2007 опубл. 10.09.2007, Бюл. №14.

2006

 1. Пристрій для іонізації повітря виробничого приміщення: пат. 23179 Україна: МПК Н01J 47/00. № а 2006 13672 заявл. 25.12.2006 опубл. 10.05.2007, Бюл. №6.
 2. Контролерна система керування мікрокліматом у пташнику: пат. 22897 Україна: МПК Н01J547/00. № а 2006 14102 Заявл. 29.12.2006 Опубл. 25.04.2007, Бюл. №5.

2005

 1. Пристрій для вимірювання  негативних аероіонів: декларацйний патент 10653 Україна №u2005 05220; заяв. 01.06.202; опубл. 15.11.2005, Бюл. № 11.  
 2. Пристрій для вимірювання концентрації легких і важких іонів в повітрі: пат. 14339 Україна: МПК Н01J547/00. № а 2006 10476 заявл. 07.11.2005опубл.  15.05.2006, Бюл. №5.