Лубко Д.В., Нагорний В.О., Заліканов К.С. Переваги та недоліки платформи Arduino для підготовки майбутніх агроінженерів, енергетиків та фахівців з комп’ютерних наук VII Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ. Факультет енергетики і комп’ютерних технологій: матеріали VII. Всеукр. наук.-техн. конфер., 11-22 листопада 2019 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 78. ;

Лубко Д.В., Дроздов О.О. Платформа Arduino – як засіб проектування та вивчення основ програмування та електротехніки. VII Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ. Факультет енергетики і комп’ютерних технологій: матеріали VII. Всеукр. наук.-техн. конфер., 11-22 листопада 2019 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 76.;

Оленич Д.І., Малкіна В.М., Зінов’єва О.Г. Комп’ютерна програма-тренажер «розв’язання задачі лінійного програмування двоїстим симплекс-методом» із застосуванням технології DRAG-AND-DROP/ VII Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ. Факультет енергетики і комп’ютерних технологій: матеріали VII Всеукр. наук.-техн. конф., 11-22 листопада 2019 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2019.- с. 80 ;