Виховна робота на кафедрі здійснюється у вiдповiдностi з планами-графiками виховної роботи в академічних групах .

Дiяльнiсть куратора на кафедрі розглядається не тiльки як дiяльнiсть вихователя, але i як дiяльнiсть керiвника, педагогiчнi якостi i здiбностi якого впливають на рівень  працездатностi  студентського колективу та мiжособистих відношень у академiчнiй групі.

Організовано заохочення студентів, які приймають участь у науково-дослідній роботі на лекціях або спеціальних для цього випадку зборах, їм вручаються грамоти за підписом декана факультету й керівника наукового гуртка. Кураторами приділяється увага питанням дозвілля-поздоровлення іменинників, святкування значимих подій, а також матеріальна й моральна підтримка у важкі періоди й у періоди хвороби.

ВИТЯГ з протоколу про кращого куратора 2021

ВИТЯГ з протоколу про кращого куратора 2020

На кафедрі кураторами є:

– Зінов`єва О.Г. – група 11КН 

План роботи куратора 11КН групи 1семестр (2023-2024)

-Гешева Г.В. – група 31КН, 41КН

План роботи куратора 31КН, 41КН груп на 1 семестр (2023-2024)

– Холодняк Ю.В. – група 21МБКН

План роботи куратора 21МБКН групи на 1 семестр (2023-2024)

– Шарова С.В. – група 21СКН

План роботи куратора 21СКН групи (2023-2024)

АРХІВ

– Кривонос І.А. – група 41КН,21СКН 

План роботи куратора 41КН, 21СКН груп 1семестр (2022-2023)

-Гешева Г.В. – група 21КН, 31КН

План роботи куратора 21КН, 31КН груп на 1 семестр (2022-2023)

– Холодняк Ю.В. – група 11МБКН

План роботи куратора 11МБКН групи на 1 семестр (2022-2023)

– Шарова С.В. – група 11СКН

План роботи куратора 11СКН групи (2022-2023)