Виховна робота на кафедрі здійснюється у вiдповiдностi з планами-графiками виховної роботи в академічних групах .

Дiяльнiсть куратора на кафедрі розглядається не тiльки як дiяльнiсть вихователя, але i як дiяльнiсть керiвника, педагогiчнi якостi i здiбностi якого впливають на рівень  працездатностi  студентського колективу та мiжособистих відношень у академiчнiй групі.

Організовано заохочення студентів, які приймають участь у науково-дослідній роботі на лекціях або спеціальних для цього випадку зборах, їм вручаються грамоти за підписом декана факультету й керівника наукового гуртка. Кураторами приділяється увага питанням дозвілля-поздоровлення іменинників, святкування значимих подій, а також матеріальна й моральна підтримка у важкі періоди й у періоди хвороби.

ВИТЯГ з протоколу про кращого куратора 2021

ВИТЯГ з протоколу про кращого куратора 2020

На кафедрі кураторами є:

 

– Строкань О.В. – група 21 МБКН

План роботи куратора 21 МБКН 1семестр(2021-2022)

-Гешева Г.В. – група 11 КН

План роботи куратора 11КН (1сем+2сем)

– Лубко Д.В. – група 21 КН

План роботи куратора 21КН (1сем+2сем)

– Зінов’єва О.Г. – група 31 КН

План роботи куратора 31КН – 11 СКН (1сем+2сем)

– Мозговенко А.А. – група 41 КН

План роботи куратора 41КН (1сем+2сем)