Мозговенко Андрій Андрійович

Посада: Ассистент кафедри «Комп’ютерні науки»

Базова вища освіта: Закінчив Таврійський державний агротехнологічний університет у 2018 році за спеціальністю «Інформаційні технології проектування» та здобув кваліфікацію: аналітик комп`ютерних систем.

Email: andrii.mozghovenko@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • Інтелектуальні системи
  • Прикладне програмування
  • Об’єктно орієнтоване програмування
  • Нейронні мережі.

Досвід наукової та викладацької діяльності: Відповідність ліцензійним вимогам ас. Мозговенко А.А.

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК Pryima, S., Strokan, O., Rogushina, J., Gladun, A., Mozgovenko, A. Ontology-based methods and tools for validation of non-formal learning outcomes. CEUR Workshop Proceedings, 2021. 2866, с. 50-59 Мозговенко А. А., Башук І. Ю. Аналіз методів і інструментів навчання нейронної мережі для камери ідентифікації персоналу / Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні комп'ютерні та інформаційні системи і технології» 2020 р. с. 44-48
Малкіна В. М., Мозговенко А. А. Визначення геометричних характеристик плодів черешні на основі технологій комп’ютерного зору / Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні комп'ютерні та інформаційні системи і технології» 2020 р. с. 49-52
Прийма С. М., Строкань О. В., Лубко Д. В., Мозговенко А. А. Інформаційна система семантичного опрацювання результатів неформального й інформального навчання. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання. Гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев. Мелітополь: ТДАТУ. 2020. Вип. 20. Т. 3. С. 282–292.
Строкань О.В., Прийма С.М., Рогушина Ю.В., Гладун А.Я., Лубко Д.В., Мозговенко А.А. AdvisOnt: семантизація сервісів агродорадництва для валідації результатів неформального та інформального навчання. Control Systems and Computers. 2021. № 1. С. 60-69.
Прийма С.М., Строкань О.В., Рогушина Ю.В., А.Я. Гладун, А.А. Мозговенко. Інформаційна система семантичної ідентифікації і документування результатів неформального й інформального навчання: методи й інструменти розробки. Інформаційні технології і засоби навчання. 2020. Т.79. С. 361-386. DOI: 10.33407/itlt.v79i5.3889
Малкіна В.М., Програмний модуль планування та обробки експериментів за критерієм мінімізації D–efficient / В.М. Малкіна, А.А. Мозговенко // Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп'ютерних систем.Тези доповідей на III Всеукраїнській науково-практичній конференції MEICS-2018 - Дніпро: Вид-во ПП Щербатих О.В., 2018. - С. 36-37.
Ніконенко О.В. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОБ'ЄКТА КЕРУВАННЯ/ О.А. Ніконенко, А.А. Мозговенко// Всеукраїнська науково-технічна конференція, збірник тез доповідей. м. Мелітополь, 19-23 листопада 2018 року. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – 20 с.
Мозговенко А.А. Програмний модуль демонстрації учбового матеріалу
Realization of the "Transport task" simulation software using the" Drag-and-drop" technology/V Malkina, O Zinovieva, A Mozghovenko/Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology 7 (2), 11-19
Башук, І. Ю., Мозговенко, А. А. Програмний модуль з класифікації навчальних текстів дисциплін з використанням нейронних мереж
Мозговенко, А. А. Аналіз використання методів машинного навчання у сільскому господарстві
Мозговенко А.А. Програмний модуль з класифікації навчальних текстів дисциплін з використанням нейронних мереж. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації». ТДАТУ, 27-29 травня 2020. с. 312-315.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення

Організаційна діяльність: Член журі у I етапі Всеукраїнських конкурсів-захистів науководослідницьких робіт учнів – членів Національного центру “Мала академія наук України” (Костянтинівське районне навчально-виховне об’єднання «Гімназія – Мала академія наук № 1 «Таврія» Мелітопольської районної ради Запорізької області – 2019 рік)
Наукова діяльність: Відповідальний виконавець наукової теми «Комп’ютерне моделювання явищ та процесів в АПК»

Участь у конференціях

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації». ТДАТУ, 27-29 травня 2020.

 

Сертифікати та свідоцтва

Основи програмування(мовою Python)

Машинне навчання

EF SET English Certificate 67/100 (C1 Advanced)

Диплом базового курсу з відеомонтажу у ADOBE PREMIERE PRO в рамках Проєкту USAID “Економічна підтримка Східної України”

Авторське право на твір «Інформаційна система семантичної ідентифікації і документування результатів неформального й інформального навчання: методи й інструменти розробки»: № 105394. Дата реєстрації 9 червня 2021 р. Автори: Прийма С.М., Строкань О.В., Рогушина Ю.В., А.Я. Гладун, А.А. Мозговенко.

 

 

Наукове консультування установ, підприємств, організацій

Договір про співпрацю

Довідка