Прийма Сергій Миколайович

Посада: Професор кафедри комп’ютерних наук

Базова вища освіта: Мелітопольський державний педагогічний інститут, 1999 р., Хімія та інформатика і обчислювальна техніка, «учитель хімії та інформатики і обчислювальної техніки» АР №11784143 диплом з відзнакою

Вчене звання: профессор кафедри комп’ютерних наук, 2019, АП № 001003

Науковий ступінь: Доктор педагогічних наук, 2016, 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України ДД № 005274

Email: pryima.serhii@gmail.com

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

 • математична логіка і теорія алгоритмів, складність алгоритмів комп’ютерні онтології, Semantic Web.

Досвід наукової та викладацької діяльності:
Відповідність ліцензійним вимогам д.п.н.,проф. Прийма С.М.
Навчальний посібник "Теорія алгоритмів"/ С.М. Прийма (свідоцтво на авторське право на твір 89258 від 03.06.2019)

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК Строкань О.В., Прийма С.М., Рогушина Ю.В., Гладун А.Я.,Лубко Д.В., Мозговенко А.А. AdvisOnt: семантизація сервісів агродорадництва для валідації результатів неформального та інформального навчання Control Systems and Computers. 2021. № 2. С. 69-83. URL: http://usim.org.ua/?page_id=14138&
lang=en.
Rogushina J, Gladun A., Pryima S., Strokan O. Development of Advisory System Based on Semantic Technologies Open Semantic Technologies for Intelligent System. OSTIS 2021. Communications in Computer and Information Science. 2021. PP. 47-54. Pryima, S., Strokan, O., Lubko, D., Lytvyn, Y., Bilyk, N. Development of the information system for semantic identification and documentation of the results of non-formal and informal education. CEUR Workshop Proceedings, 2021. 2866, с. 11-19.
Pryima, S., Strokan, O., Rogushina, J., Gladun, A., Mozgovenko, A. Ontology-based methods and tools for validation of non-formal learning outcomes. CEUR Workshop Proceedings, 2021. 2866, с. 50-59
Прийма С. М., Строкань О. В., Лубко Д. В., Мозговенко А. А. Інформаційна система семантичного опрацювання результатів неформального й інформального навчання. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання. Гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев. Мелітополь: ТДАТУ. 2020. Вип. 20. Т. 3. С. 282–292.
Строкань О.В., Прийма С.М., Рогушина Ю.В., Гладун А.Я., Лубко Д.В., Мозговенко А.А. AdvisOnt: семантизація сервісів агродорадництва для валідації результатів неформального та інформального навчання. Control Systems and Computers. 2021. № 1. С. 60-69.
Pryima, S. M., Strokan, O. V., Rogushina, J. V., Gladun, A. Y., Lubko, D. V., & Malkina, V. M. (2020, November). Ontological Analysis of Outcomes of Non-formal and Informal Learning for Agro-Advisory System AdvisOnt. In International Conference on Technologies and Innovation (pp. 3-17). Springer, Cham.
Прийма С.М., Строкань О.В., Рогушина Ю.В., А.Я. Гладун, А.А. Мозговенко. Інформаційна система семантичної ідентифікації і документування результатів неформального й інформального навчання: методи й інструменти розробки. Інформаційні технології і засоби навчання. 2020. Т.79. С. 361-386. DOI: 10.33407/itlt.v79i5.3889
Priyma S., Anishchenko О., Yuan Dayong, Ivanova N. Formation of the project competence of future specialists in information, library and archive services in a digital societyInformation Technologies and Learning Tools. – 2019. – Vol 70. – No2. – p.121–140. (Web Of Science)
Rogushina, J., Gladun, A., Pryima, S., Strokan, O. Ontology-Based Approach to Validation of Learning Outcomes for Information Security Domain. 19th International Scientific and Practical Conference ""Information Technologies and Security"", ITS 2019
Institute for Information Recording of National Academy of Sciences of Ukraine. CEUR Workshop Proceedings. Volume 2577, 2019. 21-36. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2577/paper3.pdf. (Scopus).

Pryima, S., Dayong, Y., Anishenko, O., Petrushenko, Y., Vorontsova, A. Lifelong learning progress monitoring as a tool for local development management // Problems and Perspectives in Management, 2018. - 16(3), pp. 1-13
Pryima Serhii Семантична обробка інформаційних ресурсів ринку праці / Serhii Pryima , Julia Rogushina// Information Technologies and Learning Tools. – 2018. – Vol 65. – No3. – p. 337-355. (Web Of Science)
Priyma S., Formation of the project competence of future specialists in information, library and archive services in a digital society/ Priyma S., Anishchenko О., Yuan Dayong, Ivanova N.// Information Technologies and Learning Tools. – 2019. – Vol 70. – No2. – p.121–140
Serhii Pryima A study on educational needs of adults (on the example of Zaporizhzhia region residents)/ Serhii Pryima, Andrii Orlov, Olena Anishchenko, Ellina Pozdnyakova-Kirbyateva// Advanced Education, 2018, №9. – pp. 62-72
Serhii Pryima Use of Ontologies for Metadata Records Analysis in Big Data/ Serhii Pryima , Julia Rogushina, Anatoly Gladun// CEUR Workshop Proceedings, 2018. – Vol 2318. – p. 46-63.
1. Pryima, S., Dayong, Y., Anishenko, O., Petrushenko, Y., Vorontsova, A. Lifelong Learning Progress Monitoring as a Tool for Local Development Management. Problems and Perspectives in Management. Volume 16(3) 2018. 1-13. URL: http://dx.doi.org/10.21511/ppm.16(3).2018.01. (Scopus).
Pryima S.М., Rogushina J.V., Strokan' О.V. Use of semantic technologies in the process of recognizing the outcomes of non-formal and informal learning Proceedings of the 11th International Conference of Programming (UkrPROG 2018) , Kyiv, Ukraine, May 22-24, 2018./ 2018, P. 226–235, urn:nbn:de:0074-2139-2 http://ceur-ws.org/Vol-2139/
Прийма С. М. Використання семантичних технологій для встановлення діалогу між суб'єктами ринку праці / С. М. Прийма, Ю. В. Рогушина, О. В. Строкань // Проблеми програмування. - 2018. - № 2-3. - С. 226-235..
Pryima S. The use of ontologies and semantic web to provide for the transparency of qualifications frameworks / Julia Rogushina, Serhii Pryima // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol. 1, N 2 (85). - P. 25-31. – Available at: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/92815 (Scopus)

Pryima Serhii, Dayong Yuan, Anishenko Olena, Petrushenko Yuriу. The UNESCO Global Network of Learning Cities: tools for the progress monitoring. Science and Education. 2017. №4. 74-81. URL: http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/uk/articles/2017-4-doc/2017-4-st13. (Web Of Science)
Прийма С., Орлов А., Аніщенко О., Кучина К. Освітні потреби жителів Запорізької області: стан і потенціал для розвитку регіону, що навчається. Science and Education. 2017. №2. 95-111. URL: http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/ doc/2017/2_2017 /17.pdf. (Web Of Science)
Priyma S. Use of Competence Ontological Model for Matching of Qualifications / J. Rogushina, S. Priyma // Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education – 2017. – Vol. 26, №2. – 216-228. Available at: http://khimiya.org/show_issue.php?y=2017&vol=26&issue=2&i_id=66 (Scopus)

Priyma S. Development of methods for support of qualification frameworks transparency based on semantic technologies / Julia V. Rogushina, Serhii M. Pryima // Information Technologies and Learning Tools. – 2017. – Vol 59. – No3. – p.201–210. Available at: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/ article/view/1655/1201 (Web Of Science)

Pryima S. Ontological approach to qualifications matching on base of competences: model and methods / Julia V. Rogushina, Serhii M. Pryima // Науковий вісник НГУ, 2017, №6. – С.162-168. Available at:
http://www.nvngu.in.ua/jdownloads/pdf/2017/06/06_2017_Rogushina.pdf (Scopus)


Монографія «Онтологічний аналіз у Web». Автори: Рогушина Ю. В., Гладун А. Я., Осадчий В. В., Прийма С. М. (свідоцтво на авторське право № 68897 від 06.12.2016 р.)
Інтелектуальна система інформаційного та когнітивного супроводу функціонування Національної рамки кваліфікацій. Автори: Прийма С.М., Рогушина Ю.В., Балута В.С., Ткаченко А.В., Кудлай Є.В., Атаманчук О.М., Горбунов І.А. (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 71453 від 14.04.2017 р.).

Підручники, навчальні посібники, монографії
1. Прийма С. М. Онтологічний аналіз у Web : монографія / Ю.В. Рогушина, А.Я. Гладун, В.В. Осадчий, С. М. Прийма — Мелітополь : Видавництво МДПУ імені Б. Хмельницького, 2015. — 407 с.
2. Прийма С.М. Математична логіка і теорія алгоритмів: навч. посіб. /С.М. Прийма. — Мелітополь: ТОВ „ВБ „Мелітопольська міська друкарня””, 2008. — 134 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів (лист №1.4/18—Г—1193 від 26.05.2008 р.)).
3. Рогушина Ю.В. Створення та використання семантичних Wiki-ресурсів [Текст]: навчальний довідник/ Рогушина Ю.В., Прийма С.М., Строкань О. - Мелітополь: Видавництво ТДАТУ, 2017. – 169 с. . (Гриф Вченої ради ТДАТУ Протокол №5 від 26.12.2017 р.).
4. Аніщенко О. В., Гладун А. Я., Ісмаілова Л. Л., Лубко Д. В., Прийма С. М.,  Рогушина Ю. В., Строкань О. В. Інтелектуальна підтримка валідації результатів неформального та інформального навчання з використанням відкритих енциклопедичних ресурсів. Енциклопедії як глокальні медії: колективна монографія. За ред. д. і. н., проф. А. М. Киридон. Київ : Державна наукова установа, «Енциклопедичне видавництво». 2020. С. 157174.
5. Прийма С.М. Теорія алгоритмів: навч. посіб. / С.М. Прийма. — Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2018. – 116 с.
6. Прийма С.М. Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів: [лабораторний практикум] / О.В. Строкань, С.М. Прийма, Ю.О. Литвин. —Мелітополь:ТДАТУ, 2019. – 186 с.

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення

Педагогічна діяльність: Проректор з наукової роботи МДПУ м. Мелітополь (з 2012 по 2016 роки)
Профессор кафедри комп’ютерних наук, 2019, АП № 001003
Наукова діяльність: Відповідальний виконавець наукової теми «Теоретичне обґрунтування та розроблення інформаційної системи семантичної ідентифікації, документування та обробки результатів неформального та інформального навчання» (номер державної реєстрації 0119U000272)
Є членом редколегії наукового журналу «Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: збірник наукових праць» Наукове керівництво (консультування) здобувача: Тітова Олена Анатоліївна – професор кафедри іноземних мов ТГАТУ імені Дмитра Моторного Член ради спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки» та 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти Науковий кореспондент Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України (з березня 2017)
Організаційна діяльність: З 2012 по 2018 рік – експерт і вчений секретар секції «Педагогіка, психологія, проблеми молоді та спорту» Наукової ради Міністерства освіти і науки України. Голова правління ГО «Українська асоціація міст, що навчаються» Член правління Громадської спілки «Соціальне підприємство «Центр освіти дорослих «Перший»

Нагороди, заохочення, почесні звання:
Подяка Прем’єр-міністра України , 2013

Свідоцтва та патенти

 1. Спосіб оптимізації розміщення джерел аероіонного випромінювання на двох сполучених площинах. Винахідники: Чураков А.Я., Прийма С.М. Патент на корисну модель № 87068 від 27.01.2014 р.
 2. Спосіб визначення однакового рівня концентрації аероіонів від розсіювального джерела аероіонного випромінювання. Винахідники: Чураков А. Я., Строкань О. В., Прийма С. М. Патент на корисну модель № 96289 від 26. 01. 2015 р.
 3. Спосіб визначення розподілення концентрації аероіонів на горизонтальній площині від джерела спрямованого аероіонного випромінювання. Винахідники: Чураков А. Я., Строкань О. В., Прийма С. М., Шаров С. В. Патент на корисну модель № 99468 від 10. 06. 2015 р.
 4. Когенераційний вітропарк з автономним джерелом збудження індукційних перетворювачів. Винахідники: Жарков А.В., Новах Б.С., Шалигіна О.В., Прийма С.М., Горбунов І.А. Патент на корисну модель № 116602 від 25.05.2017 р.

 

 1. Монографія «Онтологічний аналіз у Web». Автори: Рогушина Ю. В., Гладун А. Я., Осадчий В. В., Прийма С. М. (свідоцтво на авторське право № 68897 від 06.12.2016 р.)
 2. Інтелектуальна система інформаційного та когнітивного супроводу функціонування Національної рамки кваліфікацій. Автори: Прийма С.М., Рогушина Ю.В., Балута В.С., Ткаченко А.В., Кудлай Є.В., Атаманчук О.М., Горбунов І.А. (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 71453 від 14.04.2017 р.).
 3. Літературно-письмовий твір «Співпраця бібліотек і музеїв Мелітопольщини як ресурс розвитку освіти дорослих». Автори: Прийма С.М., Кучина Л.І., Іванова Н.А., Кучина К.О., Ткаченко А.В. (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 72082 від 18.05.2017 р.).
 4. Літературно-письмовий твір «Каталог провайдерів освітніх послуг у сфері формальної та неформальної освіти дорослих Запорізького регіону». Автори: Прийма С.М., Ткаченко А.В., Кучина К.О., Кучина Л.І. (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 72083 від 18.05.2017 р.).
 5. Монографія «Системи відкритої освіти дорослих: теоретико-методологічні засади проектування і функціонування». Автор: Прийма С.М. (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 72084 від 18.05.2017 р.).
 6. Програма навчальної дисципліни «Методологія освіти дорослих у європейському контексті: особливості регіональної освітньої політики» для здобувачів вищої освіти. Автор: Прийма С.М. (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 73721 від 07.09.2017 р.).
 7. Навчальний довідник «Створення та використання семантичних Wiki-ресурсів» для здобувачів вищої освіти. Автор: Прийма С.М., Рогушина Ю.В., Строкань О.В. (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 79050 від 15.05.2018 р.).
 8. Навчальний посібник «Теорія алгоритмів». Автор: Прийма С.М. (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 89258 від 03.06.2019 р.).
 9. «Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів: [лабораторний практикум]». Автор: Строкань О.В., Прийма С.М., Литвин Ю.О. (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 95551 від 22.01.2020 р.).
 10. Авторське право на твір «Інформаційна система семантичної ідентифікації і документування результатів неформального й інформального навчання: методи й інструменти розробки»: № 105394. Дата реєстрації 9 червня 2021 р. Автори: Прийма С.М., Строкань О.В., Рогушина Ю.В., А.Я. Гладун, А.А. Мозговенко.
 11. Авторське право на твір «Ontological Analysis of Outcomes of Non-formal and Informal Learning for Agro-Advisory System AdvisOnt»: № 105395. Дата реєстрації 9 червня 2021 р. Автори: Pryima S. M., Strokan O. V., Rogushina J. V., Gladun A. Y., Lubko D. V., Malkina V. M.