Сіциліцин Юрій Олександрович

Посада: Старший викладач кафедри «Комп’ютерні науки»

Базова вища освіта: Закінчив радіоприладобудівний факультет Запорізького державного технічного університета в 1996 році за спеціальністю «Конструювання і технології радіоелектронних засобів»

Email: yurii.sitsilitsin@tsatu.edu.ua

Галузь наукових інтересів:

  • крос-платформне програмування
  • паралельне програмування

Досвід наукової та викладацької діяльності: Види і результати професійної діяльності ст. викл. Сіциліцин Ю.О.

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК Сіциліцин Ю.О.Проблема вибору засобів розроблення програмного забезпечення під час викладання дисципліни паралельного програмування у закладах вищої освіти/ Ю.О. Сіциліцин // Збірник наукових праць "Педагогічні науки". № 86. 2019. С.347-351
IX Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті та науці» 25 квітня 2017 МДПУ. Сіциліцин Ю.О. «Огляд засобів розробки мобільних додатків» с. 180-183
Сіциліцин Ю. О. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ ПОШУКУ РІШЕНЬ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗКУ ЗАДАЧІ ОПТИМІЗАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕНЕТИЧНОЕО АЛГОРИТМУ ШЛЯХОМ ПОПЕРЕДНЬОЇ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ. Н.І. Фурманова , О.Ю. Фарафонов О.Ю. Малий , Ю.О. Сіциліцин. Технология приборостроения : наук. журн. №2, 2017 – с.6-9

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ ПРИ КВАЗИСТАТИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ УСТРОЙСТВ НА МИКРОПОЛОСКОВЫХ ЛИНИЯХ. Науковий журнал «Молодий вчений» № 11 (26) листопад, 2015 р. Частина 1.
Павлов Д.Ю., Сіциліцин Ю.О. Використання розподілених баз даних при проектуванні інформаційних систем для автоматизації роботи підприємств. VIII Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті та науці» 21-22 квітня МДПУ. «Використання сучасної технології розподілених баз даних при проектуванні інформаційних систем» с. 111-118
Yuriy Sitsilitsin. Using of parallel computing for the quasi-static analysis of microstrip filters topology. Yuriy Sitsilitsin, Maryna Mishchenko, Nataliya Furmanova, Olexiy Farafonov. Матеріали Міжнародної конференції TCSET’2014, Львів-Славське. – 2014. – с.65 МАТЕРІАЛИ IV Міжнародної науково-практичної конференції «ІНФОРМАЦІЙНІ УПРАВЛЯЮЧІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ» (ІУСТ- ОДЕСА -2015) 22 – 24 вересня 2015 року. Сицилицин Ю.А., Мищенко М.В., Фурманова Н.И., Фарафонов А.Ю.– к.т.н.
Сіциліцин Ю. О. МОДЕЛЮВАННЯ БАГАТОПРОВІДНИХ ЗВ’ЯЗАНИХ МІКРОСМУЖКОВИХ ЛІНІЙ У КВАЗІДИНАМІЧНОМУ НАБЛИЖЕННІ З УРАХУВАННЯМ НЕОДНОРІДНОСТЕЙ ТОПОЛОГІЇ. Міщенко М. В., Фарафонов О. Ю., Сіциліцин Ю. О., Крищук В. М., Романенко С. М. Радіоелектроніка, інформатика, управління : наук. журн. / Запоріз. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя: [б. в.], №1– с. 46-50
Сіциліцин Ю. О. МЕТОД СИНТЕЗА ДОПУСКОВЫХ ОТКЛОНЕНИЙ НА ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МИКРОПОЛОСКОВЫХ УСТРОЙСТВ. Радіоелектроніка, інформатика, управління: наук. журн. / Запоріз. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя: [б. в.], №2– с. 21-27
Сіциліцин Ю. О. Розпаралелювання генетичних алгоритмів з використанням карт Кохонена. Сіциліцин Ю.О., Фурманова Н.І. Матеріали та програма науково-технічної конференції СДУ. – Суми, СДУ. – 2014. – c.90

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

  • Національний університет біоресурсів і природокористування України. ННІ післядипломної освіти. «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності». Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/002412-17 № 2412. від 24.03.2017 Тема випускної роботи: Впровадження інтерактивних технологій навчання в навчальному процесі при викладанні дисципліни «Інноваційно-технологічні процеси при вивчені дисципліни «Крос-платформне програмування»».

Підвищення кваліфікації, стажування

Харківський національний університет радіоелектроніки за курсом «Комп’ютерні мережі» з 05 по 07 вересня 2013 р.

Національний університет біоресурсів і природокористування України. ННІ післядипломної освіти. «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності». Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/002412-17 № 2412. від 24.03.2017

Консультування установ

ТОВ “Інтерцил”