ава13 січня у Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного відбулась щорічна  конференція трудового колективу. В порядку денному значилися п’ять питань. Серед них:

 • звіт ректора університету д.т.н., професора, члена кореспондента НААНУ В.М. Кюрчева про діяльність ТДАТУ за 2019 рік;
 • звіт про виконання умов колективного договору
 • про прийняття колективного договору між адміністрацією та профкомом на 2020-2021 роки;
 • про діяльність «БО БФ «Таврія»;
 • різне.

Ректор ТДАТУ Володимир Кюрчев у своєму звіті перед трудовим колективом окреслив основні досягнення, проблеми та перспективи нашого університету. Таврійський ДАТУ сьогодні має великий потенціал та матеріальну базу аби досягти лідерських позицій в підготовці фахівців.

У 2019 році роботу колективу університету було спрямовано на виконання завдань плану розвитку ТДАТУ та направлено на:

 • забезпечення високої якості вищої освіти та освітнього процесу;
 • удосконаленню внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти;
 • забезпечення відповідності якісного складу науково-педагогічним працівників Ліцензійним умовам;
 • відкриття нових спеціальностей;
 • посилення профорієнтаційної роботи;
 • запровадження дуальної форми навчання;
 • розвиток матеріально-технічної бази з метою поліпшення умов проведення освітнього процесу, підвищення побутової комфортності для працівників і здобувачів вищої освіти;
 • забезпечення фінансової стійкості університету через налагоджену роботу навчально-науково-виробничого центру;
 • соціальний захист і соціальна підтримка викладачів, здобувачів вищої освіти та навчально-допоміжного персоналу.

Головне завдання для будь якого закладу вищої освіти –  підготовка затребуваних фахівців. Це можливо зробити завдяки висококваліфікованим викладачам, сучасним методам викладання та розвитку матеріально-технічної бази. Протягом 2019 року для забезпечення освітнього процесу було оновлено парк комп’ютерної техніки, придбано телевізори, інтерактивні дошки, проведено ремонт навчальних аудиторій, закуплено обладнання для  навчальних лабораторій.

Науково-педагогічні і педагогічні працівники у 2019 році продовжили активно впроваджувати інноваційні методи викладання, поширили використання мультимедійних та інтерактивних форм викладення навчального матеріалу, а також тестового контролю знань студентів.

У 2018-2019 навчальному році в університеті було продовжено проведення експерименту з впровадження дуальної освіти. 366 студентів працювали на робочих місцях відповідно до спеціальностей на 287 сучасних підприємствах та в організаціях. Експеримент виявився вдалим, і в 2019-2020 навчальному році вже 541 студент отримає можливість підвищити рівень практичної підготовки завдяки дуальній формі навчання. Для цього було підписано більше 400 угод з провідними підприємствами не тільки Мелітополя і Запорізької області, а й інших регіонів України.

Студенти нашого університету постійно беруть участь в закордонних практиках та різних конкурсах. В минулому році студентка факультету АТЕ Віолетта Індик стала переможницею конкурсу «Чому я обираю Агро?» Віолетта Індік провела вікенд у Берліні, а студентка 4-го курсу спеціальності «Облік та аудит» ТДАТУ Анастасія Подопригора, отримала грант на навчання у Німеччині.

Ще одне досягнення Таврійського ДАТУ – присвоєння ім’я корифея аграрної галузі двічі Героя Соціалістичної Праці, Героя України, кавалера ордена Ярослава Мудрого, академіка УААН, випускника нашого ЗВО, Дмитра Моторного.

В ході голосування делегати конференції одноголосно затвердили звіт ректора університету. Звіт ректора за 2019 рік представлено на сайті ТДАТУ.

Також на конференції затвердили звіт про виконання умов колективного договору, прийняли колективний договір між адміністрацією та профкомом на 2020-2021 роки та затвердили звіт про діяльність «БО БФ Таврія».

Наприкінці конференції ректор виконав почесну місію. Володимир Миколайович вручив кращим викладачам атестати «Почесний професор Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного». Їх отримали: Валентин Бойко, Василь Кравець, Олександр Вершков, Володимир Тарасенко, Микола Кольцов, Микола Стручаєв, Надія Загорко, Олена Воронянська, Юрій Дмітрієв, Олександр Івженко та Ольга Алєксєєва.

За набрані у 2019 році на офіційних змаганнях з богатирського багатоборства 3936 бали, завідувачу кафедри фізичного виховання і спорту ТДАТУ Валерію Газаєву ректор вручив Сертифікат Міністерства молоді та спорту України.

Денис Водоп’янов, начальник РВВ «Агро Таврія»

Більше фото  за посиланням.