У рамках діяльності студентських гуртків науково-технічного перекладу під керівництвом та завдяки консультуванню викладачами кафедри «Іноземні мови» здобувачі щорічно відкривають нові можливості проведення досліджень та презентації їх результатів іноземними мовами.

Учасники гуртків є організаторами та лідерами дискусій та диспутів на актуальні теми, активними слухачами семінарів та вебінарів з академічної доброчесності, доповідачами на студентський наукових конференціях у ТДАТУ та інших закладах вищої освіти, авторами статей та тезисів іноземними мовами.

Цього року кращим знавцям англійської, німецької та французької мов запропоновано новий вид діяльності – участь у конкурсі спеціалізованого наукового перекладу. Вимогами до конкурсної роботи є:

• змістова ідентичність тексту перекладу з оригінальним фрагментом іноземною мовою;
• лексичні аспекти перекладу (використання еквівалентних лексичних засобів);
• граматичні аспекти перекладу (використання адекватних граматичних конструкцій);
• стилістична ідентичність тексту перекладу з оригінальним фрагментом іноземною мовою;
• дотримання норм та правил української мови;
• дотримання правил академічної доброчесності.

Іншомовні фрагменти дібрано з урахуванням наукової новизни, інформативної актуальності та лінгвістичної підготовки студентів, які отримують освіту за однією з галузей (технічні, природничі, економічні науки).

Також цього року вперше оголошено конкурс перекладу сучасної української прози – переклад оповідання (коротка форма) з української на іноземну мову. Метою конкурсу є ознайомлення здобувачів освіти нелінгвістичних спеціальностей з надбаннями сучасної української літератури на основі автентичних матеріалів – художньої, публіцистичної або науково-популярної української прози, а також популяризація читання як способу розширення світогляду та хобі.

Обидва конкурси тривають з 17 по 27 лютого, роботи приймаються в електронному форматі.

Запрошуємо усіх бажаючих долучитися до вивчення та перекладу актуального наукового та літературного дискурсу, до імплементації перекладу як засобу пізнавальної та креативної діяльності у навчальний процес та дозвілля.

Наталія Зайцева,
ст. викладач кафедри іноземних мов