Студентські олімпіади спонукають здобувачів закладів вищої освіти показати творче застосування здобутих знань, умінь і навичок, а також професійну підготовку як майбутніх спеціалістів. Олімпіади з різних дисциплін проводяться на кафедрі МСТТ щороку з метою підвищення якості підготовки фахівців та системного вдосконалення навчального процесу, активізації навчально-пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти.

На кафедрі МСТТ 6 грудня 2021 року  пройшла предметна олімпіада з дисципліни «Транспортна логістика» для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» 22 МБ АІ спеціальності 208 Агроінженерія – ведучий викладач професор Анжела Волошина.

Олімпіада ґрунтується на виконанні завдань, які демонструють теоретичні знання і повністю відповідають змісту дисципліни, забезпечують рівні можливості виконання їх всіма учасниками та сприяють повному виявленню кожним із них досягнутого рівня знань.

Призові місця розподілені наступним чином (інформаційна довідка):

І місце –  Ярослав Антропов

ІІ місце – Сергій Бетін

ІІІ місце – Марина Соколенко

Результати олімпіади зараховані до підсумкового рейтингу успішності з дисципліни «Транспортна логістика»

7 грудня 2021 р. на кафедрі МСТТ була проведена олімпіада з навчальної дисципліни “Забезпечення технічного стану транспортних засобів” (ЗТСТЗ) для здобувачів СВО «Магістр» під керівництвом ведучого викладача доцента Олега Болтянського.

Олімпіада з дисципліни ЗТСТЗ проходила у вигляді тестування. Студентам було запропоновано 100 питань з вибором однієї вірної відповіді. Кожна вірна відповідь оцінювалась у один бал. У олімпіаді взяли участь 15 студентів 22 МБ АІ групи механіко-технологічного факультету, які навчаються за ОПП «Агроінженерія».

Переможці визначалися згідно протоколу за найбільшою сумою балів. За результатами підведення підсумків згідно інформаційної довідки переможцями стали:

1 місце – Марина Соколенко

2 місце –Ярослав Антропов

3 місце – Сергій Дуда

8 грудня 2021 року на кафедрі МСТТ пройшла олімпіада з навчальної дисципліни «Трактори і автомобілі» серед студентів 3 та 2 С курсу механіко-технологічного факультету.

Для проведення предметної олімпіади на була створена комісія у складі: завідувач кафедрою професор Анатолій Панченко, доцент Олексій Стефановський, ведучий викладач з дисципліни та відповідальний по кафедрі за проведення предметних олімпіад Ірина Мілаєва.

Переможцями олімпіади стали:

I місце – Новосельцев Р.В. 31 АІ

II місце – Жердєв О.С. 31 АІ

III місце – Гунько Г.С. 31 АІ

9 грудня 2021 року на кафедрі МСТТ пройшла олімпіада з навчальної дисципліни «Трактори і автомобілі» серед студентів 4 та 3 С курсу механіко-технологічного факультету.

Для проведення предметної олімпіади на була створена комісія у складі: завідувач кафедрою професор Анатолій Панченко, доцент Олег Болтянський, ведучий викладач з дисципліни професор Анжела Волошина.

Переможцями олімпіади стали:

I місце – Пащенко Д.М. 32 САІ

II місце – Діоба А.Д. 41 АІ

III місце – Міц В.С. 32 САІ

Результати з предметної олімпіади є одним з важливих елементів оцінювання рівня науково-методичної роботи ведучого викладача навчальної дисципліни.

Викладачі кафедри вітають переможців і бажають їм подальших успіхів у навчанні!

Доцент кафедри МСТТ

Олег БОЛТЯНСЬКИЙ