Забезпечення технічного стану транспортних засобів

Спеціальність:
Агроінженерія
СВО:
Магістр
Курс:
1
Провідний викладач:
Болтянський Олег Володимирович

Метою вивчення дисципліни «Забезпечення технічного стану транспортних засобів» є надання майбутнім фахівцям наукових основ інженерного забезпечення ефективного використання транспортних засобів, а також теоретичних знань та навичок з питань забезпечення технічного стану транспортних засобів.

Завданням дисципліни є формування необхідного рівня навичок забезпечення технічного стану транспортних засобів.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

 знати:

– методи визначення технічного стану ТЗ;

– показники технічного стану транспортних засобів;

– відповідність транспортних засобів технічній документації.

 вміти:

–   проводити роботи з підтримки технічного стану ТЗ;

– розробляти рекомендації по вдосконаленню виконання робіт по забезпеченню технічного стану ТЗ;

–  виконувати регулювання механізмів і систем по основних марках ТЗ;

– приймати рішення по управлінню технологічними процесами забезпечення технічного стану ТЗ.

Методичні вказівки для вивчення дісципліни “Забезпечення технічного стану транспортних засобів”

Підручники та посібники для вивчення дісципліни “Забезпечення технічного стану транспортних засобів”

Робоча програма навчальної дісципліни “Забезпечення технічного стану транспортних засобів” на 2021-2022 н.р.

Програма навчання здобувачів вищої освіти – СИЛАБУС з дисципліни «Забезпечення технічного стану трансопртних засобів» для спеціальності 208 «Агроінженерія» за ОПП Агроінженерія на 3 семестр 2021-2022 н.р.