Контроль безпечності транспортних засобів та організація безпеки руху

Спеціальність:
Агроінженерія
СВО:
Магістр
Курс:
1
Провідний викладач:
Болтянський Олег Володимирович

Метою дисципліни „ Контроль безпечності транспортних засобів та організація безпеки руху ” є набуття студентами фахових знань та вмінь, щодо теоретичних, методичних і практичних основ забезпечення справного стану транспортних засобів при русі по дорогах, нормативно-правових основ безпечності ТЗ, умов експлуатації, виробничих небезпек, шкідливих та небезпечних чинників, засобів контролю параметрів безпечності та методів оцінки безпечності ТЗ, складання карт оцінки технічної безпеки ТЗ. основних характеристик дорожнього руху, методів і методик дослідження дорожнього руху.

Завданнями дисципліни є:

– контроль параметрів безпечності ТЗ,

– виявлення відхилень технічного стану ТЗ та нормативної документації.

– надання інформації з загальних принципів та прийомів безпеки руху ТЗ.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

  • вимоги законодавства щодо контролю безпечності ТЗ;
  • шкідливі і небезпечні чинники при експлуатації ТЗ;

– методики проведення контролю безпеки ТЗ;

теоретичні основи підтримування справного стану транспортних засобів та їх безпечного руху:

– основні регламентні положення з ПДР;

– зв’язок між безпекою руху і конструкцією ТЗ;

– залежність безпеки руху від технічного стану ТЗ.

вміти:

– користуватись технологічною документацією, приладами та  інструментом для визначення справного стану транспортних засобів;

  • використовувати нормативну документацію з контролю безпечного стану техніки;
  • моделювати процеси формування та виникнення травмонебезпечних ситуацій;

– контролювати безпечність і справний стан транспортних засобів на основі розроблених карт контролю;

–  вирішувати проблеми організації дорожнього руху з точки зору забезпечення його безпеки;

– враховувати дорожні умови і принципи організації дорожнього руху в процесі експлуатації транспортних засобів;

– керуватися нормативною документацією та законодавчими (правовими) нормами, діючими в царині забезпечення і дотримання безпеки дорожнього руху.

 

Методичні вказівки для вивчення дісципліни “Контроль безпечності транспортних засобів та організація безпеки руху”

Підручники та посібники для вивчення дісципліни “Контроль безпечності транспортних засобів та організація безпеки руху”

Робоча програма навчальної дісципліни “Контроль безпечності транспортних засобів та організація безпеки руху” на 2020-2021 н.р.

Програма навчання здобувачів вищої освіти – СИЛАБУС з дисципліни «Контроль безпечності транспортних засобів та організація безпеки руху» для спеціальності 208 «Агроінженерія» за ОПП Агроінженерія на 2 семестр 2020-2021 н.р.