Академічна мобільність викладачів та студентів є однією із важливих умов підвищення якості вищої освіти.

Академічна мобільність – це інтеграційний процес у сфері освіти, що надає можливість студентам, аспірантам, викладачам приймати участь в різноманітних навчальних або навчально-дослідницьких програмах. Основними цілями таких програм є підвищення якості освіти, розвиток міжкультурного обміну, підготовка майбутніх кваліфікованих спеціалістів.

У рамках академічної мобільності викладачів, що здійснюється відповідно до угоди про співробітництво між Таврійським державним агротехнологічним університетом імені Дмитра Моторного та  Уманським національним університетом садівництва (УНУС), 26 листопада 2021 р. старшим викладачем кафедри Мехатронні системи та транспортні технології Сергієм Волковим була проведена гостьова лекція з навчальної дисципліни «Трактори і автомобілі» на тему «Конструктивні особливості сучасних тракторів CLAAS» для студентів першого та другого курсу спеціальності 208 Агроінженерія.

На лекції були присутні декан інженерно-технологічного факультету УНУС, доцент кафедри Агроінженерії Олександр Пушка, доцент кафедри Агроінженерії Володимир Дідур, завідувач кафедри МСТТ ТДАТУ професор Анатолій Панченко, доцент кафедри МСТТ Олег Болтянський.

Студенти брали активну участь в інтерактивному обговоренні лекційного матеріалу, а наприкінці заняття висловили щирі слова вдячності Сергію Волкову за цікаву та змістовну лекцію.

Доцент кафедри МСТТ

Олег БОЛТЯНСЬКИЙ