Аудиторія 8.112 Лабораторія гідроприводів мехатроних систем

Лабораторія обладнана великою кількістю макетів, розрізів гідравлічних вузлів мобільних машин.

У результаті навчання студент повинен

знати: сфери використання та умови застосування об’ємного гідроприводу, принцип його дії, загальні вимоги щодо експлуатації та технічного обслуговування, методи розрахунку основних параметрів, напрями і тенденції вдосконалення гідроприводу.

вміти: складати та розуміти принципові схеми об’ємних гідроприводів сільськогосподарської техніки, забезпечити експлуатаційні вимоги, виявити причини відмов та їх усунути, підібрати гідроапарати для певного типу гідроприводу з утриманням оптимальних режимів їх роботи;

володіти: методикою випробувань об’ємного гідроприводу та експериментального визначення його вихідних параметрів та ККД.