111Наукова стаття – один із основних видів наукової роботи. Вона містить виклад проміжних або кінцевих результатів наукового дослідження, висвітлює конкретне окреме питання за темою дослідження, фіксує науковий пріоритет автора, робить її матеріал надбанням фахівців.Наукові статті публікуються в періодичних наукових журналах або в фахових збірниках наукових праць. Наукова стаття є одним з найбільш поширених способів публікації наукових результатів.

Основним показником, який характеризує публікаційну активність НПП, є статті в журналах, які індексуються у базах Web of Science та Scopus. У показниках рейтингу наукової роботи викладача враховуються індекс Хірша та середня кількість цитувань на одну опубліковану статтю. При оцінці наукових публікацій беруться до уваги не тільки рівень публікацій, а й імпакт-фактор наукового журналу, у якому опублікована стаття.

 

 

 

 

Статті за 2022 рік

Статті за 2021 рік

Статті за 2020 рік

Статті за 2019 рік

Статті за 2018 рік

Статті за 2017 рік

Статті за 2016 рік

Статті за 2015 рік

Статті за 2014 рік

Статті за 2013 рік