дисципліниВикладачі кафедри Мехатронні системи та транспортні технології забезпечують викладання наступних дисциплін:

   –    1 семестр;

   –    2 семестр