консультаціїКонсультація – форма навчального заняття, що передбачає надання студентам потрібної допомоги у засвоєнні теоретичних знань і виробленні практичних навичок і вмінь через відповіді науково-педагогічного працівника на конкретні запитання або пояснення окремих теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування.

Консультація скерована на допомогу студентам в оволодінні методологією теми чи розділу, а також методами самостійної навчальної роботи.

Консультації проводять викладачі, які читають відповідний навчальний курс, за графіком, що його встановлює кафедра за погодженням із деканатом факультету.

Графік проведення консультацій викладачами кафедри МСТТ на 1 семестр 2021-2022 навчального року

Графік проведення консультацій викладачами кафедри МСТТ на 2 семестр 2021-2022 навчального року