The open book on a pile of multi-coloured books. On a white background.Одним з важливих показників оцінювання діяльності навчального закладу є науково-методичне забезпечення кожного напряму підготовки, спеціальності, тобто забезпечення навчальною і науковою літературою, методологічними, дидактичними і методичними розробками, електронними засобами навчального призначення відповідно до галузевих стандартів вищої освіти. Цільове призначення навчальних видань – забезпечення процесу навчання, сприяння засвоєнню знань в умовах зростання вимог до підготовки фахівців. Науковість, доступність, систематичність, стислість і ясність викладення, орієнтованість на студента – ці критерії складають базові характеристики навчального видання.Підручники і навчальні посібники сприяють формуванню у студентів навичок самостійної пізнавальної діяльності, самоконтролю, є засобом керівництва їх пізнавальною діяльністю.

 

 

 

Untitled_page-0001

Панченко А.І., Волошина А.А. Болтянський О.В., Мілаєва І.І., Панченко І.А., Волошин А.А. Будова автомобіля (навчальний посібник)

 

КУРС ЛЕКЦІЙ-ОТТ_page-0001

Панченко А.І., Волошина А.А. Болтянський О.В., Мілаєва І.І., Панченко І.А., Волошин А.А. Основи теорії транспортних процесів та систем (курс лекцій)

ОБЛОЖКА ПОСІБНИК-ОТТ_page-0001

Панченко А.І., Волошина А.А. Болтянський О.В., Мілаєва І.І., Панченко І.А., Волошин А.А. Основи теорії транспортних процесів та систем (посібник-практикум)

Screenshot_18

Панченко А.І., Волошина А.А.,  Болтянський О.В., Мілаєва І.І. Волков С.В., Терещенко С.А. Типові дорожньо-транспортні ситуації.

Screenshot_16

Панченко А.І., Волошина А.А.,  Болтянський О.В.,Стефановський О.Б., Мілаєва І.І. Конструкція автотракторних двигунів.Screenshot_17

 

Панченко А.І., Волошина А.А., Тітова О.А, Методологічні засади проектування гідроприводу мехатронних систем сільськогосподарської техніки.

Untitled.FR12

Панченко А.І., Волошина А.А.,  Болтянський О.В., Мілаєва І.І. Забезпечення технічного стану транспортних засобів

Обложка 2019-восстановлено - копия (2)

Панченко А.І., Волошина А.А. Сучасні трактори сільськогосподарського призначення
СУЧАСНІ ТРАКТОРИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Закордонні трактори

1 - 0002
Панченко А.І., Волошина А.А. Сучасні трактори сільськогосподарського призначення
СУЧАСНІ ТРАКТОРИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Трактори країн СНГ

1 - 0001
Панченко А.І., Волошина А.А.,  Болтянський О.В. Транспортні технології та засоби в АПК 26 001
Панченко А.І. Механізація, електрифікація та автоматизація сг виробництва. Посібник.Том 1
25 001
Панченко А.І. Механізація, електрифіфкація та автоматизація сг виробництва. Посібник.Том 2