обговорення     Відкрите заняття є однією із сходинок до підвищення методичного рівня кожного викладача. Це і підбиття підсумків, і порівняльний аналіз досягнутого, і школа передового досвіду. Відкрите навчальне заняття є елементом методичної роботи викладача.
     Мета проведення відкритого заняття:
– демонстрація передових форм і методів навчальної роботи;
-аналіз дидактичної ефективності використання технічних засобів навчання і застосування інформаційно-комунікаційних технологій;
-узагальнення прийомів наукової організації і контроль за якістю навчального процесу;
-підвищення кваліфікації молодих педагогів;
-саморозвиток викладача.
     Мета обговорення оцінка вірності організаційної постановки заняття, доцільність вибраних методів і засобів, а також допомога викладачеві осмислити окремі методичні підходи та прийоми, їх ефективність з точки зору поставлених завдань.
     Обговорення повинно будуватися на принципах толерантності, в межах взаєморозуміння і діалогу, на високому науково-педагогічному рівні.

Контроль якості проведення навчальних занять згідно ПОЛОЖЕННЯ про організацію та контроль якості навчальних занять у ТДАТУ здійснюється шляхом взаємовідвідування занять членами кафедри згідно графіку відкритих занять, відвідуванням занять завідувачем кафедри, працівниками деканату, ректором, проректором з науково – педагогічної роботи та комісією Відділу моніторингу якості освітньої діяльності в ТДАТУ.

 

Протоколи перевірки відкритих занять

Протокол перевірки лабораторного заняття доц. Стефановський О.Б. з навчальної дисципліни «Трактора і автомобілі» від 29.09.2020 р.

Протокол перевірки лабораторного заняття ст.викл. Волков С.В. з навчальної дисципліни «Трактора і автомобілі» від 28.10.2020 р.

Протокол перевірки лекційного заняття проф. Волошина А.А. з навчальної дисципліни «ОТТПС» від 11.09.2019 р.

Протокол перевірки лекційного заняття доц. Болтянськой О.В. з навчальної дисципліни «Забезпечення технічного стану ТЗ» від 17.09.2019 р.

Протокол перевірки практичного заняття асистент Панченко І.А. з навчальної дисципліни «Підготовка водіїв категорії B» від 18.09.2019 р.

Протокол перевірки лекційного заняття проф. Панченко А.І. з навчальної дисципліни «Трактора і автомобілі» від 18.09.2019 р.

Протокол перевірки лабораторного заняття ст.викл. Мілаєва І.І. з навчальної дисципліни «Трактора і автомобілі» від 20.09.2019 р.

Протокол перевірки лабораторного заняття доц. Стефановський О.Б. з навчальної дисципліни «Трактора і автомобілі» від 30.09.2019 р.