_96743-227Метою контролю якості проведення окремих видів занять є перевірка підготовки викладачів та навчально-допоміжного персоналу до проведення навчальних занять матеріально – методичного забезпечення занять, змісту заняття й аналіз якості його проведення. Контроль якості проведення навчальних занять здійснюється шляхом взаємовідвідування занять членами кафедри згідно графіку відкритих занять, відвідуванням занять завідувачем кафедри, працівниками деканату, ректором, проректором з науково – педагогічної роботи та комісією Відділу моніторингу якості освітньої діяльності в ТДАТУ.

Після кожного відвідування занять перевіряючий у присутності завідувача кафедри знайомить викладача, заняття якого відвідувались, з підсумками відвідування, відзначає позитивні сторони та вказує шляхи усунення виявлених недоліків. Результати відвідування занять заносяться до протоколу або журналу взаємовідвідування за підписами особи, що перевіряла та викладача. Інформація про якість проведення занять аналізується на засіданні кафедри

Графік взаємовідвідування занять НПП кафедри МСТТ на 1 семестр 2021 – 2022 навчального року

Графік взаємовідвідування занять НПП кафедри МСТТ на 2 семестр 2021 – 2022 навчального року