Болтянський Олег Володимирович

Посада: Доцент кафедри «Мехатронні системи та транспортні технології»

Базова вища освіта: Закінчив з відзнакою факультет механізації сільського господарства МІМСГ в 1990 році за спеціальністю «Інженер-механік»

Вчене звання: Доцент
В 1998 році отримав вчене звання доцента кафедри «Трактори і автомобілі»
диплом ДЦ АЕ № 000367

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
В 1993 році захистив дисертацію кандидата технічних наук у спеціалізованій вченій раді МІМСГ. Спеціальність 05.20.01- Механізація сільськогосподарського виробництва
диплом КН №003034

Email: oleg.boltianskiy@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • альтернативні види палива

Досвід наукової та викладацької діяльності: В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 1993 р. на посаді асистента, а з 1998 - на посаді доцента кафедри «Мехатронні системи та транспортні технології».

Види і результати професійної діяльності доцента Болтянського О.В.

Основні наукові праці

"ПЕРЕЛІК"

Болтянський О. В. Основні тенденцій розвитку техніки для годівлі великої рогатої худоби. Болтянський О.В., Болтянська Н.І. Тези доповідей XХІI міжнародної наукової конференції "Сучасні проблеми землеробської механіки" (16–18 жовтня 2021 року).- Київ. Ніжин. 2021. С. 69-72.

Болтянський О. В. Перспективи застосування ресурсозберігаючих технологій в аграрному секторі. Болтянський О.В., Болтянська Н.І. Тези доповідей XХІI міжнародної наукової конференції "Сучасні проблеми землеробської механіки" (16–18 жовтня 2021 року).- Київ. Ніжин. 2021. С. 175-178.

Болтянський О. В. Про класифiкацiю шестеренних масляних насосiв двигунiв внутрішнього згоряння нa базi cпiввiдношення розмipiв шестерень. Стефановський О.Б., Болтянський О.В. Тези доповідей XХІI міжнародної наукової конференції "Сучасні проблеми землеробської механіки" (16–18 жовтня 2021 року).- Київ. Ніжин. 2021. С. 181-183.

Болтянський О. В.Экологические и социальные выгоды органического сельскохозяйственного производства. Актуальные проблемы устойчивого развития сельских территорий и кадрового обеспечения АПК. Болтянский О.В., Болтянская Н.И., Подашевская Е.И. Материалы Международной научно-практической конференции (Минск, 3–4 июня 2021 года). Минск: БГАТУ, 2021. С. 56-61

Болтянський О. В.Justification of the need to translate road transport to alternative fuels. «Молодь і технічний прогрес в АПВ» Інноваційні розробки в аграрній сфері. Boltianskyi O., Boltianska N., Strelchuk B. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Харків: ХНТУСГ, 2021. Том 2. С.19-21.

Болтянський О. В.Prospects for nanotechnology in poultry farming. Boltianskyi O., Boltianska N.І. Інноваційні технології в АПК: матер. VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції. Луцьк: Луцький НТУ. 2021. С. 7-8.

Болтянський О. В.Змішане навчання в закладах вищої освіти. Болтянський О.В., Болтянська Н.І. Зб. наук.-метод. пр. ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти». Мелітополь: ТДАТУ, 2021. Вип. 24. С. 40-46.

Болтянський О. В.Використання інформаційних технологій в самостійній роботі студентів. . Болтянський О.В., Болтянська Н.І. Зб. наук.-метод. пр. ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти». Мелітополь: ТДАТУ, 2021. Вип. 24. С. 98-103.

Болтянський О. В.Академічна культура в науці та освіті: причини академічної недоброчесності. Болтянський О.В., Болтянська Н.І. Зб. наук.-метод. пр. ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти». Мелітополь: ТДАТУ, 2021. Вип. 24. С. 121-128.

Болтянський О. В.Коучинг, як метод профорієнтації. Болтянський О.В., Стефановський О.Б., Волков С.В. Зб. наук.-метод. пр. ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти». Мелітополь: ТДАТУ, 2021. Вип. 24. С. 336-341.

Болтянський О. В. Напрямки підвищення ефективності використання енергоресурсів в тваринництві. Болтянський О.В., Болтянська Н.І. Обуховські читання: Зб. тез доп. XYI Міжн. наук.-техн. конф. К.: НУБіП, 2021. С. 52-56.

Болтянський О. В. Reducing energy expenses in the production of pork. Boltianskyi О.V., Boltianska N.І., Boltianskyi B.V. WayScience. Dnipro, Ukraine. 2021. P.1. С. 27-29.

Болтянський О. В.Тендеції розвитку технологій і технічних засобів на тваринницьких фермахБолтянський О. В., Болтянська Н. І., Праці ТДАТУ. Мелітополь. Вип.20. Т.4, 2020. С. 147-155

Болтянський О. В.Свойства регрессионных зависимостей отношения основных размеров шестерен масляных насосов автотракторных двигателей от разности этих размеровСтефановский О. Б., Болтянский О. В. Праці ТДАТУ. Мелітополь. Вип.20. Т.4, 2020. С. 203-224

Болтянський О.В. Reducing energy expenses in the production of pork Boltianskyi О.V., Boltianska N.І., Boltianskyi B.V. WayScience. Dnipro, Ukraine. 2021. P.1. С. 27-29.

Болтянський О.В. Проблеми підвищення безпеки дорожнього руху. Болтянський О.В., Болтянська Н.І., Шершенівська А.А.. Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 13 листопада 2020 року). Кривий Ріг, 2020. С. 34-37

Болтянський О.В. Надійність водія в системі «водій-автомобіль-дорога-середовище». Болтянський О.В., Болтянська Н.І., Шершенівська А.А. Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 13 листопада 2020 року). Кривий Ріг, 2020. С. 37-40.

Boltiansky O. Аreas of energy conservation in animal feed production of Ukraine. Boltiansky O., Boltianska N., Serebryakova N. Сборник научных статей Межд. научно-практ. конф. (Минск, 26-27 ноября 2020г.) Минск: БГАТУ, 2020. С. 276-278.

Болтянський О.В. Про розвиток водневої енергетики в минулому i в теперішній час. Болтянський О.В., Стефановський О.Б. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 125-129.

Болтянський О.В. Способи підвищення тягово-зчіпних властивостей енергетичного засобу на транспортних роботах. Болтянський О.В., Стефановський О.Б., Волков С.В. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 511-513.

Болтянський О.В. Прогресивні системи впорскування палива. Болтянський О.В. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 664-668.

Болтянський О.В. Особливості розвитку інноваційних процесів в тваринництві України. Болтянський О.В., Болтянська Н.І. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 116-119.

Болтянський О.В. Перспективні напрями облаштування гнойових проходів на молочно-товарних фермах. Болтянський О.В., Болтянська Н.І. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції «Інноваційне, технічне та технологічне забезпечення галузі тваринництва» (25-26 травня 2020 р.). Харків: ХНТУСГ. 2020. С. 122-124.

Болтянський О.В. Удосконалення норм годівлі великої рогатої худоби. Болтянський О.В., Болтянська Н.І. Тези VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва», Умань: УНУС, 2020. С. 11-14.

Болтянський О.В. Аналіз ринку вітчизняної сільськогосподарської техніки. Болтянський О.В., Болтянська Н.І. Матеріали VІІІ-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві». Глеваха-Київ, 2020. С. 15-17.

Болтянський О.В. Основні тенденції розвитку агротехнологій і сільськогосподарської техніки. Болтянський О.В., Болтянська Н.І. Матеріали VІІІ-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві». Глеваха-Київ, 2020. С. 20-22.

Болтянський О.В. Тенденції розвитку мобільних енергетичних засобів в розвинених країнах. Болтянський О.В., Болтянська Н.І. Матеріали VІІІ-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві». Глеваха-Київ, 2020. С. 23-25.

Болтянський О.В. Визначення напрямів енергозбереження в сільському господарстві. Болтянський О.В., Болтянська Н.І. Науковий вісник ТДАТУ: [Електронний ресурс]. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. Вип. 10, том 1. DOI: 10.31388/2220-8674-2020-1-16.

Болтянський О.В., Використання поновлюваних джерел енергії в сільських територіях. / Болтянський О.В., Болтянська Н.І. // Матер. I Міжнар. наук.-практ. конф. «Енергетична незалежність сільських територій як пріоритетна модель розвитку: міжнародний та вітчизняний досвід» (20 травня 2020 р.). ПДАА. Полтава. С. 179-182.

Boltyansky O. Improvement of Manufacture Workability for Distribution Systems of Planetary Hydraulic Machines. / Voloshina A., Panchenko A., Boltyansky O., Titova O. // In: Ivanov V. et al. (eds) Advances in Design, Simulation and Manufacturing II. DSMIE 2019. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham, 732-741, (2020)

Болтянський О.В. Застосування 3D технологій при підготовці фахівців з вищою освітою. / Болтянський О.В., Болтянська Н.І. // Зб. наук.-метод. пр. ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти». 2020. Вип. 23. С. 43–50.

Болтянський О.В. Інноваційний університет як інструмент інтеграції України в європейський освітній і науковий простір. / Болтянський О.В., Болтянська Н.І. // Зб. наук.-метод. пр. ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти». 2020. Вип. 23. С. 116–121.

Болтянський О.В. Удосконалення виховної роботи куратора у закладах вищої освіти. / Болтянський О.В., Болтянська Н.І. // Зб. наук.-метод. пр. ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти». 2020. Вип. 23. С. 144–151.

Болтянський О.В. Напрями професійного саморозвитку викладачів аграрних закладів вищої освіти. / Болтянський О.В., Болтянська Н.І. // Зб. наук.-метод. пр. ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти». 2020. Вип. 23. С. 174–179.

Болтянський О.В. Визначення пріоритетних завдань з розвитку сільського господарства. / Болтянський О.В., Болтянська Н.І. // Збірник тез доповідей VІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання» (20-21 лютого 2020 р) м. Київ. С. 116-119.

Болтянський О.В. Аналіз заходів енергозбереження в тваринництві. / Болтянський О.В., Болтянська Н.І. // Збірник тез доповідей XV Міжнародної науково-технічної конференції «Обуховські читання» (10 березня 2020 р). м. Київ. С. 28-30.

Болтянський О.В. Технологічні особливості застосування нанотехнологій в автомобільному транспорті. / Болтянський О.В. // Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 32.

Болтянський О.В. Першочергові завдання з модернізації сільського господарства. / Болтянський О.В., Болтянська Н.І. // Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 37-40.

Болтянський О.В. Сфери інноваційного розвитку та агроекономічного зростання сільськогосподарських підприємств. / Болтянський О.В., Болтянська Н.І. // Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 75-78.

Болтянський О.В. Визначення переваг та недоліків основних альтернативних біопалив. / Болтянський О.В., Болтянська Н.І. // Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 265-269.

Болтянський О.В. Формування моделі механізму застосування технологій ресурсозбереження на молочно-товарних фермах. / Болтянський О.В., Болтянська Н.І. // Сучасні проблеми та технології аграрного сектору України: Зб. наукових-праць. Ніжин, 2019. Вип. №12 С. 26-32.

Болтянський О.В. Обґрунтування використання різних матеріалів в якості підлоги на молочно-товарних фермах. / Болтянський О.В., Болтянська Н.І. // Праці ТДАТУ. Мелітополь. Вип.19. Т.4, 2019. С. 177-187.

Болтянський О.В. Расчёт номинальных показателей систем смазки автомобильных двигателей с помощью зависимостей между гидродинамическими критериями подобия. / Болтянський О.В., Стефановський О.Б. // Праці ТДАТУ. Мелітополь. Вип.19. Т.4, 2019. С. 149-176.

Болтянський О.В. Економічна складова забезпечення рівня надійності сільськогосподарської техніки. / Болтянський О.В., Болтянська Н.І. // Праці ТДАТУ. Мелітополь. Вип.19. Т.4, 2019. С. 198-206.

Болтянський О.В. Аналіз законів розподілу ресурсу елементів при дослідженні надійності прес-гранулятора. / Болтянський О.В., Болтянська Н.І. // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства, Вип. 205 «Проблеми надійності машин». 2019. С. 380-390.

Болтянський О.В. Створення оптимальних параметрів мікроклімату в умовах зростаючого дефіциту енергоносіїв в галузі свинарства. / Болтянський О.В., Болтянська Н.І. // Матеріали ХX міжн. наук. конф. «Сучасні проблеми землеробської механіки». Миколаїв. 2019. С. 177–179.

Болтянський О.В. Использование электроэнергии в процессах производства продукции отрасли животноводства. / Болтянський О.В., Болтянська Н.І. // Мат. Международной научно-технической конференции «Энергосбережение – важнейшее условие инновационного развития АПК». Минск. 19-20 грудня 2019 р. С 71-74.

Болтянський О.В. Аналіз ринку вітчизняної сільськогосподарської техніки. / Болтянський О.В., Болтянська Н.І. // Тези VIІ Науково-технічна конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві», м. Глеваха (2-27 грудня 2019 р.) С.15-17.

Болтянський О.В. Основні тенденції розвитку агротехнологій і сільськогосподарської техніки. / Болтянський О.В., Болтянська Н.І. // Тези VIІ Науково-технічна конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві», м. Глеваха (2-27 грудня 2019 р.) С.20-22.

Болтянський О.В. Тенденції розвитку мобільних енергетичних засобів в розвинених країнах. / Болтянський О.В., Болтянська Н.І. // Тези VIІ Науково-технічна конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві», м. Глеваха (2-27 грудня 2019 р.) С.23-25.

Болтянський О.В. Дослідження надійності прес-гранулятора за законами розподілу ресурсу / Болтянський О.В., Болтянська Н.І. // Machinery & Energetics. Journal of Rural Production Research. Kyiv. Ukraine. 2019, Vol. 10, No 3, Р. 79-85.

Болтянський О.В. Обґрунтування вибору системи опалення свинарників / Болтянський О.В., Болтянська Н.І. // Механізація та електрифікація сільського господарства: загальнодержавний збірник.- ННЦ «ІМЕСГ».- Глеваха, 2019. Вип. № 10 (109). С. 97–103

Болтянський О.В. Пути снижения затрат на привод масляного насоса транспортного двигателя внутреннего сгорания / О.В. Болтянський, О.Б. Стефановський // Матер. міжнар. наук.-практ. форуму «Сучасні наук. досл. на шляху до євроінтеграції».- Мелітополь: ТДАТУ, 2019.- Ч.1.- С. 195-197.

Болтянський О.В. Шляхи застосування синтез-газу на транспортних засобах / О.В. Болтянський, І.І. Мілаєва, О.Б. Стефановський // Матер. міжнар. наук.-практ. форуму «Сучасні наук. досл. на шляху до євроінтеграції».-Мелітополь: ТДАТУ, 2019.- Ч.1.- С. 197-200

Болтянський О.В. Оцінка місткості ротора відцентрового маслоочищувача тракторного дизеля за величиною об’ємної витрати моторного масла / О.В. Болтянський, І.І. Мілаєва, О.Б. Стефановський // Матер. міжнар. наук.-практ. форуму «Сучасні наук. досл. на шляху до євроінтеграції».-Мелітополь: ТДАТУ, 2019.- Ч.1.- С. 201-203

Болтянський О.В. Залежність продуктивності птахів від параметрів мікроклімату / О.В. Болтянський, Н.І. Болтянська // Тези V Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва”, м. Умань.– С. 14-17.

Болтянський О.В. Обґрунтування моделі організаційно-економічного механізму впровадження ресурсозберігаючих технологій в тваринництві / О.В. Болтянський, Н.І. Болтянська // Вісник Харківського національного університету с. г. ім. П. Василенка: Наукове фахове видання. – Вип.199.-Харків: 2019.-С. 166-175.

Болтянський О.В. Формування і розвиток інноваційного відкритого освітнього середовища аграрних закладів вищої освіти / О.В. Болтянський, Н.І. Болтянська // Зб. наук.-метод. Праць ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти».- Мелітополь, 2019.-С.25-30

Болтянський О.В. Роль навчальної дисципліни «Трактори і автомобілі» у формуванні професійних компетенцій майбутнього фахівця аграрної сфери / О.В. Болтянський, Н.І. Болтянська // Зб. наук.-метод. Праць ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти».- Мелітополь, 2019.-С.31-39

Boltyansky О. Justification of the Kinematic Diagrams for the Distribution System of a Planetary Hydraulic Motor / A. Panchenko, A. Voloshina, O. Boltynskiy, I. Panchenko, O. Titova // International Journal of Engineering and Technology, 2018. – Vol. 7. – No 4.3: Special Issue 3.– pp.6–11

Boltyansky О. Designing the flow-through parts of distribution systems for the PRG series planetary hydraulic motors/ А. Panchenko, А. Voloshinа, О. Boltyansky, I. Milaeva // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies: Engineering technological systems, 2018. – Vol. 3. – No 1 (93). – pp. 67-77

Болтянський О.В. Спосіб кріплення кришок до корпусу гідравлічних машин. - Патент на корисну модель №123937 від 12.03.2018. - Бюл. № 5.

Болтянський О.В. Апарат для змішування водних розчинів. - Патент на корисну модель №122533 від 10.01.2018.- Бюл. № 1.

Болтянський О.В. Змішувач водних розчинів. - Патент на корисну модель №114364 від 10.03.2017.- Бюл. №5.

Болтянський О.В. Знезараження та регенерація відпрацьованих миючих розчинів / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський, С.І. Мовчан // Праці ТДАТУ.- Мелітополь. – Вип.17. Т.3, 2017.- С. 99-105

Болтянський О.В. Щодо питання очищення і знешкодження стічних вод гальванічного виробництва електрофлотокоагуляційною установкою/ Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський, С.І. Мовчан // Праці ТДАТУ.- Мелітополь. – Вип.17. Т.3, 2017.-С. 91-99

Болтянський О.В. Анализ основных направлений ресурсосбережения в животноводстве / О.В. Болтянский, Н.І. Болтянська // MOTROL. – Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. – 2016. – Vol. 18. – No 1. – Р. 49-54. Index Copernicus (Польща).

Болтянський О.В. Оптимальное соотношение дизельного и газообразного топлив по критерию приведенного выброса токсичных веществ / О.В. Болтянский, И.И. Милаева, А.Б. Стефановский // MOTROL. – Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. – 2016. – Vol. 18. – No 1. – Р. 43-48. Index Copernicus (Польща).

Болтянський О.В. Удосконалення метода виробництва біопалива на основі рослинних олій / С.І. Мовчан, О.В. Болтянський, Н.І. Болтянська // Праці ТДАТУ [Текст]. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – Вип. 15. – Т. 3. – С. 303-309.

Болтянський О.В. Дослідження довговічності та безвідмовності підсистем молоткових дробарок в процесі їх експлуатації / О.В. Болтянський, Н.І. Болтянська // Праці ТДАТУ [Текст]. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – Вип. 15. – Т. 3. – С. 296-302.

Болтянський О.В. Аналіз шляхів підвищення надійності комплексного посівного МТА / О.В. Болтянський, Н.І. Болтянська, М.Л. Кишко // Праці ТДАТУ. – Мелітополь. – 2014. – Вип. 14. – т.4 С.204-209.

Болтянський О.В. Аналіз шляхів підвищення ефективності використання машино-тракторного парку / О.В. Болтянський, Н.І. Болтянська // Праці ТДАТУ. – Мелітополь. – 2014. – Вип. 14. – т.4 С.204-209.

Болтянський О.В. Розробка інформаційної моделі триконтурного управління системою зворотного водопостачання / О.В. Болтянський, Н.І. Болтянська, С.І.Мовчан, Д.Р.Тутова.-Науковий вісник будівництва.-ХНУБА, ХОТВ АБУ.- Харків.-Вип.74, 2013.- С.336-343.

Болтянський О.В. Удосконалення обкатки двигунів внутрішнього згоряння за рахунок використання зворотного зв’язку / О.В. Болтянський, С.І.Мовчан, А.М. Хоменко. - Праці ТДАТУ.- Мелітополь. – Вип. 3. Т. 1, 2013.- С.110-116.

Болтянський О.В. Концепції, основні властивості і характеристики якості освітнього процесу / О.В. Болтянський, Н.І. Болтянська. - Зб. наук.-метод. праць ТДАТУ.Удосконалення навч.-вих. процесу в ВНЗ. - Мелітополь, Вип. 17, 2013.- С.149-151.

Болтянський О.В. Аналіз шляхів використання біопалива на основі ріпакової олії та його суміші з дизельним паливом / О.В. Болтянський, С.І. Мовчан, Н.І. Болтянська. - Праці ТДАТУ.- Мелітополь. – Вип. 13. Т.6, 2013.- С. 142-151.

Болтянський О.В. Інформаційна модель інтенсифікації роботи оборотних систем водопостачання / О.В. Болтянський, С.І. Мовчан, І.С. Шелигіна, Д.В. Спірінцев. - Праці ТДАТУ.- Мелітополь. - Вип.5. Т.6, 2013.-С. 76-81.

Болтянський О.В. Аналіз розвитку українського зернового ринку в контексті розвитку світового ринку зерна / О.В. Болтянський, Н.І. Болтянська. - Праці ТДАТУ.- Мелітополь. – Вип.2. Т.3, 2012.- С. 94-101.

Болтянський О.В. Повышение эксплуатационной эффективности прицепной уборочной машины путем гидрофикации привода ее рабочих органов / О.В. Болтянський, О.М. Леженкін, Г.В. Бедлецький, І.А.Панченко.-Праці ТДАТУ.- Мелітополь. – Вип.11. Т.6, 2011.-С. 349-354.

Болтянський О.В. Моделирование изменения геометрических параметров распределительной системы планетарного гідромотора / О.В. Болтянський, О.О. Зуєв, О.М.Леженкін, А.І. Засядько. - Науковий вісник ТДАТУ.- Мелітополь. – Вип.1. Т.3, 2011.-С. 166-176.

Болтянський О.В. Визначення факторів, що впливають на ймовірність безвідмовної роботи фермської техніки при розрахунку кількості запасних частин / О.В. Болтянський, Н.І. Болтянська. - Науковий вісник ТДАТУ.- Мелітополь.- Вип.1. Т.3, 2011.-С. 103-108.

Болтянський О.В. Аналіз основних тенденції розвитку світової та вітчизняної сільськогосподарської техніки для рослинництва / О.В. Болтянський, Н.І. Болтянська. - Науковий вісник НУБіП. Серія „Техніка та енергетика АПК“ .К.,2011– Вип.166, ч.1.- С. 255-261.

Болтянський О.В. Використання нанотехнологій при безрозбірному сервісі автотракторної техніки /О.В. Болтянський, Н.І. Болтянська. - Праці ТДАТУ.- Мелітополь. – Вип.11. Т.2, 2011.-С. 97-102.

Болтянський О.В. Поліпшення екологічних і економічних показників автомобільних двигунів шляхом вдосконалення газорозподільного механізму /О.В. Болтянський, Н.І. Болтянська. - Праці ТДАТУ.- Мелітополь. – Вип.11. Т.1, 2011.-С. 120-126.

Болтянський О.В. Визначення параметрів палива при розрахунку циклу дизеля, що споживає суміш дизельного і біологічного палив /О.В. Болтянський, О.О.Зуєв, О.Б. Стефановський, М.П. Кольцов.-Праці ТДАТУ.- Мелітополь. – Вип.11. Т.1, 2011.-С. 86-91.

Болтянський О.В. Методика визначення показників продуктивності зернозбирального комбайна / Н.І. Болтянська. - Праці ТДАТУ.- Мелітополь. – Вип.10. Т.9, 2010.-С. 243-249.

Болтянський О.В. О целесообразности улучшения показателей двигателя с искровым зажиганием путем регулирования состава горючей смеси / О.В. Болтянський, О.Б. Стефановський.- Праці ТДАТУ.- Мелітополь. – Вип.10. Т.9, 2010.-С. 214-219.

Болтянський О.В. Проблема додання води при згорянні моторних палив та її висвітлення в мережі Internet / О.В. Болтянський, Г.І. Іванов, О.Б. Стефановський.- Праці ТДАТУ.- Мелітополь. – Вип.10. Т.9, 2010.-С. 145-150.

Болтянський О.В. Поліпшення екологічних показників автомобільного двигуна шляхом застосування зворотних клапанів та пристроїв для зміни тиску / О.В. Болтянський, О.Б. Стефановський.- Праці ТДАТУ.- Мелітополь. – Вип.9. Т.5, 2009.- С. 93-98.

Болтянський О.В. Підвищення ефективності використання мобільних енергетичних засобів на основі управління їх технічним станом / О.В. Болтянський, О.Б. Стефановський.- Праці ТДАТУ.- Мелітополь. – Вип.9. Т.5, 2009.- С. 75-79.

Підручники, навчальні посібники, монографії

Болтянський О.В. Будова автомобіля: Навчальний посібник / А. І. Панченко, А. А. Волошина, О. В. Болтянський, І. І. Мілаєва, І. А. Панченко, А. А. Волошин. – Мелітополь: ВПЦ «Люкс», 2021. – 247 с.

Болтянський О.В. Основи теорії транспортних процесів та систем: курс лекцій / А.І. Панченко, А.А. Волошина, О.В. Болтянський, І.І. Мілаєва, І.А. Панченко, А.А. Волошин. – Мелітополь: ВПЦ «Люкс», 2021. – 161 с.

Болтянський О.В. Основи теорії транспортних процесів та систем: посібник–практикум / А.І. Панченко, А.А. Волошина, О.В. Болтянський, І.І. Мілаєва, І.А. Панченко, А.А. Волошин. – Мелітополь: ВПЦ «Люкс», 2021. – 160 с.

Болтянський О.В. Конструкція автотракторних двигунів. Посібник-практикум / А.І. Панченко, А.А. Волошина, О.В. Болтянський, О.Б. Стефановський, І.І. Мілаєва // Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2020.- 225с.

Болтянський О.В. Типові дорожньо-транспортні ситуації. Навчальний посібник для самостійної роботи / А.І. Панченко, А.А. Волошина, О.В. Болтянський, І.І. Мілаєва, І.А. Панченко, А.А. Волошин, С.А. Терещенко, С.В. Волков // Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2020.- 385с.

Болтянський О.В. Забезпечення технічного стану транспортних засобів. Посібник-практикум/ А.І. Панченко, А.А. Волошина, О.В. Болтянський, І.І. Мілаєва // Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2019.- 217с.

Болтянський О.В. Транспортні технології та засоби в АПК: курс лекцій/ А.І. Панченко, А.А. Волошина, О.В. Болтянський. – Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2018. – 493с.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
Педагогічна діяльність – доцент кафедри "Мехатронних систем та транспортних технологій" Таврійського державного агротехнологічного університету
Наукова діяльність – відповідальний виконавець наукової теми: "Удосконалення і розробка наукових основ підвищення експлуатаційної ефективності мобільної сільськогосподарської техніки"
Організаційна діяльність:
Член асоціації спеціалістів промислової гідравліки та пневматики.
• Контент-менеджер сайту кафедри "Мехатронних систем та транспортних технологій" Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного

Нагороди, заохочення, почесні звання:
Відмінник аграрної освіти і науки