Мілаєва Ірина Іванівна

Посада: Ст. викладач кафедри «Мехатронні системи та транспортні технології»

Базова вища освіта: Закінчила факультет механізації сільського господарства МІМСГ в 1985 році за спеціальністю «Інженер-механік»

Email: irinamilaeva@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • нова мобільна техніка

Досвід наукової та викладацької діяльності: В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 1989 р. на посаді асистента, а з 2000 - на посаді старшого викладача кафедри «Мехатронні системи та транспортні технології».

Види і результати професійної діяльності старшого викладача Мілаєвой І.І.

Основні наукові праці

"ПЕРЕЛІК"

Мілаєва І.І.Формування здорового способу життя у здобувачів вищої освіти. Мілаєва І.І., Верхоланцева В.О., Мілаєв О.І. Зб. наук.-метод. пр. ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти». Мелітополь: ТДАТУ, 2021. Вип. 24. С. 426-430.

Мілаєва І.І.Студентське самоврядування як механізм розвитку лідерських якостей сучасного здобувача вищої освіти. Мілаєва І.І., Верхоланцева В.О., Мілаєв О.І Зб. наук.-метод. пр. ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти». Мелітополь: ТДАТУ, 2021. Вип. 24. С. 436-440.

Мілаєва І. І.. Історія розвитку, перспективи застосування електромобільної техніки. Мілаєва І. І., Мілаєв О. І. Праці ТДАТУ. Мелітополь. Вип.20. Т.4, 2020. С. 239-246

Мілаєва І. І.Особливості модельного ряду тракторів John Deere. Мілаєва І. І., Мілаєв О. І. Праці ТДАТУ. Мелітополь. Вип.20. Т.4, 2020. С. 258-265

Мілаєва І.І. Динамічний дебалансний вібропривод - Патент на корисну модель № 146084 від 21.01.2021., Бюл. № 3

Мілаєва І.І. Вібраційний швидкоморозильний пристрій.
- Патент на корисну модель № 141441 від 10.04.2020., Бюл. № 7

Мілаєва І.І. Эволюция развития тракторов. / Милаева И. И. // Праці ТДАТУ. Мелітополь. Вип.19. Т.4, 2019. С. 270-278.

Мілаєва І.І. Обґрунтування геометричних параметрів розподільної системи планетарного гідромотора. / Волков С. В., Мілаєва І. І., Сельська А. А., Шамро А. В. // Праці ТДАТУ. Мелітополь. Вип.19. Т.4, 2019. С. 320-334.

Milaeva I. The Influence of the form Error after Rotor Manufacturing on the Output Characteristics of an Orbital Hydraulic Motor/ A. Panchenko, A. Voloshina, I. Milaeva, I. Panchenko, O. Titova // International Journal of Engineering and Technology, 2018. – Vol. 7. – No 4.3: Special Issue 3. – pp. 1–5

Milaeva I. Designing the flow-through parts of distribution systems for the PRG series planetary hydraulic motors/ А. Panchenko, А. Voloshinа, О. Boltyansky, I. Milaeva // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies: Engineering technological systems, 2018. – Vol. 3. – No 1 (93). – pp. 67-77

Мілаєва І.І. Спосіб кріплення кришок до корпусу гідравлічних машин.
- Патент на корисну модель № 126183 від 11.06.2018., Бюл. № 11

Мілаєва І.І. Применяемые трактора в Украине для сельськохозяйственных работ. / І.І. Мілаєва // Праці ТДАТУ.- Мелітополь. – Вип.17. Т.3, 2017.- С. 160-166.

Мілаєва І.І. Эволюция развития автомобильных дизельних двигателей. / І.І. Мілаєва // Праці ТДАТУ.- Мелітополь. – Вип.17. Т.3, 2017.- С. 182-187.

Мілаєва І.І. Оптимальное соотношение дизельного и газообразного топлив по критерию приведенного выброса токсичных веществ. / А.Б. Стефановський, О.В. Болтянсний, І.І. Мілаєва // MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. -2016. - Vol. 18. No 1. 43-48.

Мілаєва І.І. Бесступенчатая гидрообъемно-механическая трансмиссия тракторов. / І.І. Мілаєва // Праці ТДАТУ.- Мелітополь. – Вип.16. Т.2, 2016.- С. 174-178.

Мілаєва І.І. Сравнение преимуществ и недостатков бензиновых и дизельных двигателей. / І.І. Мілаєва // Праці ТДАТУ.- Мелітополь. – Вип.15. Т.3, 2015.- С. 186-191.

Мілаєва І.І. Особенности оппозитного двигателя. / І.І. Мілаєва // Праці ТДАТУ.- Мелітополь. – Вип.15. Т.3, 2015.- С. 274-279.

Мілаєва І.І. Моделі мінітракторів ХТЗ. / І.І. Мілаєва // Праці ТДАТУ.- Мелітополь. – Вип.15. Т.3, 2015.- С. 262-266.

Мілаєва І.І. Применения системы ABS на автомобилях. / І.І. Мілаєва // Праці ТДАТУ.- Мелітополь. – Вип.14. Т.3, 2014.- С. 296-301.

Мілаєва І.І. Особенности двигателей внутреннего сгорания при работе на водороде / І.І. Мілаєва // Праці ТДАТУ.- Мелітополь. – Вип.14. Т.3, 2014.- С. 335-340.

Мілаєва І.І. Особливості роторних двигунів. / І.І. Мілаєва // Праці ТДАТУ. – Мелітополь. – 2013. – Вип. 13. – Т.6 – с.253-258.

Мілаєва І.І. Тенденції розвитку сільськогосподарської техніки в Україні. / І.І. Мілаєва // Праці ТДАТУ. – Мелітополь. – 2013. – Вип. 13. – Т.6 – с.272-277.

Мілаєва І.І. Нове покоління автомобілів. / І.І. Мілаєва // Праці ТДАТУ. – Мелітополь, 2012. – Вип. 12. – Т.3. – с.205-209.

Мілаєва І.І. Особенности трактора К-9000 / І.І. Мілаєва // Праці ТДАТУ. – Мелітополь. – 2012. – Вип. 12. – Т.3. – с.164-168.

Мілаєва І.І. Сравнительная характеристика конструкции зарубежных двигателей при эксплуатации. / І.І. Мілаєва // Праці ТДАТУ. – Мелітополь. – 2009. – Вип. 10. – т.9. – с.250-255.

Мілаєва І.І. Усовершенствование дизелей легковых и грузовых автомобилей / І.І.Мілаєва // Праці ТДАТУ. – Мелітополь. – 2009. – Вип. 10. – т.9. – с.256-259.

Мілаєва І.І. Обоснование путей улучшения выходных характеристик гидровращателей планетарного типа /А.И. Панченко, А.А. Волошина, І.І.Мілаєва, Д.С.Титов // Праці ТДАТУ. – Мелітополь. – 2009. – Вип. 9. – т.5. – с.68-74

Підручники, навчальні посібники, монографії

Мілаєва І.І. Будова автомобіля: Навчальний посібник / А. І. Панченко, А. А. Волошина, О. В. Болтянський, І. І. Мілаєва, І. А. Панченко, А. А. Волошин. – Мелітополь: ВПЦ «Люкс», 2021. – 247 с.

Мілаєва І.І. Основи теорії транспортних процесів та систем: курс лекцій / А.І. Панченко, А.А. Волошина, О.В. Болтянський, І.І. Мілаєва, І.А. Панченко, А.А. Волошин. – Мелітополь: ВПЦ «Люкс», 2021. – 161 с.

Мілаєва І.І. Основи теорії транспортних процесів та систем: посібник–практикум / А.І. Панченко, А.А. Волошина, О.В. Болтянський, І.І. Мілаєва, І.А. Панченко, А.А. Волошин. – Мелітополь: ВПЦ «Люкс», 2021. – 160 с.

Мілаєва І.І. Конструкція автотракторних двигунів. Посібник-практикум / А.І. Панченко, А.А. Волошина, О.В. Болтянський, О. Б. Стефановський, І.І. Мілаєва // Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2020.- 225с.

Мілаєва І.І. Типові дорожньо-транспортні ситуації. Навчальний посібник для самостійної роботи / А.І. Панченко, А.А. Волошина, О.В. Болтянський, І.І. Мілаєва, І.А. Панченко, А.А. Волошин, С.А. Терещенко, С.В. Волков // Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2020.- 385с.

Мілаєва І.І. Забезпечення технічного стану транспортних засобів. Посібник-практикум/ А.І. Панченко, А.А. Волошина, О.В. Болтянський, І.І. Мілаєва // Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2019.- 217с.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
Педагогічна діяльність – старший викладач кафедри кафедри "Мехатронні системи та транспортні технології" Таврійського державного агротехнологічного університету
Наукова діяльність - відповідальний виконавець наукової теми: "Удосконалення і розробка наукових основ підвищення експлуатаційної ефективності мобільної сільськогосподарської техніки"
Організаційна робота :
• З 2007 року – секретар методичної комісії Механіко-технологічного факультету Таврійського державного агротехнологічного університету
• З 2005 року – профорг кафедри "Мехатронні системи та транспортні технології" Таврійського державного агротехнологічного університету
• Секретар кафедри кафедри "Мехатронні системи та транспортні технології" Таврійського державного агротехнологічного університету
Член асоціації спеціалістів промислової гідравліки та пневматики.