Волков Сергій Васильович

Посада: Ст. викладач кафедри «Мехатронні системи та транспортні технології»

Базова вища освіта: Закінчив факультет механізації сільського господарства МІМСГ в 1988 році за спеціальністю «Інженер-механік»

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • Сучасна мобільна техніка

Досвід наукової та викладацької діяльності: В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 2019 р. на посаді старшого викладача кафедри «Мехатронні системи та транспортні технології».
Види і результати професійної діяльності старшого викладача Волкова С.В.

Основні наукові праці

Volkov, S. Kinematics of motion of rotors of an orbital hydraulic machine. Panchenko, A., Voloshina, A., Luzan, P., Panchenko, I., Volkov, S. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2021, 1021(1), 012045

Волков С.В. Коучинг, як метод профорієнтації. Болтянський О.В., Стефановський О.Б., Волков С.В. Зб. наук.-метод. пр. ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти». Мелітополь: ТДАТУ, 2021. Вип. 24. С. 336-341

Волков С.В. Способи підвищення тягово-зчіпних властивостей енергетичного засобу на транспортних роботах. Болтянський О.В., Стефановський О.Б., Волков С.В. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 511-513.

Волков С.В. Вплив конструктивних особливостей планетарного гідромоторами на ефективність його роботи. / Панченко А. І., Волошина А. А., Волков С.В. // Праці ТДАТУ. Мелітополь. Вип.19. Т.4, 2019. С. 70-84.

Волков С.В. Обґрунтування геометричних параметрів розподільної системи планетарного гідромотора. / Волков С. В., Мілаєва І. І., Сельська А. А., Шамро А. В. // Праці ТДАТУ. Мелітополь. Вип.19. Т.4, 2019. С. 320-334.

Підручники, навчальні посібники, монографії

Волков С.В. Типові дорожньо-транспортні ситуації. Навчальний посібник для самостійної роботи / А.І. Панченко, А.А. Волошина, О.В. Болтянський, І.І. Мілаєва, І.А. Панченко, А.А. Волошин, С.А. Терещенко, С.В. Волков // Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2020.- 385с.

Навчальні дисципліни

  • Підготовка операторів керування сільськогосподарської техніки
  • Підготовка водіїв категорії В

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
Педагогічна діяльність – старший викладач кафедри «Мехатронних систем та транспортних технологій» Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного