20191224_115928На кафедрі МСТТ щорічно випускається збірник наукових праць ТДАТУ. У збірнику наукових праць публікуються матеріали за результатами досліджень у галузі механізації сільського господарства та галузевого машинобудування.Видання призначене для наукових працівників, викладачів, аспірантів, інженерно-технічного персоналу і студентів, які спеціалізуються у відповідних або суміжних галузях науки та напрямках виробництва.

Відповідальний за випуск – д.т.н., проф. Панченко А.І.

Статтіоформлені згідно вимог, та рецензію на статтю. потрібно надіслати  на електронну адресу: mez@tsatu.edu.ua

Випуск 20 Том 4, 2020 р.

Випуск 19 Том 4, 2019 р.

Випуск 18 Том 2, 2018 р.

Випуск 17 Том 3, 2017 р.

Випуск 16 Том 2, 2016 р.

Випуск 14 Том 3, 2014 р.

Випуск 13 Том 6, 2013 р.

Випуск 12 Том 3, 2012 р.

Випуск 11 Том 1, 2011 р.

Випуск 9 Том 5, 2009 р.