главное (2)
ГОСТЬОВА ЛЕКЦІЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ТРАКТОРИ І АВТОМОБІЛІ»

Академічна мобільність викладачів та студентів є однією із важливих умов підвищення якості вищої освіти. Академічна мобільність – це інтеграційний процес у сфері освіти, що надає можливість студентам, аспірантам, викладачам приймати участь в різноманітних навчальних або навчально-дослідницьких програмах. Основними цілями таких програм є підвищення якості освіти, розвиток міжкультурного обміну, підготовка майбутніх кваліфікованих спеціалістів. У рамках академічної […]

главное
АКТИВНА УЧАСТЬ В РОБОТІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ”СУЧАСНА ІНЖЕНЕРІЯ АГРОПРОМИСЛОВИХ І ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ”

25-26 листопада 2021 року в державному біотехнологічному університеті (м. Харків) проходила Міжнародна науково-практична конференція ”Сучасна інженерія агропромислових і харчових виробництв”. Мета конференції – узагальнення результатів наукових досліджень та практичних знань у галузі агропромислових і харчових виробництв, інновацій в технологіях та обладнанні переробних і харчових виробництв; розробки механотронних технічних засобів; оптимізації технологічних систем рослинництва; інновацій інженерії […]

главное 1
УЧАСТЬ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ В РОБОТІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ДУАЛЬНА ФОРМА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ: УСПІХИ ТА ПРОБЛЕМИ ДРУГОГО РОКУ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПІЛОТНОГО ПРОЄКТУ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ТА ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ»

18 листопада 2021 року проходила Міжнародна науково-практична конференція «Дуальна форма здобуття освіти: успіхи та проблеми другого року запровадження пілотного проєкту у закладах вищої та фахової передвищої освіти України» за участю представників Міністерства освіти і науки, Науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти, представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні, представників проєкту USAID «Економічна підтримка Східної […]

главное
ПРОФОРІЄНТАЦІЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ – ВАЖЛИВИЙ КРОК У ЖИТТІ

Навчаючись у випускних класах кожен підліток стикається з проблемою вибору професії. Вибір майбутньої професії – це дуже важливий крок, адже обравши своє ремесло, людина зазвичай присвячує йому своє життя. Саме тому, щоб сприяти професійному самовизначенню учнів 18 листопада 2021 року викладачі кафедри МСТТ доцент Олег Болтянський та старший викладач Сергій Волков презентували Таврійський державний агротехнологічний […]

главное 26
УЧАСТЬ В РОБОТІ X МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС У ТВАРИННИЦТВІ ТА КОРМОВИРОБНИЦТВІ»

З 4 по 26 жовтня 2021 року на базі відділу біотехнічних систем у тваринництві та заготівлі кормів ННЦ «ІМЕСГ» та механіко-технологічного факультету НУБіП України (м. Київ) проходила X Міжнародна науково-технічна конференція «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві» (в рамках проведення ХХIX Міжнародної науково-технічної конференції «Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві»). Організатори конференції: Національний науковий центр «Інститут механізації […]

главное (4)
САЙТ КАФЕДРИ МСТТ СЕРЕД ЛІДЕРІВ

Центр інформаційних технологій і систем університету проводить щоквартальний моніторинг сайтів кафедр ТДАТУ. Рейтинг проводиться за вебометричними параметрами, наближеними до показників міжнародного рейтингу Webometrics: – присутність (PRESENCE) – об’єм сайту кафедри та кількість розміщених документів; – видимість, прозорість (VISIBILITY) – кількість зовнішніх гіперпосилань на сайт кафедри; – відкритість (OPENNESS) – кількість цитувань публікацій викладачів кафедри, проіндексованих […]

главное (4)
НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА КАФЕДРІ МСТТ

Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти є важливим напрямом підготовки майбутніх вчених та фахівців високої кваліфікації в Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного та нерозривною складовою єдиного процесу: навчально- виховного і науково-інноваційного. Здобувачі вищої освіти університету є активними учасниками наукових заходів: виступають із доповідями на наукових конференціях, публікують наукові статті, беруть участь в університетських та […]

главное дуальное
ДУАЛЬНА ФОРМА ОСВІТИ. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ

Дуальне навчання вирішує одну з найскладніших проблем сучасної вищої школи – підготовку сучасного, конкурентного на ринку праці фахівця, який задовольнятиме потребам виробництва і адаптований до свого першого робочого місця. Ключова ідея дуальної освіти – підготовка висококваліфікованих кадрів для аграрного сектору, можливість поєднувати теоретичне навчання з практичним досвідом роботи повинна сформувати кардинально нову генерацію фахівців-аграріїв. 26 […]

главное луцк
АКТИВНА УЧАСТЬ У VІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ „ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АПК”

20-21 травня 2021 року на базі Луцького національного технічного університету проходила VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція „ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АПК”. Мета конференції – пошук шляхів інтенсифікації розвитку аграрних регіонів. Реалізація інноваційних моделей розвитку аграрного виробництва та покращення добробуту населення. Тематичні напрями роботи конференції: Сучасні машинні технології в рослинництві та тваринництві. Теорія, конструювання, виробництво і технічний сервіс […]

главное
УЧАСТЬ В І МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ «АГРАРНА ГАЛУЗЬ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

14 травня 2021 року на базі Луганського національного аграрного університету проходила І Міжнародна науково-практична конференція «Аграрна галузь сучасної України: проблеми та перспективи розвитку». Тематичні напрями роботи конференції: Проблеми сучасної агрономічної галузі та методи їх вирішення; Новітні технології у цивільному будівництві, геодезії та землевпорядкуванні; Охорона навколишнього середовища та промисловість: проблеми і перспективи взаємодії; Харчові та біологічні […]