главное дуальное
АТЕСТАЦІЯ СТУДЕНТІВ ДУАЛЬНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Дуальна освіта запроваджується для того, щоб студенти мали більше можливостей для практичного опанування професій вже під час навчання. Рівень зацікавленості роботодавців у залученні до підготовки здобувачів ще на етапі їх навчання свідчить про потенціал розвитку дуальної форми здобуття освіти, особливо з технічних спеціальностей. Дуальне навчання вирішує одну з найскладніших проблем сучасної вищої школи – підготовку […]

главное (2)
ЗВІТУЮТЬ МАГІСТРИ

    Відповідно до «Державного стандарту освіти» в Україні обов’язковим елементом освітньо-професійної підготовки студентів закладів вищої освіти є практична підготовка – один із важливих компонентів формування загальних і фахових компетентностей майбутніх фахівців. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, одержаних здобувачами під час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь у процесі професійної діяльності.   […]

1423810364general_pages_13_february_2015_i12132_proizvodstvennaya_praktika
ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Сучасний ринок праці вимагає від випускника закладу вищої освіти вміння використовувати набуті теоретичні знання у нестандартних ситуаціях і ситуаціях, що постійно зазнають змін; здійснюється своєрідний перехід від суспільства, в якому віддають перевагу знанням, до суспільства, яке складається із життєво компетентних громадян. Тому на перший план виходять завдання щодо підготовки працівника нового типу, якому притаманна професійна […]

марс 1
БАЗА ПРАКТИКИ – ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МАРС»

Кафедра МСТТ активно співпрацює із науковими установами, організаціями, асоціаціями, органами місцевого самоврядування. Спільно проводяться наукові дослідження, практичні семінари, проходять стажування викладачі кафедри, а здобувачі вищої освіти – практичну підготовку. Сучасний ринок транспортних послуг характеризується високою конкуренцією та динамічністю впливу зовнішнього середовища на діяльність підприємств. Найголовнішими параметрами, які визначають конкурентоспроможність і ефективність роботи автотранспортних підприємств в […]

главное
МАЙСТЕР-КЛАС В РАМКАХ СПІВПРАЦІ ТДАТУ З АГЕНЦІЄЮ РОЗВИТКУ МЕЛІТОПОЛЯ

В рамках підписаного ректором Володимиром Кюрчевим меморандуму про співпрацю Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного з Агенцією розвитку Мелітополя було досягнуто угоди про практичну підготовку студентів спеціальності 208 «Агроінженерія» в рамках проєкту «Платформа сучасної дуальної підготовки та кар’єрного постдипломного зростання фахівців спеціальності «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» та домовленість щодо проведення лабораторних занять […]

главное филия
ПРАЦЮЄМО НА РЕЗУЛЬТАТ – ФІЛІЯ КАФЕДРИ МСТТ ТОВ АГРОСС

Фахівці-практики ТОВ ТВЦ АГРОСС і науково-педагогічні працівники кафедри МСТТ ще у 2019 році об’єднали свої сили в навчанні здобувачів вищої освіти. На ТОВ ТВЦ АГРОСС було відкрито філію кафедри МСТТ. Цей проект спрямований на розвиток взаємовигідного співробітництва в галузі підготовки висококваліфікованих фахівців-аграріїв. Діяльність філії дозволила удосконалити технології і якість навчання шляхом ефективного використання матеріально-технічної та виробничої […]

ГЛАВНОЕ
НА КАФЕДРІ МСТТ – НОВИЙ СУЧАСНИЙ ТРАКТОР

Сьогодні технології розвиваються дуже швидкими темпами, змінюючи більшість галузей, в тому числі сільське господарство. Значною мірою це стосується аграрної промисловості, ефективність функціонування якої забезпечує вирішення проблем якісних продуктів харчування, екології, захисту навколишнього середовища, розвитку сільської місцевості. За таких умов підвищення ефективності професійної підготовки фахівців аграрної галузі є одним із пріоритетних завдань системи вищої освіти. Практична […]

главное практика
ЗВІТНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

Відповідно до «Державного стандарту освіти» в Україні обов’язковим елементом освітньо-професійної підготовки студентів закладів вищої освіти є практична підготовка – один із важливих компонентів формування загальних і фахових компетентностей майбутніх фахівців. Науково-дослідна практика магістрів є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня магістра і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь здійснення самостійної […]

карантин
ДУАЛЬНЕ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ

Основним людським ресурсом у ХХІ віці стає інтелектуальний потенціал країни, в цілому, та кожного підприємства, організації чи установи окремо. Цей ресурс ґрунтується на виконанні вимог  державних і міжнародних освітніх та професійних стандартів, творчому підході до їх реалізації та розвитку, напрямком оптимізації освіти, максимального задоволення освітніх потреб особистості та суспільства, диференціації професійної підготовки, вхід нашої країни […]

кружок
РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ НАУКОВОГО ГУРТКА «АЛЬТЕРНАТИВНІ ВИДИ ПАЛИВА»

Науково-дослідна робота студентів є ефективним методом підготовки якісно нових фахівців у закладах вищої освіти. Вона розвиває творче мислення, індивідуальні здібності, дослідні навички студентів, дозволяє здійснювати підготовку ініціативних фахівців, розвиває наукову інтуїцію, творчий підхід до сприйняття знань і практичне застосування їх для вирішення завдань і наукових проблем. Студенти університету беруть участь у роботі наукових гуртків, студентських […]