главное (6)
ТИЖДЕНЬ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Профорієнтація – невід’ємна складова роботи кафедри! Завдання профорієнтаційної роботи – допомогти випускникам шкіл визначитись стосовно майбутньої професії і закладу вищої освіти, де вони будуть її здобувати. 1 лютого 2022 року на зустріч з випускниками Мелітопольського професійного аграрного ліцею завітали представники механіко-технологічного факультету Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного доцент кафедри МСТТ Олег БОЛТЯНСЬКИЙ та […]

главное (3)
СТУДЕНТИ 12 АІ ГРУПИ ПРИЙНЯЛИ АКТИВНУ УЧАСТЬ У ВИБОРАХ ДО СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ МТФ

17 лютого 2021 року на механіко-технологічному факультеті відбулися вибори вищих керівних і виконавчих органів студентського самоврядування. Активну участь в виборах прийняли першокурсники 12 АІ групи (куратор доцент Олег Болтянський). Детальніше… Куратор 12 АІ групи доцент кафедри МСТТ Олег Болтянський

главное дуальное
АТЕСТАЦІЯ СТУДЕНТІВ: НАВЧАЄМОСЯ ПРАЦЮЮЧИ

Ринок праці диктує необхідність перегляду традиційних підходів у системі освіти. Під час приймання на роботу представники бізнесу цікавляться не стільки форматом «знань» випускників закладів вищої освіти, скільки їх готовністю до професійної діяльності. Отже, головне завдання – удосконалення системи підготовки сучасних висококваліфікованих фахівців і забезпечення успішної адаптації студентів-випускників до професійної діяльності. Дуальна освіта запроваджується для того, […]

главное
КУРАТОРСЬКА ГОДИНА «СТУДЕНТОЦЕНТРИЗМ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ»

Серед складових нової парадигми вищої освіти є такі поняття, як студентоцентризм, орієнтування не на процес, а на результат навчання. Інтерактивна взаємодія між учасниками навчального процесу – викладачем і студентом, використання нових підходів до навчання, орієнтація на результат і спільна відповідальність за нього – головна ідея студентоцентризму. Студенти зацікавленіші в такому форматі освітнього процесу, який може […]

главное Милаева
КУРАТОРСЬКА ГОДИНА В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

В умовах загальнодержавного карантину усі сфери суспільного життя зазнали суттєвих змін. Освітній процес не став виключенням. Виховна робота в університеті не може лишатися поза увагою, адже аксіомою є те, що особистісний вплив викладачів формує світогляд студентів набагато більше, аніж предмет, який вони викладають. Дистанційне виховання, як і навчання, вимагають від викладача опанувати нові платформи для […]

главное Волошина
ВИХОВНА ГОДИНА НА ПЛАТФОРМІ ZOOM

Формування національної інтелігенції, сприяння збагаченню і оновленню інтелектуального генофонду нації, виховання її духовної еліти – завдання, що стоїть перед закладами вищої освіти на одному рівні з підготовкою висококваліфікованих фахівців. Під час дистанційного навчання викладачі роблять усе для того, щоб студенти якісно засвоїли навчальний матеріал і вчасно виконували завдання на освітньому порталі університету. Однак в умовах […]

главное куратор
ДИСТАНЦІЙНА КУРАТОРСЬКА ГОДИНА

Виховна робота на рівні вищої освіти спрямована на формування у студентів професійно-значущих якостей, таких як позитивне ставлення до освоюваної професії, прагнення до розвитку фахових компетенцій, самодисципліна і організованість, готовність до професійного співробітництва та спілкування. 1 грудня 2020 року куратор 12 АІ групи спеціальності 208 «Агроінженерія» доцент Олег Болтянський провів в режимі відеоконференції кураторську годину зі […]

главное 111
ВИКЛАДАЧІ КАФЕДР МСТТ ТА ТКМ ПРОВЕЛИ ЗУСТРІЧ З ВИПУСКНИКАМИ МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО АГРАРНОГО ЛІЦЕЮ

Вибір професії – один з головних життєвих виборів, який здійснює людина в юному віці. Він має значення як для самої людини, так і для суспільства. Тому 7 жовтня 2020 року на зустріч з випускниками Мелітопольського професійного аграрного ліцею завітали представники механіко-технологічного факультету Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного від кафедри МСТТ доцент Олег Болтянський, […]

главное - копия
АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ – ПЕРЕДУМОВА ЯКІСНОЇ ОСВІТИ

Інтеграція світової наукової спільноти в нову системну цілісність, посилення інформаційних зв’язків між дослідниками різних країн створили ситуацію вільного доступу до інформації, в тому числі й до продуктів наукових досліджень. Відтак, питання етики, моральних стандартів, створення та збереження наукової репутації, запобігання академічного плагіату стали нагальними питаннями наукового співтовариства Питання академічної доброчесності є актуальним у сучасному університетському […]

конкурс кращий главное
ВІТАЄМО ІРИНУ МІЛАЄВУ З ПЕРЕМОГОЮ В КОНКУРСІ «КРАЩИЙ КУРАТОР МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ»

10 червня 2020 року на механіко-технологічному факультеті ТДАТУ відбувся конкурс «Кращий куратор факультету 2020 року». За звання кращого куратора МТФ змагалися  сім учасників:  від кафедри МВЗ доцент Тетяна Чорна, від кафедри ТСС АПК доцент Валерія Паніна, від кафедри ТКМ доцент Ольга Сушко, від кафедри МСТТ старший викладач Ірина Мілаєва, від кафедри СГМ доцент Сергій Саньков, від кафедри […]