У зв’язку з початком дистанційного навчання, у першу чергу, розміщуємо посилання на он-лайн конференції викладачів кафедри МВЗ:

  1. Ігнатьєв Є.І. Ідентифікатор конференції: 948 5186 7303. Пароль: 77
  2. Кувачов В.П. Ідентифікатор конференції: 791 3262 3402. Код доступа: 1111
  3. Мітков В.Б. Ідентифікатор конференції: 732 030 7328. Код доступа: 1111
  4. Надикто В.Т. Ідентифікатор конференції: 913 359 0524. Код доступу: 55
  5. Чорна Т.С. Ідентифікатор конференції: 913 359 0524. Код доступу: 55

 

 4 корпус МВЗКафедра “Машиновикористання в землеробстві” – одна з найстарших спеціальних кафедр Таврійської державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного – є провідною в підготовці агроінженерів для аграрного сектору України. Студенти університету на завершальному етапі навчання вивчають основи раціонального використання техніки у всіх видах с.-г. підприємств різної форми власності. Більша частина випускників механіко-технологічного факультету виконують дипломні проекти по кафедрі, завершуючи формування фахівця-експлуатаційника − основної професії, що допомагає раціональному використанню машин у конкретних умовах с.-г. виробництва та швидкому впровадженню нових зразків техніки та технічних засіобів виробництва.

Дипломні проекти по кафедрі, в значній мірі, виконуються за заявками с.-г. підприємств. В основі різноманітних тем дипломних проектів лежать конкретні виробничі матеріали. Окремі розділи проектів впроваджуються у виробництво.

На кафедрі студентами механіко-технологічного факультету вивчаються й інші дисципліни. Так для студентів першого курсу читається курс «Вступ до спеціальності». Курс включає лекції, семінарські і практичні заняття. Зараз курс розширили й на кафедрі проводитися велика методична робота з розробки навчальних матеріалів до практичного курсу. Для студентів третього курсу МТФ читається курс “Експлуатаця машин і обладанння” де вивчаються основи техічної експлуатації та експлуатаційні матеріали. Лабораторні заняття по оцінці параметрів палив і масел проводяться на сучасних марках українських палив.

Всі види навчального навантаження по кафедрі здійснюються з використанням підручниківта методичних посібників які розроблені та написані провідними викладачами кафедри.

Серйозного значення набула відносно молода дисципліна „Механізовані технології виробництва сільськогосподарської продукції” по якій читаються лекції і проводяться практичні заняття. Студенти отримують знання за напрямком збільшення ефективності застосування технологій при виробництві с.-г. культур.

image020

Для проведення всіх видів навчальних занять кафедра має у своєму розпорядженні відповідну матеріально-технічну базу.

Завершено будівництво додаткового лабораторного приміщення, що дозволить проводити заняття зі студентами по особливостях експлуатації й технічного обслуговування сучасних складних с.-г. машин, у тому числі й закордонного виробництва.

image012

Кафедра освоює сучасні методи навчальних процесів з використанням комп’ютерної техніки. Розроблено лабораторні роботи з віртуальним відображенням процесів діагностики вузлів і агрегатів машин та елементами наукових досліджень. Крім того, впроваджується комп’ютерний облік рівня знань студентів дисциплін кафедри.

Колектив кафедри завжди відрізнявся згуртованістю, працездатністю, працьовитістю й уважним ставленням співробітників один до одного й до студентів.

Наукові напрями 1. Обґрунтувати схему і параметри жниварно-лущильного на базі орно-просапного трактора

2. Обґрунтувати параметри причіпного асиметричного жниварного агрегату

3. Розробити та перевірити в умовах півдня України комплекс машин для вирощування просапних і зерновихкультур агрегатами на основі тракторів ХТЗ-160

4. Обґрунтування параметрів та режимів роботи транспортного МТА на основі МЕЗ

5. Розроблення технології та технічного обладнання для виготовлення дизельного біопалива на основі метилового ефіру рицини

Міжнародне співробітництво МДАУ ім. В.П. Горячкіна