Ігнатьєв Євген Ігоревич

Посада: Старший викладач кафедри «Машиновикористання в землеробстві»

Базова вища освіта: Закінчив з відзнакою в 2006 році Таврійську державну агротехнічну академію і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Механізація сільського господарства» та здобув кваліфікацію магістра

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
В 2018 році захистив дисертацію у спеціалізованій вченій раді ТДАТУ та отримав науковий ступінь кандидата технічних наук. Спеціальність 05.05.11 - машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва.

Email: yevhen.ihnatiev@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • збирання гички цукрового буряка на корені
  • комбіновані сільськогосподарські агрегати
  • Ідентифікатор ResearchID

Досвід наукової та викладацької діяльності:
З 2010 р. по теперішній час – старший викладач кафедри «Машиновикористання в землеробстві» Таврійського державного агротехнологічного університету.

Види і результати професійної діяльності к.т.н., ст.викл. Ігнатьєва Є.І.

Основні наукові праці

Булгаков В., Адамчук В., Головач І., Ружило З., Ігнатьєв Є. Диференціальне рівняння руху коренеплоду при його вібраційному викопуванні з ґрунту. Вісник аграрної науки. 2021. №1. С. 47-54.

В. Адамчук, В. Булгаков, В. Кувачов, І. Головач, Є. Ігнатьєв, В. Яременко. Аналітичне дослідження ударної взаємодії вібраційного копача з тілом коренеплоду при його вилученні з ґрунту. Вісник аграрної науки. 2020. №11. С. 45-53.

Адамчук В.В., Булгаков В.М., Кувачов В.П., Головач І.В., Ігнатьєв Є.І.. Дослідження кочення рушіїв мостових агрозасобів по слідах постійної технологічної колії. Вісник аграрної науки. 2020. №10. С. 48-56.

Булгаков В.М., Адамчук В.В., Кувачов В.П., Головач І.В., Ігнатьєв Є.І. Черниш О.М. Лабораторно-польові експериментальні дослідження мостового агрозасобу Вісник аграрної науки. 2020. №9. С. 43-53.

Адамчук В.В., Булгаков В.М., Кувачов В.П., Головач І.В., Ігнатьєв Є.І. Черниш О.М. Дослідження властивостей постійної технологічної колії, яку використовують при мостовому землеробстві. Вісник аграрної науки. 2020. №8. С. 62-69.

В. Булгаков, В. Адамчук, З. Ружило, І. Головач, Є. Ігнатьєв. Експериментальне дослідження та обґрунтування параметрів сепаратора картопляного вороху. Вісник аграрної науки. – 2020. – №7. – С. 60-66.

Кувачов В.П., Мітков В.Б., Ігнатьєв Є.І. та ін. Методологія перевірки математичних моделей функціонування агромостових систем на адекватність. Науковий вісник ТДАТУ. 2020. Вип. 10, том 1. 13 с.

Дослідження автоматичного водіння мобільного мостового агрозасобу по слідах постійної технологічної колії. Адамчук В. В., Булгаков В. М., Кувачов В. П., Головач І. В., Ігнатьєв Є. І.Механізація та електрифікація сільського господарства: загальнодержавний збірник. ННЦ “ІМЕСГ” УААН. – Глеваха, 2020. – Вип.11 (110). – С. 12-26

Volodymyr Bulgakov, Simone Pascuzzi, Semjons Ivanovs, Francesco Santoro, Alexandros Sotirios Anifantis and Ievhen Ihnatiev. Performance Assessment of Front-Mounted Beet Topper Machine for Biomass Harvesting // Energies 2020, 13, 3524
Basel, Switzerland. P. 1–13.

Volodymyr Bulgakov, Semjons Ivanovs, Simone Pascuzzi, Yevhen Ihnatiev. Experimental study of operational characteristics of new top harvesting machine. 19th International Scientific Conference “Engineering for rural development”, Proceedings, Volume 19. May 20-22, 2020. Jelgava. pp. 371–376.

V. Bulgakov, I. Holovach, Z. Ruzhylo, I. Fedosiy, Ye. Ihnatiev and J. Olt Theory of oscillations performed by tools in spiral potato separator. Agronomy Research 18(1), 38–52, 2020.

Bulgakov V., Nikolaenko S., Holovach I., Boris A., Kiurchev S., Ihnatiev Ye. and Olt J. Theory of motion of grain mixture particle in the process of aspiration separation. Agronomy Research 18(S2), 1177-1188, 2020.

Ivanovs S., Bulgakov V., Nadykto V., Ihnatiev Ye., Smolinskyi S., Kiernicki Z. Experimental study of the movement controllability of a machine-and-tractor aggregate of the modular type. INMATEH – Agricultural Engineering. Vol. 61, No.2 / 2020, Romania. – pp. 9–16.

Dmytro Derevjanko, Ivan Holovach, Volodymyr Bulgakov, Yevhen Ihnatiev, Ladislav Nozdrovický. Mathematical model of uniform cereal crops seeding using a double-disk coulter. Acta Technologica Agriculturae 4 Nitra, Slovaca Universitas Agriculturae Nitriae, 2020, pp. 195–200.

Bulgakov V., Holovach I., Ruzhylo Z., Melnik V., Ihnatiev Ye., Olt J. Theoretical study on forced transverse oscillations of root in soil with provision for soil’s elastic and damping properties. Agronomy Research 18(3), pp. 1944–1961, 2020.

H. Kaletnik, I. Sevostianov, V. Bulgakov, I. Holovach, V. Melnik, Ye. Ihnatiev, J. Olt. Development and examination of high-performance fluidized bed vibration drier for processing food production waste. Agronomy Research 18(4), pp. 2391–2409, 2020.

Ivanovs S., Bulgakov V., Kuvachоv V., Kaletnik H., Shymko L., Ihnatiev Y. Experimental Checking Of Mathematical Models Describing The Functioning Adequacy Of Bridge Systems In Agricultural Track System / Tiltu Veidu Uzbūves Matemātiskā Modeļa Atbilstības Eksperimentāla Pārbaude Praktiskai Izmantošanai Lauksaimniecības Transporta Sistēmā. INMATEH - Agricultural Engineering. 2020. № 3, Vol. 62. С. 107-114.

Volodymyr Bulgakov, Semjons Ivanovs, Volodymyr Volskyi, Volodymyr Kuvachоv, Yevhen Ihnatiev. Simulation of the Flat-parallel Movement of a Bridge Agricultural Unit with an Articulated Frame. – Rural sustainability research 2020, Volume 44 (339). pp. 8-14.

Volodymyr Bulgakov, Ivan Sevostianov, Gryhoriy Kaletnik, Ihor Babyn, Semjons Ivanovs, Ivan Holovach, Yevhen Ihnatiev. Theoretical Studies of the Vibration Process of the Dryer for Waste of Food. – Rural sustainability research 2020, Volume 44 (339). pp. 32-45.

Zinoviy Ruzhylo, Volodymyr Bulgakov, Valerii Adamchuk, Anatoliy Bondarchuk, Yevhen Ihnatiev, Valentyna Krutyakova, Jüri Olt. Experimental research into impact of kinematic and design parameters of a spiral potato separator on quality of plant residues and soil separation. Journal of Agricultural Science 2 XXXI 2020. Estonian Academic Agricultural Society. pp. 202–207.

Надикто В., Аюбов А., Кувачов В., Ігнатьєв Є.І. Удосконалене агрегатування. The Ukrainian Farmer 10(130), 2020. С. 46-47.

V. Bulgakov, S. Pascuzzi, M. Arak, F. Santoro, A.S. Anifantis, Y. Ihnatiev, J. Olt. An experimental investigation of performance levels in a new root crown cleaner. Agronomy Research. 2019. Vol. 17. No 2. p.p. 358–370.

Bulgakov V., Ivanovs S., Pascuzzi S., Boris A., Ihnatiev Y. A mathematical model of the cutting process of the sugar beet leafy tops without a tracer. INMATEH-Agricultural Engineering 2019, Vol.59, No.3, pp.33–40.

Булгаков В.М. , Головач І.В., Ігнатьєв Є.І., Борис А.М. Теоретичне та експериментальне дослідження висоти виступання головок коренеплодів буряків над поверхнею ґрунту при їх збиранні. Вісник аграрної науки. – 2019. – №11. – С. 51-56.

Адамчук В.В., Булгаков В.М.,Головач І.В., Борис М.М., Ігнатьєв Є.І. Теоретичне обґрунтування та експериментальне дослідження конструктивної схеми нової гичкозбиральної машини. Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка Вип.. 27, Кам’янець-Подільський – 2019 сс. 89-95.

Bulgakov V, Nozdrovicky L, Movchan V, Ihnatiev Y. Justification of kinematic parameters of coupling for wide-span row-crop unit. International scientific journal "Mechanization in agriculture & conserving of the resources". Sofia, Vol. 65 (2019), Issue 5 , p.p. 156-158.

V. Bulgakov, Ye. Ihnatiev. Development of theory of the drive of stationary agricultural machines with lever mechanisms. International scientific journal “Machines. Technologies. Materials”. Sofia, Vol. 13 (2019), Issue 6, p.p. 252-253.

V. Bulgakov, V. Movchan, Ye. Ihnatiev, V. Mitkov. Increasing and justification of demand for the modernization of agricultural machinery. International Scientific Journals “Innovations”. Sofia, Vol. 7 (2019), Issue 3, p.p. 105-107.

V. Bulgakov, Ye. Ihnatiev. Problems of production and use of hydroponic products in agricultural production. International scientific journal "Mechanization in agriculture & conserving of the resources". Sofia, Vol. 65 (2019), Issue 2, p.p. 72-73.

Ihnatiev Y. Assessment of negative impact of agricultural mobile energy means and Euro-5 standard // VIII International scientific Congress “Agricultural machinery”. – Varna. 24-27 june 2020.

Bulgakov V., Mitkov V., Movchan V., Mitin V.M., Ihnatiev Y. Substantiation of the process of deep tillage with agricultural machines of digging type // VIII International scientific Congress “Agricultural machinery”. – Varna. 24-27 june 2020.

Bulgakov V., Kuvachov V., Ihnatiev Y. et al. Study of specialized wide-rail agriculture unit for rail farming // VIII International scientific Congress “Agricultural machinery”. – Varna. 24-27 june 2020.

Bulgakov V, Nozdrovicky L, Movchan V, Ihnatiev Y. Justification of kinematic parameters of coupling for wide-span row-crop unit. IV International scientific conference conserving soils and water scientific technical union of mechanical engineering «Industry 4.0». Issue 1 (3) August 2019 28.-31.08.2019, Burgas, Bulgaria, p.p. 122-124.

Теоретичне обґрунтування стійкого руху нового удобрювально-посівного агрегату / Адамчук В.В., Є.А. Петриченко, Булгаков В.М., Кувачов В.П., Ігнатьєв Є.І. // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин : загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. – Кропивницький : ЦНТУ, 2017. – Вип. 47., Ч.1. – С. 44-54.

Theory of vibrations of sugar beet leaf harvester front-mounted on universal tractor / Bulgakov V., Adamchuk V., Nozdrovicky L., Ihnatiev Ye. // Acta Technologica Agriculturae. – 2017. – Issue 4. – pp. 96 – 103.

Mathematical model of the movement of a towed machine for cleaning beet tops residues from root crop heads / Adamchuk V.V., Bulgakov V.M., Holovach I.V., Ihnatiev Ye.I. // Agricultural Science and Practice. – 2017. – Vol.4. – С. 3 – 10

Теорія ударної взаємодії бульби картоплі за сепарації вороху / Адамчук В.В., Булгаков В.М., Головач І.В., Смолінський С.В., Ігнатьєв Є.І. // Вісник аграрної науки. – 2017. – №12. – С. 53-57

Теорія відображення бульб картоплі при роботі спірального сепаратора / Булгаков В.М., Адамчук В.В., Головач І.В., Смолінський С.В., Ігнатьєв Є.І. // Вісник аграрної науки. – 2017. – №11. – С. 45-50

Математична модель взаємодії плоского копіра із залишками гички цукрового буряка / Булгаков В.М., Адамчук В.В., Головач І.В., Ігнатьєв Є.І. // Вісник аграрної науки. – 2017. – №6. – С. 48-54

Field experimetal reseach of the combined fertilizing-seeding machine-tractor aggregate / Bulgakov V., Petrychenko I., Ihnatiev Y., Nozdrovicky L, Kroсko V., Findura P., Korenko M., Ivanovs S. // Scientific Proceedings II International Scientific Conference "Conserving Soils and Water". - Burgas, Bulgaria 2017. - Year I, P.P. 66-71.

Field experimetal reseach of the combined fertilizing-seeding machine-tractor aggregate / Bulgakov V., Petrychenko I., Ihnatiev Y., Nozdrovicky L, Kroсko V., Findura P., Korenko M., Ivanovs S. // Mechanization in agriculture & Conserving of the resources. – Sofia, Bulgaria, 2017. – Issue 5. – pp. 174 – 179.

Mathematical model of interaction of the flexible cleaning blade with root crop head / Bulgakov V., Adamchuk V., Kaletnik H., Holovach I. Ihnatiev Y., Beloev H., Mitev G. // V International scientific Congress “Agricultural machinery”. – Varna. – Issue 19 (205). Vol. 1, 21-24 june 2017. – pp. 75 – 77.

Mathematical model of interaction of the flexible cleaning blade with root crop head / Bulgakov V., Adamchuk V., Kaletnik H., Holovach I. Ihnatiev Y., Beloev H., Mitev G. // Mechanization in agriculture & Conserving of the resources. – Sofia, Bulgaria, 2017. – Issue 4. – pp. 140 – 142.

Theoretical investigation and development of a design of a new haulm topping machine / V. Bulgakov, V. Adamchuk, S. Ivanovs, Y. Ihnatiev // Scientific Proceedings II International Scientific Conference "Conserving Soils and Water". - Burgas, Bulgaria 2017. - Year I, P.P. 81-83.

Theoretical investigation and development of a design of a new haulm topping machine / V. Bulgakov, V. Adamchuk, S. Ivanovs, Y. Ihnatiev // Mechanization in agriculture & Conserving of the resources. – Sofia, Bulgaria, 2017. – Issue 5. – pp. 180 – 182.

Theoretical simulation of parameters of cleaning sugar beet heads from remnants of leaves by flexible blade / V. Bulgakov, I. Golovach, S. Ivanovs, Y. Ihnatiev // 16th International scientific conference “Engineering for rural development”. Proceedings, Vol.16, May 24-26, 2017. Jelgava. – p.p. 288–295

Theoretical investigation of aggregation of top removal machine frontally mounted on wheeled tractor / V. Bulgakov, V. Adamchuk, S. Ivanovs, Y. Ihnatiev // 16th International scientific conference “Engineering for rural development”. Proceedings, Vol.16, May 24-26, 2017. Jelgava. – p.p. 273–280

Substantiation of production biodiesel and organic biofuels / Kaletnik H., Bulgakov V.,Bandura V., Ihnatiev Ye // V International scientific-technical conference "Agricultural machinery". – Varna. – Vol. 2, 2017. – pp. 135 – 139.

Theoretical research and development of new design of beet tops harvesting machinery / Ihnatiev Ye. // Mechanization in agriculture & Conserving of the resources. – Sofia, Bulgaria, 2017. – Issue 4. – pp. 137 – 139.

Theoretical research and development of new design of beet tops harvesting machinery / Ihnatiev Ye. // V International scientific Congress “Agricultural machinery”. – Varna. – Issue 19 (205). Vol. 1, 21-24 june 2017. – pp. 19 – 21.

Theoretical research of cleaner pressure on sugar beet root crop / Bulgakov V., Nikolaenko S., Boris M., Ihnatiev Ye. // Mechanization in agriculture & Conserving of the resources. – Sofia, Bulgaria, 2017. – Issue 2. – pp. 57 – 59.

Theoretical research of cleaner pressure on sugar beet root crop / Bulgakov V., Nikolaenko S., Boris M., Ihnatiev Ye. // V International scientific Congress “Agricultural machinery”. – Varna. – Issue 19 (205). Vol. 1, 21-24 june 2017. – pp. 19 – 21.

Mathematical model of complex movement of a material point on a surface of agricultural machine working body / Bulgakov V., Adamchuk V., Nozdrovicky L., Kroсko V., Korenko M., Kyurchev V, Ihnatiev Ye. // Mechanization in agriculture & Conserving of the resources. – Sofia, Bulgaria, 2017. – Issue 1. – pp. 3 – 10.

Mathematical model of complex movement of a material point on a surface of agricultural machine working body / Bulgakov V., Adamchuk V., Nozdrovicky L., Kroсko V., Korenko M., Kyurchev V, Ihnatiev Ye. // V International scientific Congress “Agricultural machinery”. – Varna. – Issue 19 (205). Vol. 1, 21-24 june 2017. – pp. 19 – 21.

Investigation of the influence of the parameters of the experimental spiral potato heap separator on the quality of work / V. Bulgakov, S. Ivanovs, V. Adamchuk, Y. Ihnatiev // Agronomy Research. 2017. Volume 15. No 1. p.p.44–54.v

Вдосконалення засобів малої механізації при суцільній обробці ґрунту / Кислий С., Дурман С.М., Ігнатьєв Є.І. // Матеріали ІV Всеукраїнської науково-технічної Інтернет-конференції студентів та магістрантів за підсумками наукових досліджень 2016 року «проблеми механізації та електрифікації технологічних процесів». - Мелітополь: ТДАТУ, 2017. - Випуск ІV. – С. 83-84

Вибір способу збирання гички цукрового буряку в сучасних умовах / Босенко І.С., Ігнатьєв Є.І. // Матеріали ІV Всеукраїнської науково-технічної Інтернет-конференції студентів та магістрантів за підсумками наукових досліджень 2016 року «проблеми механізації та електрифікації технологічних процесів». - Мелітополь: ТДАТУ, 2017. - Випуск ІV. – С. 101-103

Конструктивно-технологічна схема гичкозбирального агрегату з використанням орно-просапного трактора / Ігнатьєв Є.І. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ТДАТУ: «Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК Півдня України», 2017.

Обгрунтування можливостей нового комбінованого гичкозбирального агрегату / Ігнатьєв Є.І. // Всеукраїнський науково-технічний журнал: Техніка, енергетика, транспорт АПК. Вінниця, 2017, Випуск 1 (96) С. 16-21.

Дослідження агрегатування гичкозбиральної машини з колісним інтегральним просапним трактором тягового класу 3. / Ігнатьєв Є.І. // Збірник тез доповідей ХVІI Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників, наукових співробітників та аспірантів «Проблеми та перспективи розвитку технічних та біоенергетичних систем природокористування: конструювання та дизайн». – К., 2017. – С. 37 – 38.

Теорія взаємодії плоского копіра із залишками гички цукрового буряка / Адамчук В.В., Булгаков В.М., Головач І.В., Ігнатьєв Є.І. // Механізація та електрифікація сільського господарства: загальнодержавний збірник. ННЦ “ІМЕСГ” УААН. – Глеваха, 2017. – Вип.5 (104). – С. 82-90.

Теоретичне дослідження параметрів комбінованого гичкозбирального агрегату / Булгаков В. М.Адамчук В. В. // Вісник аграрної науки. – 2017. – №3. – С. 47-53.

Теорія вертикальних коливань фронтально навішеної гичкозбиральної машини / Булгаков В. М.Адамчук В. В. // Вісник аграрної науки. – 2017. – №2. – С. 36-42.

Основы расчета и проектирования ручных рабочих органов с использованием методов антропологии, эргономики и биомеханики / Кушнарьов А.С., Игнатьев Е.И., Кушнарьов А.С., Утенков Г.Л. // VI Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы сельского хозяйства горных территорий», 8-11 июня 2017 г. Россия, г. Горно-Алтайск.

К экологически допустимому буксованию колес тракторов / Кушнарьов А.С., Игнатьев Е.И., Утенков Г.Л. // Международная научно-техническая конференция:«Научно-техническое обеспечение АПК Сибири» . 7-9 июня 2017 г., Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск.

Теоретичне моделювання коливального руху задньонавішеного на інтегральний орно-просапний трактор доочищувача головок коренеплодів / Ігнатьєв Є.І. // Механізація та електрифікація сільського господарства: загальнодержавний збірник. ННЦ “ІМЕСГ” УААН. – Глеваха, 2016. – Вип.4 (103). – С. 47-56.

Теоретичне дослідження очищення головок коренеплодів буряків гнучкою очисною лопаттю, встановленою на привідному горизонтальному валу / Булгаков В. М. Ігнатьєв Є.І. // Науковий вісник ТДАТУ. – Мелітополь. – Вип.6., Т.1, 2016. – С. 3-24

Теоретичне моделювання коливального руху фронтально навішеної на інтегральний орно-просапний трактор гичкозбиральної машини / Ігнатьєв Є.І.

Теоретичне моделювання коливального руху фронтально навішеної на інтегральний орно-просапний трактор ХТЗ-16131 гичкозбиральної машини / Є. І. Ігнатьєв // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин : загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. - Кропивницький : КНТУ, 2016. - Вип. 46. - С. 44-54.

Конструктивно-технологічна схема комбінованого агрегату для збирання гички та очистки головок коренеплодів цукрового буряка / Ігнатьєв Є.І. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Підготовка ґрунту в системі ресурсозберігаючих технологій». – Кіровоград: КНТУ, 2016. – С. 21-22.

Математична модель визначення параметрів еластичної лопаті для очистки головок коренеплодів цукрового буряка / Ігнатьєв Є.І. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Підготовка ґрунту в системі ресурсозберігаючих технологій». – Кіровоград: КНТУ, 2016. – С. 20 Всеукраїнська науково-практична конференціїя «Підготовка ґрунту в системі ресурсозберігаючих технологій». Кировоград, 3-4 листопада 2016 року.

Дослідження коливального руху фронтально навішеної на трактор гичкозбиральної машини / Булгаков В. М. Ігнатьєв Є. І. // Передові технології виробництва і переробки сільськогосподарської продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся: зб. доп. учасників шостої наукової конференції Інженерно-технічного факультету ЖНАЕУ (Україна, м. Житомир, 24 листопада 2016 р.) / Міністерство аграрної політики та продовольства України. – Житомир: Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2016. – С. 54-59

Властивості гички цукрового буряка при її збиранні / Калетнік Г. М. Булгаков В. М. Адамчук В. В. Борис М. М. // Всеукраїнський науково-технічний журнал: Техніка, енергетика, транспорт АПК. Вінниця, 2016, Випуск 3 (95) С. 13-20.

Обґрунтування конструктивно технологічної схеми фронтально навішеної гичкозбиральної машини та задньонавішеного очищувача на інтегральний орно-просапний трактор / Ігнатьєв Є. І. // Збірник тез доповідей XVІІ Міжнародної наукової конференції "Сучасні проблеми землеробської механіки" присвячену 116-річчю з дня народження академіка Петра Мефодійовича Василенка (17–18 жовтня 2016 року) / МОН України, Сумський національний аграрний університет. – Суми, 2016. – С. 44-45.

Визначення оптимальних конструктивних параметрів еластичної лопаті очисника головок коренеплодів цукрового буряку / Ігнатьєв Є. І. // Збірник тез доповідей XVІІ Міжнародної наукової конференції "Сучасні проблеми землеробської механіки" присвячену 116-річчю з дня народження академіка Петра Мефодійовича Василенка (17–18 жовтня 2016 року) / МОН України, Сумський національний аграрний університет. – Суми, 2016. – С. 42-44.

Математична модель експлуатаційних параметрів агрегату з фронтально навішеною гичкозбиральною машиною / Ігнатьєв Є. І. // Вісник Сумського національного аграрного університету. Науковий журнал. Випуск 10/1 (29). – 2016. – С. 58-64.

Теорія очищення головок коренеплодів буряків еластичною очисною лопаттю / Булгаков В.М., Адамчук В.В.  // Вісник аграрної науки. – 2016. – №11. – С. 53-59.

Розробка нової конструктивно-технологічної схеми збирання гички цукрового буряку з використанням орно-просапного трактора / Ігнатьєв Є. І. // Вісник аграрної науки. – 2016. – №8. – С. 67-71.

Theoretical determination of cutting force of the sugar beet tops from root crop head / Bulgakov V. Boris M. Ihnatiev Ye., Beloev H.  // Mechanization in agriculture & Conserving of the resources. – Sofia, Bulgaria, 2016. – Issue 4. – pp.3 – 5.

Theoretical determination of cutting force of the sugar beet tops from root crop head / Bulgakov V. Boris M. Ihnatiev Ye., Beloev H.  // International scientific conference “Conserving soils and water”. – Burgas. – Issue 21 (207), 31.08-3.09. 2016. – P. 68 – 70.

Properties of the sugar beet tops during the harvest / V. M. Bulgakov, V. V. Adamchuk, L. Nozdrovicky, M. Boris, Ye. I. Ihnatiev, // Proceeding of 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2016. – 7-9 September 2016. – Prague, Czech Republic. p.p. 102-108.

Аналіз сучасних способів збирання гички цукрового буряку / Ігнатьєв Є. І. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК». – Мелітополь: ТДАТУ, 14-25 квітня 2016. – С. 95 – 96

Науково-технічне обґрунтування способів збирання гички цукрового буряку в сучасних умовах. / Ігнатьєв Є. І. // Механізація та електрифікація сільського господарства: загальнодержавний збірник. ННЦ “ІМЕСГ” УААН. – Глеваха, 2016. – Вип.3 (102). – С. 82-90

Theoretical substantiation of topping parameters without sugar beet head copying / Y. Ihnatiev // Mechanization in agriculture. – Sofia, Bulgaria, 2016. – Issue 2. – pp.10 – 12.

Theoretical substantiation of topping parameters without sugar beet head copying / Y. Ihnatiev // IV International scientific Congress “Agricultural machinery”. – Varna. – Issue 18 (181). Vol. 1, 22-25 june 2016. – P. 55 – 58.

Laboratory and field equipment workingout and the results of experimental studies of pre-harvesting sugar beet field conditions / Adamchuk V., Bulgakov V., Korenko M., Boris A., Boris M. // Mechanization in agriculture. – Sofia, Bulgaria, 2016. – Issue 1. – pp. 3 – 5.

Laboratory and field equipment workingout and the results of experimental studies of pre-harvesting sugar beet field conditions / Adamchuk V., Bulgakov V., Korenko M., Boris A., Boris M. // IV International scientific Congress “Agricultural machinery”. – Varna. – Issue 18 (181) ). Vol. 1, 22-25 june 2016. – pp. 19 – 21.

Визначення поперечного переміщення робочих органів широкозахватних агрегатів / Ігнатьєв Є. І., Босенко І. С // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК». – Мелітополь: ТДАТУ, 14-25 квітня 2016. – С. 133 – 135.

Оцінка надійності гідроагрегатів в умовах МЗТГ / Мовчан В.Ф // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК». – Мелітополь: ТДАТУ, 14-25 квітня 2016. – С. 101 – 102

Визначення оптимальної тривалості збирання зернових / Ігнатьєв Є.І. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК». – Мелітополь: ТДАТУ, 14-25 квітня 2016. – С. 97 – 98

Вплив та екологічна оцінка рівня шкідливих речовин відпрацьованих газів дизельних двигунів в залежності від режимів роботи МТА / Мітков В.Б.,Кувачов В.П. // Вестник УО МААО. – Мелітополь: ТДАТУ, 2016.

Альтернативний спосіб глибокого обробітку ґрунту в умовах півдня України / Мітков В.Б.,Кувачов В.П.Мітков В.О. // Вісник Сумського національного аграрного університету. Науковий журнал. Випуск 10/1 (29), 2016, С. 20-25

New approach to the choice of way of mechanical processing of soil in the south of Ukraine / Mitkov V.B., Kuvachov V., Mitkov V.O // IV International scientific Congress “Agricultural machinery”. – Varna. – Issue 18 (181). Vol. 2, 22-25 june 2016. – P. 66 – 68.

New approach to the choice of way of mechanical processing of soil in the south of Ukraine / Mitkov V.B., Kuvachov V., Mitkov V.O. // Mechanization in agriculture. – Sofia, Bulgaria, 2016. – Issue 1. – pp. 29 – 31.

Theory of two-disc anchor opener of grain drill / V. Adamchuk, V. Bulgakov, V. Gorobey,Y. Ihnatiev // Mechanization in agriculture & Conserving of the resources. – Sofia, Bulgaria, 2016. – Issue 5. – pp.6 – 8.

Theory of two-disc anchor opener of grain drill / V. Adamchuk, V. Bulgakov, V. Gorobey,Y. Ihnatiev // International scientific conference “Conserving soils and water”. – Burgas. – Issue 21 (207), 31.08-3.09. 2016. – P. 71 – 73.

Theoretical research into the power and energy performance of agricultural tractors / V. Adamchuk,V. Bulgakov,V. Nadykto,Y. Ihnatiev,J. Olt // Agronomy Research. 2016. Volume 14. No 5, p.p.1511–1518.

Розроблення нової методики визначення основних параметрів сільськогосподарського трактора / Адамчук В.В., Булгаков В.М., Надикто В.Т., Ігнатьєв Є.І. // Техніка і технології АПК, №10, С. 18-19.

Болтянський В.М. Метод визначення оптимального терміну збирання зернових / В.М. Болтянський, Б.В. Мітков, Б.В. Болтянський, О.В. Шульга, Є.І. Ігнатьєв // Науковий вісник ТДАТУ. – Мелітополь. – Вип.5.Т.1, 2015. – с. 75 – 82.

Болтянський В.М. Стан ресурсної забезпеченості підприємств АПК на прикладі Запорізької області / В.М. Болтянський, Б.В. Мітков, Б.В. Болтянський, О.В. Шульга, Є.І. Ігнатьєв // Науковий вісник ТДАТУ. – Мелітополь. – Вип.5.Т.1, 2015. – с. 68 – 74.

Приходько Д.В. Вплив трибо логічних присадок в моторних оливах на знос деталей та надійність роботи двигунів внутрішнього згорання / Д.В. Приходько, Б.В. Мітков, Є.І. Ігнатьєв // Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції (м. Мелітополь, 7-14 квітня 2015 р.). - Мелітополь : ТДАТУ, 2015. - Т. 4 : Технічні науки, ч. 2. – С. 95-100.

Орлов Я.Б. Методика вибору оптимальної технології для вирощування соняшнику / Я.Б. Орлов, Є.І. Ігнатьєв // Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції (м. Мелітополь, 7-14 квітня 2015 р.). - Мелітополь : ТДАТУ, 2015. - Т. 4 : Технічні науки, ч. 2. – С. 89-94.

Мовчан В.Ф. Метод визначення кількості засобів механізації для сучасних сільськогосподарських підприємств / В.Ф. Мовчан, В.М. Болтянський, Є.І. Ігнатьєв // Науковий вісник ТДАТУ.– Мелітополь. – Вип.4.Т.3, 2014. – с. 104 – 114.

Мовчан В.Ф. Підвищення й обґрунтування попиту на модернізацію сільськогосподарської техніки / В.Ф. Мовчан, В.Б. Мітков, В.М. Масалабов, В.В. Тарасенко, Є.І. Ігнатьєв // Науковий вісник ТДАТУ. – Мелітополь. – Вип.4.Т.3, 2014. – с. 90 – 97.

Альтернативний попередник для озимої пшениці / Яловий Д.В., Ігнатьєв Є.І. // Матеріали І Всеукраїнської науково-технічної Інтернет-конференції студентів та магістрантів за підсумками наукових досліджень 2013 року «Проблеми механізації та електрифікації АПК». - Мелітополь: ТДАТУ, 2014. - Випуск І. – С. 53-55.

Вплив якості палива пропонуємого АЗС України на роботу двигунів внутрішнього згорання / Мітков Б.В., Мітков В.Б., Ігнатьєв Є.І., Лиса Ю.Ю. // Науковий вісник ТДАТУ. – Вип.3.Т.1, 2013. – с. 40 – 50.

Кишко М.Л. Досвід вирощування озимої пшениці / М.Л. Кишко, Б.В. Мітков, Є.І. Ігнатьєв // Науковий вісник ТДАТУ.– Мелітополь. – Вип.3.Т.1, 2013. – с. 156 – 161.

Методика решения сложных вариационных задач методом коллокации / В.П. Ковбаса, А.М. Аюбов, Е.И. Игнатьев // Тракторы и сельхозмашины, 2013. -№6. – с. 27 – 28.

Кувачов В.П. Електрифікований агромодуль – ефективне рішення проблем механізації землеробства / В.П. Кувачов, Ю.М. Куценко, О.В. Ковальов, Є.І. Ігнатьєв // Праці ТДАТУ, – Мелітополь, 2012. Вип. 12, Т. 2. с. 86–93.

Болтянський Б.В. Передумови підвищення коефіцієнта використання працездатності агрегату / Б.В. Болтянський, М.О. Шабала, Є.І. Ігнатьєв // Праці ТДАТУ. – Мелітополь, 2012. Вип. 12, Т.3. с.64–68.

Жиган В.Й. Обґрунтування кінематичних параметрів зачіпки для просапного МТА з трактором ХТЗ–160 / В.Й. Жиган, Є.І. Ігнатьєв // Праці ТДАТУ. – Мелітополь, 2010. – Вип.10, Т.6, с. 74–79.

ПАТЕНТИ

Патент України №119198, A01D 33/08, B07B 1/40, B08B 1/04. Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів / В.М.Булгаков, В.В. Адамчук, А.С. Заришняк, І.В. Головач, Є.І. Ігнатьєв, С. Івановс. Опубл. 10.05.2019. – Бюл. №9.

Патент України №119010, B08B 7/04, B08B 1/04, A01D 33/08. Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів / В.М.Булгаков, В.В. Адамчук, А.С. Заришняк, І.В. Головач, Є.І. Ігнатьєв, С. Івановс. Опубл. 10.04.2019. – Бюл. №7.

Патент України №119007, B07B 13/10, B08B 7/04, A01D 17/06, A01D 33/08. Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів / В.М.Булгаков, В.В. Адамчук, А.С. Заришняк, І.В. Головач, Є.І. Ігнатьєв, С. Івановс. Опубл. 10.04.2019. – Бюл. №7.

Патент України №118628, МПК A01D 33/08. Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів / В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, А.С. Заришняк, І.В. Головач, Є.І. Ігнатьєв, С. Івановс. – a201710720
заявл. 03.11.2017
опубл. 11.02.2019. – Бюл. №3.

Патент України №118499, МПК A01D 33/08. Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів / В.М.Булгаков, В.В. Адамчук, Г.М. Калетнік, І.В. Головач, Є.І. Ігнатьєв, С. Івановс, Х.І. Бєляєв, П.Г. Кангалов, В.І. Пєнчєва – a201704626
заявл. 13.05.2017
опубл. 25.01.2019. – Бюл. №2.

Патент України №118139, МПК A01D 33/08, A01D 25/04. Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів / В.М.Булгаков, В.В. Адамчук, Г.М. Калетнік, І.В. Головач, Є.І. Ігнатьєв, С. Івановс, Х.І. Бєляєв, П.Г. Кангалов, В.І. Пєнчєва – a201704626
заявл. 13.05.2017
опубл. 26.11.2018. – Бюл. №22.

Патент України №117893, МПК A01D 17/06, A01D 33/08. Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів / В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, Г.М. Калетнік, І.В. Головач, З.В. Ружило, В.М. Бандура, Л.П. Середа, В.П. Кувачов, Є.І. Ігнатьєв – a201710999
заявл. 10.11.2017
опубл. 10.10.2018. – Бюл. №19.

Патент України №117551, МПК A01D 33/08, A01D 17/04, B08B 7/04. Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів / В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, Г.М. Калетнік, І.В. Головач, З.В. Ружило, В.М. Бандура, Л.П. Середа, В.П. Кувачов, Є.І. Ігнатьєв – a201710986
заявл. 10.11.2017
опубл. 10.08.2018. – Бюл. №15.

Патент України №117550, МПК A01D 23/02, A01D 33/02, A01D 27/04. Очисник головок коренеплодів / В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, Г.М. Калетнік, І.В. Головач, З.В. Ружило, В.М. Бандура, Л.П. Середа, В.П. Кувачов, Є.І. Ігнатьєв. – a201709874
заявл. 12.10.2017
опубл. 10.08.2018. – Бюл. №15.

Патент України №117423, МПК A01D 33/08, A01D 17/04, A01D 17/06, B08B 1/04. Пристрій для транспортування і очищення коренебульбоплодів / В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, Г.М. Калетнік, І.В. Головач, Є.І. Ігнатьєв, С. Івановс, Белоєв, П.Г. Кангалов, В.І. Пенчева. – a201704624
заявл. 13.05.2017
опубл. 25.07.2018. – Бюл. №14.

Патент України №117422, МПК A01D 17/06, A01D 33/08. Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів / В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, Г.М. Калетнік, І.В. Головач, Є.І. Ігнатьєв, С. Івановс, Белоєв, П.Г. Кангалов, В.І. Пенчева. – a201704623
заявл. 13.05.2017
опубл. 25.07.2018. – Бюл. №14.

Патент України №117213, МПК A01D 33/08, A01D 19/12, A01D 17/16. Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів / В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, Г.М. Калетнік, І.В. Головач, З.В. Ружило, В.М. Бандура, Л.П. Середа, В.П. Кувачов, Є.І. Ігнатьєв, С. Івановс. – a201710989
заявл. 10.11.2017
опубл. 25.06.2018. – Бюл. №12.

Патент України №117212, МПК A01D 33/08, A01D 19/12, A01D 17/16. Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів / В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, Г.М. Калетнік, І.В. Головач, З.В. Ружило, В.М. Бандура, Л.П. Середа, В.П. Кувачов, Є.І. Ігнатьєв, С. Івановс. – a201710984
заявл. 10.11.2017
опубл. 25.06.2018. – Бюл. №12.

Патент України №117210, МПК A01D 33/02, A01D 23/02. Очисник головок коренеплодів / В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, Г.М. Калетнік, І.В. Головач, З.В. Ружило, В.М. Бандура, Л.П. Середа, В.П. Кувачов, Є.І. Ігнатьєв, С. Івановс. – a201709873
заявл. 12.10.2017
опубл. 25.06.2018. – Бюл. №12.

Патент України №117212, МПК A01D 33/08, A01D 19/12, A01D 17/16. Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів / В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, Г.М. Калетнік, І.В. Головач, З.В. Ружило, В.М. Бандура, Л.П. Середа, В.П. Кувачов, Є.І. Ігнатьєв, С. Івановс. – a201710984
заявл. 10.11.2017
опубл. 25.06.2018. – Бюл. №12.

Патент України №117210, МПК A01D 33/02, A01D 23/02. Очисник головок коренеплодів / В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, Г.М. Калетнік, І.В. Головач, З.В. Ружило, В.М. Бандура, Л.П. Середа, В.П. Кувачов, Є.І. Ігнатьєв, С. Івановс. – a201709873
заявл. 12.10.2017
опубл. 25.06.2018. – Бюл. №12.

Патент України №117086, МПК A01D 33/08, A01D 17/06, B08B 7/04, B07B 13/10. Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів / В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, А.С. Заришняк, І.В. Головач, Є.І. Ігнатьєв, С. Івановс. – a201710719
заявл. 03.11.2017
опубл. 11.06.2018. – Бюл. №11.

Патент України №115945, МПК A01D23/02, A01D33/02, A01D27/04. Очисник головок коренеплодів / В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, І.І. Ібатуллін, Є.І. Ігнатьєв. – a201611124, заявл. 04.11.2016, опубл. 10.01.2018. – Бюл. №1.

Патент України №115942, МПК A01D23/02, A01D33/02. Очисник головок коренеплодів / В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, В.М. Кюрчев, В.Т. Надикто, Є.І. Ігнатьєв. – a201609325, заявл. 07.09.2016, опубл. 10.01.2018. – Бюл. №1.

Патент України №115404, A01D23/02. Очисник головок коренеплодів / В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, В.М. Кюрчев, В.Т. Надикто, Є.І. Ігнатьєв. Опубл. 25.10.2017. – Бюл. №11.

Патент України №115405, A01D23/02. Очисник головок коренеплодів / В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, В.М. Кюрчев, В.Т. Надикто, Є.І. Ігнатьєв. Опубл. 25.10.2017. – Бюл. №11.

Патент України №115406, A01D23/02. Очисник головок коренеплодів / В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, В.М. Кюрчев, В.Т. Надикто, Є.І. Ігнатьєв. Опубл. 25.10.2017. – Бюл. №11.

Патент України №115407, A01D23/02. Очисник головок коренеплодів / В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, В.М. Кюрчев, В.Т. Надикто, Є.І. Ігнатьєв. Опубл. 25.10.2017. – Бюл. №20.

Патент України №115411, A01D27/04. Очисник головок коренеплодів / В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, І.І. Ібатуллін, Є.І. Ігнатьєв. Опубл. 25.10.2017. – Бюл. №20.

Патент України №115412, A01D23/02. Очисник головок коренеплодів / В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, І.І. Ібатуллін, Є.І. Ігнатьєв. Опубл. 25.10.2017. – Бюл. №20.

Патент України №115413, A01D23/02. Очисник головок коренеплодів / В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, І.І. Ібатуллін, Є.І. Ігнатьєв. Опубл. 25.10.2017. – Бюл. №20.

Патент України №115506, A01D23/02. Очисник головок коренеплодів / В.М. Булгаков, І.І. Ібатуллін, В.В. Адамчук, Черновол М.І., Свірень М.О., Є.І. Ігнатьєв. Опубл. 10.11.2017. – Бюл. №21.

Патент України №115510, A01D23/02. Очисник головок коренеплодів / В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, І.І. Ібатуллін, Є.І. Ігнатьєв. Опубл. 10.11.2017. – Бюл. №21.

Патент на корисну модель №115716 A01D23/02. Очисник головок коренеплодів / Є.І. Ігнатьєв. Опубл. 25.04.2017. – Бюл. №8.

Патент України №115839, МПК A01D23/02, A01D33/02. Очисник головок коренеплодів / В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, В.М. Кюрчев, В.Т. Надикто, Є.І. Ігнатьєв. – a201609324, заявл. 07.09.2016, опубл. 26.12.2017. – Бюл. №24.

Патент на корисну модель №28069, МПК A01C 7/00. Сівалка просапна селекційна / М.О. Шабала, Т.С. Чорна, І.В. Гуйва, М.А. Манькова, Є.І. Ігнатьєв. – u200707715, заявл. 09.07.2007, опубл. 26.11.2007. – Бюл. №19.

Патент на корисну модель №71012, МПК A01M 7/00. Пристрій для контролю витоку робочої рідини / М.О. Шабала, Т.С. Чорна, С.В. Чорний, Є.І. Ігнатьєв. – u201200937, заявл 30.01.2012, опубл. 25.06.2012. – Бюл. №12.

Патент на корисну модель № 78864, МПК A01B 35/00, A01B 35/20, A01B 37/00. Розпушувач-підгортач просапний / В.Й. Жиган, Т.С. Чорна, Є.І. Ігнатьєв. – u201207384, заявл 18.06.2012, опубл. 10.04.2013. – Бюл. №7.

Патент на корисну модель № 78864, МПК A01B 59/04. Напівначіпна зчіпка / В.Й. Жиган, Т.С. Чорна, Є.І. Ігнатьєв. – u201207384, заявл 18.06.2012, опубл. 10.04.2013. – Бюл. №7.

Патент на корисну модель № 79382, МПК A01B 69/02. Маркер з перемінним навантаженням слідоутворювача / В.Й. Жиган, Т.С. Чорна, Є.І. Ігнатьєв. – u201210219, заявл 28.08.2012, опубл. 25.04.2013. – Бюл. №8.

Патент на корисну модель № 88837, МПК A01C 7/18. Комбінований агрегат для сівби і смугового внесення гербіцидів / М.О. Шабала, В.Т. Надикто, Т.С. Чорна, Є.І. Ігнатьєв. – u201307334, заявл 10.06.2013, опубл. 10.04.2014. – Бюл. №7.

Патент на корисну модель № 92046, МПК A01D 47/00. Жатка для розподілу хлібної маси на зернову та стеблову / В.М. Болтянський, Б.В. Мітков, , Є.І. Ігнатьєв, В.Б. Мітков. – u201402220, заявл 05.03.2014, опубл. 25.07.2014. – Бюл. №14.

Патент на корисну модель № 93879, МПК A01B 11/00. Ґрунтообробний робочий орган / В.Б. Мітков, Є.І. Ігнатьєв, Б.В. Мітков, В.О. МІтков. – u201402857, заявл 21.03.2014, опубл. 27.10.2014. – Бюл. №20.

Патент на корисну модель № 98315, МПК A01D 47/00. Дисковий різальний апарат / Б.В. Мітков, Є.І. Ігнатьєв, О.В. Болтянський, В.Б. Мітков. – u201411863, заявл 03.11.2014, опубл. 27.04.2015. – Бюл. №8.

Патент на корисну модель № 98384, МПК A01B 11/00. Копач для глибокої обробки ґрунту / Б.В. Мітков, Є.І. Ігнатьєв, В.Б. Мітков, В.В. Рубанський. – u201412227, заявл 13.11.2014, опубл. 27.04.2015. – Бюл. №8.

Патент на корисну модель № 98385, МПК A01B 11/00. Ґрунтообробний робочий орган / Б.В. Мітков, Є.І. Ігнатьєв, В.Б. Мітков, В.О. Мітков. – u201412228, заявл 13.11.2014, опубл. 27.04.2015. – Бюл. №8.

Патент на корисну модель № 101591, A01B 35/20 (2006.01), A01M 7/00. Оприскувач лабораторний / М.О. Шабала, Т.С. Чорна, Є.І. Ігнатьєв. – u201502030, заявл 06.03.2015, опубл. 25.09.2015. – Бюл. №18.

Патент на корисну модель № 107875, МПК A01D 57/28 (2006.01), A01D 47/00. Жатка для розподілу скошеної маси на зернову та стеблову / Б.В. Болтянський, Є.І. Ігнатьєв, О.В. Шульга. – u201512564, заявл 21.12.2015, опубл. 24.06.2016. – Бюл. №12.

Патент на корисну модель № 107877, МПК A01D 47/00. Жатка для розподілу зрізаної маси на зернову та стеблову / Б.В. Болтянський, Є.І. Ігнатьєв, В.Б. Мітков. – u201512567, заявл 21.12.2015, опубл. 24.06.2016. – Бюл. №12.

Патент на корисну модель № 111233, МПК A01B 69/02 (2006.01). Маркерний пристрій / Є.І. Ігнатьєв. – u201603247, заявл 29.03.2016, опубл. 10.11.2016. – Бюл. №21

Патент на корисну модель № 111732, МПК A01D 37/00. Жатка зі зміною напрямку укладання стебел / Б.В. Болтянський, В.О. Болтянський, Є.І. Ігнатьєв, О.В. Шульга. – u201604139, заявл 15.04.2016, опубл. 25.11.2016. – Бюл. №22.

Патент на корисну модель № 114630, МПК A01D 23/02. Очисник головок коренеплодів / Є.І. Ігнатьєв. – u201610311, заявл 10.10.2016, опубл. 10.03.2017. – Бюл. №5.

Патент на корисну модель № 114632, МПК A01D 23/02. Очисник головок коренеплодів / Є.І. Ігнатьєв. – u201610313, заявл 10.10.2016, опубл. 10.03.2017. – Бюл. №5.

Патент на корисну модель № 21163, МПК A01B 35/20. Робочий орган просапного культиватора / М.О. Шабала, В.Т. Надикто, В.М. Болтянський, А.М. Аюбов, Є.І. Ігнатьєв. – u200700069, заявл 02.01.2007, опубл. 25.06.2007. – Бюл. №9.

Патент на корисну модель № 61455, МПК A01B 33/00. Робочий орган культиватора / М.О. Шабала, Є.І. Ігнатьєв. – u201013768, заявл 19.11.2010, опубл. 25.07.2011. – Бюл. №14.

Патент на корисну модель № 61470, МПК A01B 3/00. Комбінований агрегат для оранки і внесення мінеральних добрив / М.О. Шабала, В.Т. Надикто, Є.І. Ігнатьєв. – u201013962, заявл 23.11.2010, опубл. 25.07.2011. – Бюл. №14.

Патент на корисну модель № 98482, МПК A01D 47/00. Копіювальний механізм жатки / Б.В. Мітков, В.М. Болтянський, Є.І. Ігнатьєв, В.Б. Мітков, О.В. Шульга. – u201412884, заявл 01.12.2014, опубл. 27.04.2015. – Бюл. №8.

Патент на корисну модель № 107512, МПК A01B 11/00, A01B 13/14. Ґрунтообробний робочий орган / В.П. Кувачов, В.Б. Мітков, Є.І. Ігнатьєв, В.О. Мітков. – u201512343, заявл 14.12.2015, опубл. 10.06.2016. – Бюл. №11.

Патент на корисну модель № 107562, МПК A01B 11/00. Ґрунтообробний робочий орган / В.Б. Мітков, В.П. Кувачов, Є.І. Ігнатьєв. – u201513036, заявл 29.12.2015, опубл. 10.06.2016. – Бюл. №11.

Патент на корисну модель № 107800, МПК A01B 35/26. Робочий орган для безполицевого обробітку ґрунту / О.В. Шульга, В.П. Кувачов, Є.І. Ігнатьєв. – u201512022, заявл 04.12.2015, опубл. 24.06.2016. – Бюл. №12.

Патент на корисну модель № 107803, МПК A01B 25/00. Сільськогосподарське знаряддя для обробітку ґрунту / В.Б. Мітков, В.П. Кувачов, Є.І. Ігнатьєв, В.О. Мітков. – u201512025, заявл 04.12.2015, опубл. 24.06.2016. – Бюл. №12.

Патент на корисну модель № 107870, МПК A01B 11/00. Ґрунтообробний робочий орган / Є.І. Ігнатьєв, В.П. Кувачов, В.Б. Мітков, В.О. Мітков. – u201512559, заявл 21.12.2015, опубл. 24.06.2016. – Бюл. №12.

Патент на корисну модель № 109646, МПК A01B 79/00, A01B 49/02. Спосіб різноглибинного механічного обробітку ґрунту / В.Б. Мітков, В.П. Кувачов, Є.І. Ігнатьєв, В.О. Мітков ,Т.С. Чорна. – u201602939, заявл 22.03.2016, опубл. 25.08.2016. – Бюл. №16.

Патент на корисну модель № 109646, МПК A01B 79/00, A01B 49/02. Спосіб різноглибинного механічного обробітку ґрунту / В.Б. Мітков, В.П. Кувачов, Є.І. Ігнатьєв, В.О. Мітков ,Т.С. Чорна. – u201602939, заявл 22.03.2016, опубл. 25.08.2016. – Бюл. №16.

Підручники, навчальні посібники, монографії
Scientific bases of the combined units aggregation based on arable and row-crop tractor. Monograph. Vasyl Mitkov, Serhii Kiurchev, Tomasz Nurek, Tetiana Chorna, Yevhen Ihnatiev, Volodymyr Kuvachov, Szymon Głowacki, Taras Hutsol, Serhii Yermakov, Dmytro Terenov. – Warszawa: 2021. – 150 pp. ISBN 978-83-8237-007-2

Volodymyr Kuvachov, Serhii Kiurchev, Tomasz Nurek, Tetiana Chorna, Vasyl Mitkov, Yevhen Ihnatiev, Szymon Glowacki, Taras Hutsol, Sergii Slobodian, Oleksandr Dumanskyi. Scientific bases of increase movement smoothness of the machine-tractor units on base of modular power means. Monograph – Warszawa: 2021. 136 p.

Аюбов А.М., Кувачов В.П., Мітков В.Б. та ін. Навчальний посібник для виконання практичних робіт з дисципліни «Транспортний процес в АПК». – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2020. – 185 с.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
Управлінська діяльність – завідувач кафедри «Машиновикористання в землеробстві» Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного
Педагогічна діяльність – старший викладач кафедри «Машиновикористання в землеробстві» Таврійського державного агротехнологічного університету
Наукова діяльність - відповідальний виконавець наукової теми: «Розробка технологій і технічних засобів для рослинництва в умовах зрошуваного землеробства півдня України» НДІ МЗПУ ТДАТУ, реєстр. №0116u00272
Організаційна робота – контент-менеджер сайту кафедри МВЗ Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного

Нагороди, заохочення, почесні звання:
За сумлінну працю, роботу зі студентами та високі досягнення в науковій роботі відмічений керівництвом навчального закладу у восьми подяках та заохоченнях

Патенти України

Патент України №119499, A01D 23/02, A01D 33/02, A01D 27/04. Очисник головок коренеплодів / В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, Г.М. Калетнік, І.В. Головач, З.В. Ружило, В.М. Бандура, Л.П. Середа, В.П. Кувачов, Є.І. Ігнатьєв. Опубл. 25.06.2019. – Бюл. №12.

Патент України №119198, A01D 33/08, B07B 1/40, B08B 1/04. Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів / В.М.Булгаков, В.В. Адамчук, А.С. Заришняк, І.В. Головач, Є.І. Ігнатьєв, С. Івановс. Опубл. 10.05.2019. – Бюл. №9.

Патент України №119010, B08B 7/04, B08B 1/04, A01D 33/08. Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів / В.М.Булгаков, В.В. Адамчук, А.С. Заришняк, І.В. Головач, Є.І. Ігнатьєв, С. Івановс. Опубл. 10.04.2019. – Бюл. №7.

Патент України №119007, B07B 13/10, B08B 7/04, A01D 17/06, A01D 33/08. Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів / В.М.Булгаков, В.В. Адамчук, А.С. Заришняк, І.В. Головач, Є.І. Ігнатьєв, С. Івановс. Опубл. 10.04.2019. – Бюл. №7.

Патент України №118628, МПК A01D 33/08. Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів / В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, А.С. Заришняк, І.В. Головач, Є.І. Ігнатьєв, С. Івановс. – a201710720; заявл. 03.11.2017; опубл. 11.02.2019. – Бюл. №3.

Патент України №118499, МПК A01D 33/08. Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів / В.М.Булгаков, В.В. Адамчук, Г.М. Калетнік, І.В. Головач, Є.І. Ігнатьєв, С. Івановс, Х.І. Бєляєв, П.Г. Кангалов, В.І. Пєнчєва – a201704626; заявл. 13.05.2017; опубл. 25.01.2019. – Бюл. №2.

Патент України №118139, МПК A01D 33/08, A01D 25/04. Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів / В.М.Булгаков, В.В. Адамчук, Г.М. Калетнік, І.В. Головач, Є.І. Ігнатьєв, С. Івановс, Х.І. Бєляєв, П.Г. Кангалов, В.І. Пєнчєва – a201704626; заявл. 13.05.2017; опубл. 26.11.2018. – Бюл. №22.

117893 Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів / В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, Г.М. Калетнік, І.В. Головач, З.В. Ружило, В.М. Бандура, Л.П. Середа, В.П. Кувачов, Є.І. Ігнатьєв. 2018.

117551 Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів / В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, Г.М. Калетнік, І.В. Головач, З.В. Ружило, В.М. Бандура, Л.П. Середа, В.П. Кувачов, Є.І. Ігнатьєв. 2018.

117550 Очисник головок коренеплодів / В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, Г.М. Калетнік, І.В. Головач, З.В. Ружило, В.М. Бандура, Л.П. Середа, В.П. Кувачов, Є.І. Ігнатьєв. 2018.

117423 Пристрій для транспортування і очищення коренебульбоплодів / В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, Г.М. Калетнік, І.В. Головач, Є.І. Ігнатьєв, С. Івановс, Белоєв, П.Г. Кангалов, В.І. Пенчева. 2018.

117422 Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів / В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, Г.М. Калетнік, І.В. Головач, Є.І. Ігнатьєв, С. Івановс, Белоєв, П.Г. Кангалов, В.І. Пенчева. 2018.

117213 Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів / В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, Г.М. Калетнік, І.В. Головач, З.В. Ружило, В.М. Бандура, Л.П. Середа, В.П. Кувачов, Є.І. Ігнатьєв, С. Івановс. 2018.

117212 Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів / В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, Г.М. Калетнік, І.В. Головач, З.В. Ружило, В.М. Бандура, Л.П. Середа, В.П. Кувачов, Є.І. Ігнатьєв, С. Івановс.2018.

117210 Очисник головок коренеплодів / В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, Г.М. Калетнік, І.В. Головач, З.В. Ружило, В.М. Бандура, Л.П. Середа, В.П. Кувачов, Є.І. Ігнатьєв, С. Івановс. 2018.

117086 Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів / В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, А.С. Заришняк, І.В. Головач, Є.І. Ігнатьєв, С. Івановс. 2018.

117071 Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів / В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, Г.М. Калетнік, І.В. Головач, Є.І. Ігнатьєв, С. Івановс, Х.І. Белоєв, П.Г. Кангалов, В.І. Пенчева, 2018

115945 ОЧИСНИК ГОЛОВОК КОРЕНЕПЛОДІВ. Булгаков В.М.; Адамчук В.В.; Ібатуллін І.І.; Ігнатьєв Є.І., 2018

115942 ОЧИСНИК ГОЛОВОК КОРЕНЕПЛОДІВ. Булгаков В.М.; Адамчук В.В.; Кюрчев В.М.; Надикто В.Т.; Ігнатьєв Є.І., 2018

115404 ОЧИСНИК ГОЛОВОК КОРЕНЕПЛОДІВ. Булгаков В.М.; Адамчук В.В.; Кюрчев В.М.; Надикто В.Т.; Ігнатьєв Є.І., 2017

115405 ОЧИСНИК ГОЛОВОК КОРЕНЕПЛОДІВ. Булгаков В.М.; Адамчук В.В.; Кюрчев В.М.; Надикто В.Т.; Ігнатьєв Є.І., 2017

115406 ОЧИСНИК ГОЛОВОК КОРЕНЕПЛОДІВ. Булгаков В.М.; Адамчук В.В.; Кюрчев В.М.; Надикто В.Т.; Ігнатьєв Є.І., 2017

115407 ОЧИСНИК ГОЛОВОК КОРЕНЕПЛОДІВ. Булгаков В.М.; Адамчук В.В.; Кюрчев В.М.; Надикто В.Т.; Ігнатьєв Є.І., 2017

115411 ОЧИСНИК ГОЛОВОК КОРЕНЕПЛОДІВ. Булгаков В.М.; Адамчук В.В.; Ібатуллін І.І.; Ігнатьєв Є.І., 2017

115412 ОЧИСНИК ГОЛОВОК КОРЕНЕПЛОДІВ. Булгаков В.М.; Адамчук В.В.; Ібатуллін І.І.; Ігнатьєв Є.І., 2017

115413 ОЧИСНИК ГОЛОВОК КОРЕНЕПЛОДІВ. Булгаков В.М.; Адамчук В.В.; Ібатуллін І.І.; Ігнатьєв Є.І., 2017

115506 ОЧИСНИК ГОЛОВОК КОРЕНЕПЛОДІВ. Булгаков В.М.; Ібатуллін І.І.; Адамчук О.В.; Черновол М.І.; Свірень М.О.; Ігнатьєв Є.І., 2017

115510 ОЧИСНИК ГОЛОВОК КОРЕНЕПЛОДІВ. Булгаков В.М.; Адамчук В.В.; Ібатуллін І.І.; Ігнатьєв Є.І., 2017

115839 ОЧИСНИК ГОЛОВОК КОРЕНЕПЛОДІВ. Булгаков В.М.; Адамчук В.В.; Кюрчев В.М.; Надикто В.Т.; Ігнатьєв Є.І., 2017

Патенти на корисну модель

125010 КУЛЬТИВАТОР ОВОЧЕВИЙ МІЖРЯДНИЙ. Кравцов С.Г.; Чорна Т.С.; Мовчан В.Ф.; Ігнатьєв Є.І., 2018

117403 ПЛОСКОРІЗ-ГЛИБОКОРОЗПУШУВАЧ. Мітков В.Б.; Кувачов В.П.; Ігнатьєв Є.І.; Мітков В.О., 2017

114630 ОЧИСНИК ГОЛОВОК КОРЕНЕПЛОДІВ. Ігнатьєв Є.І., 2017

114632 ОЧИСНИК ГОЛОВОК КОРЕНЕПЛОДІВ. Ігнатьєв Є.І., 2017

115716 ОЧИСНИК ГОЛОВОК КОРЕНЕПЛОДІВ. Ігнатьєв Є.І., 2017

111731 ГЛИБОКОРОЗПУШУВАЧ ҐРУНТУ. Мітков В.Б.; Ігнатьєв Є.І.; Мітков В.О., 2016

109646 СПОСІБ РІЗНОГЛИБИННОГО МЕХАНІЧНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ. Мітков В.Б.; Кувачов В.П.; Ігнатьєв Є.І.; Мітков В.О.; Чорна Т.С., 2016

107870 ҐРУНТООБРОБНИЙ РОБОЧИЙ ОРГАН. Ігнатьєв Є.І.; Кувачов В.П.; Мітков В.Б.; Мітков В.О., 2016

107803 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ЗНАРЯДДЯ ДЛЯ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ. Мітков В.Б.; Кувачов В.П.; Ігнатьєв Є.І.; Мітков В.О., 2016

107800 РОБОЧИЙ ОРГАН ДЛЯ БЕЗПОЛИЦЕВОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ. Шульга О.В.; Кувачов В.П.; Ігнатьєв Є.І., 2016

107562 ҐРУНТООБРОБНИЙ РОБОЧИЙ ОРГАН. Мітков В.Б.; Кувачов В.П.; Ігнатьєв Є.І., 2016

107512 ҐРУНТООБРОБНИЙ РОБОЧИЙ ОРГАН. Кувачов В.П.; Мітков В.Б.; Ігнатьєв Є.І.; Мітков В.О., 2016

107875 ЖАТКА ДЛЯ РОЗПОДІЛУ СКОШЕНОЇ МАСИ НА ЗЕРНОВУ ТА СТЕБЛОВУ. Болтянський Б. В.; Ігнатьєв Є.І.; Шульга О.В., 2016

107877 ЖАТКА ДЛЯ РОЗПОДІЛУ ЗРІЗАНОЇ МАСИ НА ЗЕРНОВУ ТА СТЕБЛОВУ. Болтянський Б. В.; Ігнатьєв Є.І.; Мітков В.Б., 2016

111233 МАРКЕРНИЙ ПРИСТРІЙ. Ігнатьєв Є.І., 2016

111732 ЖАТКА ЗІ ЗМІНОЮ НАПРЯМКУ УКЛАДАННЯ СТЕБЕЛ. Болтянський Б.В.; Болтянський В.О.; Ігнатьєв Є.І.; Шульга О.В., 2016

98482 КОПІЮВАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ ЖАТКИ. Мітков Б.В.; Болтянський В.М.; Ігнатьєв Є.І.; Мітков В.Б.; Шульга О.В., 2015

98315 ДИСКОВИЙ РІЗАЛЬНИЙ АПАРАТ. Мітков Б.В.; Ігнатьєв Є.І.; Болтянський О.В.; Мітков В.Б., 2015

98384 КОПАЧ ДЛЯ ГЛИБОКОЇ ОБРОБКИ ҐРУНТУ. Мітков Б.В.; Ігнатьєв Є.І.; Мітков В.Б.; Рубанський В. В., 2015

98385 ҐРУНТООБРОБНИЙ РОБОЧИЙ ОРГАН. Мітков Б.В.; Ігнатьєв Є.І.; Мітков В.Б.; Мітков В.О., 2015

101591 ОПРИСКУВАЧ ЛАБОРАТОРНИЙ. Шабала М.О.; Чорна Т.С.; Ігнатьєв Є.І., 2015

88837 КОМБІНОВАНИЙ АГРЕГАТ ДЛЯ СІВБИ І СМУГОВОГО ВНЕСЕННЯ ГЕРБІЦИДІВ. Шабала М.О.; Надикто В.Т.; Чорна Т.С.; Ігнатьєв Є.І., 2014

92046 ЖАТКА ДЛЯ РОЗПОДІЛУ ХЛІБНОЇ МАСИ НА ЗЕРНОВУ ТА СТЕБЛОВУ. Болтянський В.М.; Мітков Б.В.; Ігнатьєв Є.І.; Мітков В.Б., 2014

93879 ҐРУНТООБРОБНИЙ РОБОЧИЙ ОРГАН. Мітков В.Б.; Ігнатьєв Є.І.; Мітков Б.В.; Мітков В.О., 2014

79382 МАРКЕР З ПЕРЕМІННИМ НАВАНТАЖЕННЯМ СЛІДОУТВОРЮВАЧА. Жиган В.Й.; Чорна Т.С.; Ігнатьєв Є.І., 2013

78864 НАПІВНАЧІПНА ЗЧІПКА. Жиган В.Й.; Чорна Т.С.; Ігнатьєв Є.І., 2013

78446 РОЗПУШУВАЧ-ПІДГОРТАЧ. Шабала М.О.; Чорна Т.С.; Ігнатьєв Є.І., 2013

71012 ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ВИТОКУ РОБОЧОЇ РІДИНИ. Шабала М.О.; Чорна Т.С.; Чорний С. В.; Ігнатьєв Є.І., 2012

61470 КОМБІНОВАНИЙ АГРЕГАТ ДЛЯ ОРАНКИ І ВНЕСЕННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ. Шабала М.О.; Надикто В.Т.; Ігнатьєв Є.І., 2011

61455 РОБОЧИЙ ОРГАН КУЛЬТИВАТОРА. Шабала М.О.; Ігнатьєв Є.І., 2011

28069 СІВАЛКА ПРОСАПНА СЕЛЕКЦІЙНА. Шабала М.О.; Чорна Т.С.; Гуйва І. В.; Манькова М. А.; Ігнатьєв Є.І., 2007

24163 РОБОЧИЙ ОРГАН ПРОСАПНОГО КУЛЬТИВАТОРА. Шабала М.О.; Надикто В.Т.; Болтянський В.М.; Аюбов А. М.; Ігнатьєв Є.І., 2007