Кюрчев Володимир Миколайович

Посада: Ректор Таврійського державного агротехнологічного університету (ТДАТУ), професор кафедри «Машиновикористання в землеробстві».

Базова вища освіта: Закінчив в 1981 році Мелітопольський інститут механізації сільського господарства (МІМСГ) і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Механізація сільського господарства» та здобув кваліфікацію інженера-механіка
у 1999 році отримав другу вищу освіту за фахом «Економіка підприємства» в Таврійській державній агротехнічній академії (ТДАТА), м. Мелітополь.

Вчене звання: Професор
В 2006 році отримав вчене звання професора кафедри «Машиновикористання в землеробстві» № диплома 02ПР№004217. У 2017 році був обраний членом-кореспондентом НААН України.

Науковий ступінь: Доктор технічних наук
В 2015 році захистив дисертацію доктора технічних наук на тему: «Механіко-технологічні основи агрегатування орно-просапних тракторів» у спеціалізованій вченій раді. Спеціальність 05.05.11 - машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва, № диплома ДД№004162.

Email: office@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  •  агрегатування комбінованих машинно-тракторних агрегатів
  •  розроблення і агрегатування модульних енергетичних засобів агрегатів
  •  розроблення основ колійної системи землеробства

Досвід наукової та викладацької діяльності: З 1981 року працював на посадах асистента, старшого викладача, доцента в МІМСГ. У 1991 році був призначений на посаду проректора з економічних питань МІМСГ, завідувача кафедри «Машиновикористання в землеробстві». У 2000 році був призначений на посаду проректора з наукової роботи ТДАТА. З жовтня 2004 року також був призначений директором Науково-дослідного інституту механізації землеробства півдня України ТДАТА.

Види і результати професійної діяльності д.т.н., проф. Кюрчева В.М.

Основні наукові праці

Теоретичне обґрунтування типажу колісних сільськогосподарських тракторів для України Вісник аграрної науки, 2017, №1 (січень) – С. 43-47 / Кюрчев В.М., Адамчук В.В., Булгаков В.М., Надикто В.Т.

Агрегатування плугів // Аграрний тиждень. Україна : всеукраїнський діловий журнал. - 2014. - № 15. - С. 42-44. / Кюрчев В.М., Адамчук В., Булгаков В., Надикто В.

Впровадження ідей Болонського процесу у Таврійському державному агротехнологічному університеті Впровадження міжнародних стандартів якості в освітній простір : матеріали міжнародної науково-методичної конференції / ТДАТУ. - 2014. - С. 3-7. / Кюрчев В.М., Ломейко О. П.

Повороткість МТА на основі орно-просапного трактора Механізація та електрифікація сільського господарства : міжвідомчий тематичний науковий збірник / НАНУ, ННЦ "ІМЕСГ". - Глеваха, 2014. - Вип. 99, т. 2. - С. 177-184. / Кюрчев В.М.

Нові комбінації МТА // FARMER. - 2014. - № 8. - С. 92-93. / Кюрчев В.М., Надикто В., Аносов В.

Україні потрібен власний типаж тракторів // Аграрний тиждень. Україна : всеукраїнський діловий журнал. - 2014. - № 14. - С. 48-51. / Кюрчев В.М., Адамчук В., Булгаков В., Надикто В.

Впровадження електронної системи управління навчальним процесом у ТДАТУ Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі : збірник науково-методичних праць : наукове фахове видання / ТДАТУ. - Мелітополь, 2013. - Вип. 17. - С. 3-8. / Кюрчев В.М., Ломейко О. П.

І один у полі - воїн! або Універсальний солдат - трактор ХТЗ Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. - 2013. - № 5. - С. 128-131. / Кюрчев В.М., Надикто В. Т., Карабило С.

Використання тракторів серій ХТЗ-160 і ХТЗ-170 на вирощуванні просапних культур Техніка і технології АПК : науково-виробничий ж-л. - 2013. - № 1. - С. 7-11. / Кюрчев В.М., Надикто В. Т.

Методика оцінки технологічної придатності тракторів для роботи у складі комбінованих МТА // Техніка і технології АПК : науково-виробничий ж-л. - 2012. - № 3. - С. 42-44. / Кюрчев В.М.

Обґрунтування типажу тракторів Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету / ВДАУ. - Вінниця, 2012. - Вип. 11(65), т. 1. - С. 45-50. - (Технічні науки). / Кюрчев В.М., Надикто В. Т.

Підвищення педагогічної майстерності викладачів вищих навчальних закладів Удосконалення навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі : збірник науково-методичних праць / ТДАТУ. - Мелітополь, 2012. - Вип. 16. - С. 3-8. / Кюрчев В.М., Ломейко О. П.

Визначення типорозмірного ряду енергетичних засобів, що потрібні сільському господарству країни Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету / ВНАУ. - Вінниця, 2011. - № 9. - С. 13-19. - (Технічні науки). / Кюрчев В.М., Калетнік Г. М., Булгаков В. М.

Перспективи та шляхи впровадження дистанційного навчання Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі : збірник науково-методичних праць / ТДАТУ. - Мелітополь, 2011. - Вип. 15. - С. 4-13. / Кюрчев В.М., Ломейко О. П., Рижков А. О.

Різномодельність чи універсалізація? // FARMER. - 2011. - № 11 (Листопад). - С. 82-83. / Кюрчев В.М.

Орний агрегат на основі трактора серії ХТЗ-160 // Техніка і технології АПК, 2010, №4 / Кюрчев В.М., Надикто В.Т.

Роль модульних енергетичних засобів у формуванні типажу тракторів України Науковий вісник НУБіП, - К., 2010, №144, ч. 2 / Кюрчев В.М., Надикто В.Т.

Будущая профессия глазами студентов университета Психология и педагогика высшей школы: Теория. Эксперимент. Практика: сб. науч. трудов/КГСХА – Курск, 2010 – Выпуск 20 / Кюрчев В.М., Чигрин В.А.

Математичне моделювання функціонування машино-тракторного агрегату Збірник наукових праць ТДАТУ. – Мелітополь, 2010. –Вип. 10, т. 7 / Кюрчев В.М., Надикто В.Т.

Перспективи практичної реалізації технологічних властивостей тракторів сімейства ХТЗ - 160 Науковий вісник НУБіП, - К., 2010, №144, ч.4 – с. 60 - 64 / Кюрчев В.М.

Новий посівний МТА на основі трактора серії ХТЗ - 160 // Техніка і технології АПК, 2010, № 12 (15) с.9 - 12 / Кюрчев В.М.

Моделювання навчального процесу - один з шляхів модернізації аграрної освіти Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі : збірник науково-методичних праць / ТДАТА. - Мелітополь, 2010. - Вип. 14. - С. 3-9. / Кюрчев В.М., Рогач Ю. П., Малюта С. І.

Методика определения геометрических параметров вытеснителей гидромашин планетарного типа Збірник наукових праць ТДАТУ. – Мелітополь, 2010. –Вип. 10, т.9. – С. 66-74. / Кюрчев В.М., Панченко А. И., Волошина А. А., Титов Д. С.

Обгрунтування типажу сільськогосподарських тракторів в Україні // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 11. - С. 5-8. / Кюрчев В.М., Булгаков В. М., Заришняк А. С., Надикто В. Т.

Україна повина мати власний типаж тракторів Аграрний тиждень. - 2010. - № 29. - С. 4
№ 31. - С. 6. / Кюрчев В.М., Безуглий М. Д., Булгаков В. М., Заришняк А. С., Надикто В. Т.

Оцінка технологічної універсальності сімейства тракторів ХТЗ Збірник наукових праць ТДАТУ. – Мелітополь, 2009. – Вип. 7, - с. 3 -8 / Кюрчев В.М.

Рекомендації з підвищення плавності руху машинно-тракторних агрегатів на основі модульних енергетичних засобів Збірник наукових праць ТДАТУ. – Мелітополь, 2009. – Вип. 8, т.8 / Кюрчев В.М., Надикто В.Т. Кувачов В.П.

Чи потрібен Україні типаж тракторів // Вісник аграрної науки, 2009, №7 / Кюрчев В.М., Безуглий М.Д., Булгаков В.М., Надикто В.Т.

Напівнавісна двомашинна зчіпка Збірник наукових праць ТДАТУ. – Мелітополь, 2009. –Вип. 9, т.3 / Кюрчев В.М., Надикто В.Т., Масалабов В.М., Аюбов А.М.

Перспективи міжнародної співпраці у діяльності вищого навчального закладу // Збірник науково-методичних праць, Наука і методика, Київ, 2009, с.20-24 / Кюрчев В.М., Рогач Ю.П., Колесніков М.О.

Практична підготовка – невід’ємна складова професійної майстерності фахівця Збірник наукових праць ТДАТУ. – Мелітополь, 2009. –Вип. 13 / Кюрчев В.М., Рогач

Обґрунтування вихідних характеристик гідроприводів з гідроприводами планетарного типу Збірник наукових праць ТДАТУ. – Мелітополь, 2009. –Вип. 9, т.5 / Кюрчев В.М., Панченко А.І., Волошина А.А., Іванов Г.І.

Нова технологія вирощування просапних культур: проблеми та перспективи Збірник наукових праць ННЦ «ІМЕСГ» УААН. – Глеваха, 2008. – Вип. 92 / Кюрчев В.М., Надикто В.Т., Федоренко В.В.

Проблеми та перспективи тракторної енергетики України Вісник Вип. – Львів, 2008. Том 2. / Кюрчев В.М., Надикто В.Т.

Методика та результати оцінки нерівностей профілю грунтово-дорожніх фонів за допомогою ЕОМ // Збірник наукових праць ТДАТУ. – Мелітополь, 2008. – Вип.6, т.6 / Кюрчев В.М., Кувачов В.П., Надикто В.Т.

Рекомендації з підвищення плавності руху машинно-тракторних агрегатів на основі модульних енергетичних засобів. // Збірник наукових праць ТДАТУ. – Мелітополь, 2008. – Вип.8, т.8 / Кюрчев В.М., Надикто В.Т., Кувачов В.П.

Підвищення прохідності автомобілів шляхом модернізації привода рушіїв Збірник наукових праць ТДАТУ. – Мелітополь, 2008.– Вип.8, т.8, / Кюрчев В.М., Панченко А.І., Волошина А.А., Оберніхін П.В.

Исследование тягово-сцепных качеств колесных тракторов Збірник наукових праць ТДАТУ. – Мелітополь, 2008. – Вип.8, т.9, / Кюрчев В.М., Панченко А.И., Волошина А.А.

Комплекс машин на основі ХТЗ-121 для вирощування просапних культур Техніка АПК,2007, №6 / Кюрчев В.М., Надикто В.Т., Лебедєв А.Т., Артьомов М.П.

Перспективи використання гідроприводу в блочно-модульних машинно-тракторних агрегатах Промислова гідравліка і пневматика, 2007. Вип. 3(17) / Кюрчев В.М., Надикто В.Т.

Ґрунтообробні агрегати на основі тракторів «ХТЗ» Пропозиція, 2007, №10 / Кюрчев В.М., Надикто В.Т.

Технологічна універсальність тракторів «ХТЗ» Техніка АПК, наук.-техн. журнал №10 ,2007, с.21-23 / Кюрчев В.М.

Дослідження впливу зміни пропускної здатності розподільних систем на вихідні характеристики планетарного гідромотора Праці ТДАТА.- Мелітополь. - 2006. / Кюрчев В.М., Панченко А.І., Волошина А.А.

Математическая модель предохранительного клапана прямого действия Праці ТДАТА.- Мелітополь.-2006. / Кюрчев В.М., Панченко А.И., Обернихин П.В.

Аналіз плавності руху комбінованих МТА на базі трактора ХТЗ-120 Збірник наукових праць ВДАУ, 2006.- Вип. 26 / Кюрчев В.М., Надикто В.Т., Аюбов А.М., Мітков В.Б., Генов О.І.

Аналіз плавності руху комбінованих МТА на базі трактора ХТЗ-120 Збірник наукових праць ТДАТА, 2006.- Вип. 38 / Кюрчев В.М., Надикто В.Т., Аюбов А.М., Мітков В.Б., Генов О.І.

Жатвенно-лущильный агрегат Матеріали XII міжнародного симпозіуму Варшавського с.-г. університету, 2006 / Кюрчев В.М., Надикто В.Т.

Оцінка технологічної універсальності сімейства тракторів «ХТЗ» Збірник наукових праць ТДАТА, 2006.- Вип. 40 / Кюрчев В.М., Надикто В.Т.

Наукові розробки-виробникам регіону // ж. Содружество, 2006, №37. / Кюрчев В.М., Надикто В.Т.

Перспективи впровадження колійної системи землеробства на Україні Збірник наукових праць НАУ, 2006, Вип. 101 / Кюрчев В.М., Гойчук А.Ф., Надикто В.Т.

До питання поворотності МТА на основі МЕЗ Праці ТДАТА.- Мелітополь.-2005.- Вип.27. / Кюрчев В.М., Надикто В.Т.

Тенденции гидрофикации сельскохозяйственной техники Праці ТДАТА.- Мелітополь. - 2005.- Вип.29. -с.25-37 / Кюрчев В.М., Панченко А.И., Волошина А.А., Кюрчев С.В.

Широкозахватний посівний МТА на базі ХТЗ-120 Зб. наук. праць УкрНДПІВТ, 2005. – Вип. 8 (22), кн.1 / Кюрчев В.М., Надикто В.Т., Аюбов А.М.

Підвищення ефективності використання мобільної сільськогосподарської техніки шляхом гідрофіксації її активних робочих органів Праці ТДАТА.- Мелітополь.- 2004.- Вип. 21. -с. 150-157 / Кюрчев В.М., Панченко А.І., Волошина А.А., Кюрчев С.В.

Моделирование гидропривода и его элементов на ПЭВМ Праці ТДАТА.- Мелітополь.- 2004.-Вип.24 / Кюрчев В.М., Просвирнин В.И.

Динамический анализ перемещений деталей силового соединения планетарного гидромотора Зб. наук. праць: Наука і освіта, Харків, 2004 / Кюрчев В.М., Александров Е.Е.

Распределение рабочей жидкости в планетарных гидромашинах Вісник НТУ «ХПІ», №16, 2004 / Кюрчев В.М., Александров Е.Е.

Колійна система землеробства та енергетичні засоби для її реалізації Вісник ХДТУСГ, Вип.6, Харків, 2003 / Кюрчев В.М., Надикто В.Т., Аюбов А.М.

Оценка нагруженности трубопроводов высокого давления тракторных гидросистем Вісник ХДТУСГ, Вип.14, Харків, 2003 / Кюрчев В.М., Харчук Д.М.

Повышение работоспособности планетарных гидромоторов, применяемых в приводах сельскохозяйственной техники Вісник ХДТУСГ, Вип.15, Харків, 2003 / Кюрчев В.М., Волошина А.А., Федосов В.Н., Милаева И.И.

Випробування жниварнолущильного МТА Праці ТДАТА, Вип.16. – Мелітополь, 2003 / Кюрчев В.М., Надикто В.Т., Панченко В.М., Мітков Б.В.

Жатвенно-лущильный агрегат на базе трактора ХТЗ-120 Механизация и электрификация сельского хозяйства, № 11, 2003 / Кюрчев В.М., Надыкто В.Т., Аюбов А.М.

Программирование работоспособности проектируемых гидроприводов Інтегровані технології та енергозбереження, нук.-практ. журнал, №2, 2003 / Кюрчев В.М., Александров Е.Е

Моделирование динамических процессов в гидроприводах Вісник НТУ «ХПІ», №4, 2003 / Кюрчев В.М., Александров Е.Е

Перспективи та ефективність використання модульних енергетичних засобів в Україні Збірник наукових праць Укр.-НДПІВТ, 2003. -вип.6 (20), кн. 1 / Кюрчев В.М., Надикто В.Т., Панченко А.І.

Комбіновані машинно-тракторні агрегати на базі трактора ХТЗ-120 Техніка АПК, 2003, №8 / Кюрчев В.М., Надикто В.Т., Панченко А.М.

Оптимізація енергонасиченості МЕЗ Вісник ХДТУСГ, Випуск 21, 2003 / Кюрчев В.М., Надикто В.Т.

Експериментальне обґрунтування величини перекриття розподільних вікон Праці ТДАТА, Вип.2, т.19.- Мелітополь, 2002 / Кюрчев В.М., Панченко А.І., Волошина А.А., Мілаєва І.І.

Тенденції розвитку приводів мобільної сільськогосподарської техніки Праці ТДАТА, Вип.2, т.19.- Мелітополь,2002 / Кюрчев В.М., Панченко А.І., Оберніхін П.В., Кюрчев С.В.

Динамический анализ перемещений деталей силового соединения планетарного гидромотора сельскохозяйственной техники Тракторная энергетика в растениеводстве. Сб. науч. трудов ХГТУСХ, Харьков, 2002, Вип.5, с. 248-254 / Кюрчев В.М.

Підвищення енергоздатності мобільної сільськогосподарської техніки Праці ТДАТА – Вип.9, - Мелітополь, 2002, с. 12-15 / Кюрчев В.М., Панченко А.И.

О возмущениях действующих на пушку при движении танка по пересеченной местности Механіка та машинобудування, науково-технічний журнал №1, Харків, 2002 / Кюрчев В.М., Александров Е.Е.

Аналіз гідромашин, які застосовуються у гідроприводах сільськогосподарської техніки Праці ТДАТА, Вип.2, т.17.- Мелітополь, 2001 / Кюрчев В.М.

Методика розрахунку параметрів синхронізації робочих систем планетарних гідромашин Праці ТДАТА , Вип.2, т. 17.- Мелітополь, 2001 / Кюрчев В.М., Панченко А.И., Ищенко О.А.

Загрязнение рабочей жидкости и износы деталей агрегатов гидропривода ВОМ тракторов при выполнении механизированных сельскохозяйственных работ Труды Кировоградского ДТУ, Кировоград, 2001 / Кюрчев В.М., Черкун В.Е., Черненький С.А.

Определение параметров согласованности функционирования основных систем планетарной гидромашины Праці ТДАТА Вип.1, т. 15. Мелітополь, 2000 / Кюрчев В.М., Ищенко О.А., Кюрчев С.В.

Методика увеличения пропускной способности распределительных систем планетарных гидромашин Праці ТДАТА Вип.1, т.15, Мелітополь, 2000 / Кюрчев В.М., Панченко А.И., Волошина А.А., Милаева И.И.

Гидрообъемные трансмиссии самоходных уборочных комбайнов Труды Кировоградского ДТУ, Кировоград, 2000 / Кюрчев В.М., Панченко А.И., Обернихин П.В., Кюрчев С.В.

Обоснование выбора привода движителей автомобилей повышенной проходимости Механіка та машинобудування, науково-техн. журнал №2, Харків, 2000, с. 105-110 / Кюрчев В.М., Панченко А.И.

Обоснование техтребований к очистке дизельного топлива Механіка та машинобудування, науковотехнічний журнал №1, Харьков, 2000, с.54-60 / Кюрчев В.М., Дидур В.В.

Оцінка самозаймистості в комплексі методів контролю якості дизельних палив споживачем Праці ХДТУСГ, Харків, 2000 / Кюрчев В.М., Кувачов В.П.

Порівняний аналіз використання стандартних автомобільних бензинів і бензинів з підвищеним кінцем кипіння Праці ТДАТА, Вип.1, т.15.- Мелітополь, 2000 / Кюрчев В.М., Болтянський В.М., Чернов Б.Л.

Прогнозирование работоспособности гидроприводов автобронетанковой техники Труды Харьковского ГТУ, Харьков, 1999 / Кюрчев В.М., Панченко А.И.

Определение рабочего объема гидромашин с циклоидальной формой вытеснителей Труды Харьковского ДТУСГ, Харьков, 1999 / Кюрчев В.М.

Результаты моделирования процесса перемещения жидкости в планетарных гидромашинах Труды Харьковского ДТУСГ, Харьков, 1999 / Кюрчев В.М., Панченко А.И., Обернихин П.В.

Моделирование процесса перемещения элементов зацепления в планетарных машинах Вестник Харьковского ГПУ, Вып. 60, Харьков, 1999 / Кюрчев В.М., Обернихин П.В., Баев С.И., Грингауз Е.Б.

Электромеханический усилитель для управления гидронасосом топливного гидрообьемного механизма поворота Вестник Харьковского ГПУ, Вып.61, Харьков, 1999 / Кюрчев В.М., Александров Е.Е., Панченко А.И., Карпенко В.А.

Обоснование геометрических параметров цапфенных распределителей гидромашин Труды ТГАТА Вып.2, Т. 9 Мелитополь, 1999 / Кюрчев В.М., Волошина А.А., Обернихин П.В., Золотарев А.Ю.

Моделирование процесса распределения жидкости в планетарных гидромашинах Механіка та машинобудування, науково-технічний журнал №1, 1999, с. 22-26 (для СП) / Кюрчев В.М., Панченко А.И., Волошина А.А., Крутиков А.С.

Рациональное использование топливо-смазочных материалов при эксплуатации машинотракторных агрегатов Труды ТГАТА Вып.2, т.9 Мелитополь, 1999 / Кюрчев В.М., Бакарджиев А.Ф., Болтянский В.М., Митков Б.В., Чернов Б.Л.

Влияние потерь на функциональные характеристики планетарных гидромашин Труды ТГАТА Вып.2, т.10 Мелитополь, 1999 / Кюрчев В.М., Панченко А.И., Волошина А.А., Грингауз Е.Б.

Проектирование гидроприводов мобильных энергетических средств Труды ТГАТА Вып.2, т.11 Мелитополь, 1999 / Кюрчев В.М., Панченко А.И., Обернихин П.В.

Улучшение функциональных параметров планетарных гидромашин Труды ТГАТА Вып.2, т.11 Мелитополь, 1999 / Кюрчев В.М., Ищенко О.А., Волошина А.А., Грингауз Е.Б.

Модель течії рідин у щілинних ущільнення гідророзподілювачів Праці ТДАТА Вип.1, т. 11. Мелітополь, 1999 / Кюрчев В.М.

Определяющий параметр технического состояния гидропривода коробки передач трактора с переключением под нагрузкой Труды ТГАТА. Вып.1. Техника в сельхозпроизводстве. Т.2. Мелитополь, 1998 / Кюрчев В.М., Скляр А.Г.

Вплив якості моторних мастил на надійність роботи машини Труды ТГАТА. Вып.1. Техника в сельхозпроизводстве.Т.4. Мелитополь, 1998 / Кюрчев В.М., Мітков Б.В.

Наполнение и рассеивание энергии в гидромеханической системе тракторов Сб. науч. трудов ХГТУСХ, Харьков, 1998 / Кюрчев В.М.

Основные принципы разработки встроенной системы контроля технического состояния гидропривода тракторов Механіка та машинобудування, наук.-техн. журнал № 2, Харків, 1998, с.38-49 (для СП) / Кюрчев В.М.

Пневматичне діагностування щілинних ущільнень гідророзподілювачів Труды ТГАТА. Вып.1.Техника в сельхоз. производстве. Т.8. Мелитополь, 1998 / Кюрчев В.М.

Прогнозирование параметрической надежности проектируемых гидромашин Механіка та машинобудування, наук.-техн. журнал №2, Харків, 1998, с.144-149 (для СП) / Кюрчев В.М.

Гидрообьемный привод движителей машин высокой проходимости Механіка та машинобудування, наук.-техн. журнал №2, Харків, 1998, с. 149-155 (для СП) / Кюрчев В.М.

Моделирование динамических процессов, происходящих в гидроприводах мобильной техники Механіка та машинобудування, наук.-техн. журнал №2, Харків, 1998, с. 161-167 (для СП) / Кюрчев В.М., Панченко А.И.

Гидротестер для диагностирования гидроприводов тракторов Информ. листок Харьков. ИЛ №57-95, 195 / Кюрчев В.М., Кнышов А.Я.

Ресурсосбережение при диагностировании гидропривода коробки передач трактора с переключением под нагрузкой Киев: Депонированная рукопись в ГНТБ Украины.- 1996. Ук. 94 №945 / Кюрчев В.М., Кнышов А.Я., Скляр А.Г.

Анализ устойчивости гидропривода трактора К.: Депонированная рукопись в ГНТБ Украины.-1994. Ук. 93 № 1115 / Кюрчев В.М., Лебедев А.Т., Скляр А.Г.

Ресурсосберегающие технологии диагностирования распределительной аппаратуры гидроприводов Аналитический Обзор. – М., 1991 / Кюрчев В.М., Дидур В.А., Грачев А.В.

Обоснование выбора технологии диагностики щелевых уплотнений гидроагрегатов Сб.н.тр. УСХА.- К., 1990 / Кюрчев В.М., Дидур В.А., Грачев А.В.

Повышение точности пневматического диагностирования гидроагрегатов машин для заготовки кормов Науч.-техн. бюл. ЦНИИПТИМЭЖ Запорожье, 1989 / Кюрчев В.М.

Оптимизация параметров пневматической диагностики гидроагрегатов машин для заготовки кормов Сб. науч. тр. ЦНИИПТИМЭЖ Запорожье, 1989 / Кюрчев В.М.

Технология и средства диагностирования щелевых уплотнителей гидроагрегатов Информ. листок Запорож. ЦНТИ №88-033. –Запорожье, 1988 / Кюрчев В.М., Дидур В.А., Грачев А.В., Юдовинский В.Б.

Оптимизация процесса газожидкостной очистки корпусных деталей ремонтируемых гидрораспредилителей Сб.н.тр. УСХА.-К., 1986 / Кюрчев В.М., Харченко Б.Г.

Авторські свідоцтва, патенти, ліцензії

Гідравлічна машина з циклоїдальним внутрішнім зачепленням Патент на винохід 37457А F04C1/08, Бюл.№4 Від 15.05.2001 / Кюрчев В.М., Панченко А.І., Кюрчев С.В., Тітов Д.С., Крутіков О.С.

Планетарно-роторний гідромотор Патент на винохід 37478А F04C2/08, Бюл.№4 Від 15.05.2001 / Кюрчев В.М., Панченко А.І., Оберніхін П.В., Волошина А.А., Бондар А.М.

Планетарно-роторний гідромотор Патент на винохід 37477А F04C2/08, Бюл.№4 Від 15.05.2001 / Кюрчев В.М., Панченко А.І., Іщенко О.А., Мілаєва І.І., Золотарьов О.

Безмоторний лабораторний спосіб кількісної оцінки самозаймистості дизельних палив. Патент на винохід 45651А G01N33/22, Бюл.№4 Від 15.04.2002 / Кюрчев В.М., Мітков Б.В., Кувачов В.П.

Фільтр - водовіддільник Патент на винохід 66522А B01D25/00, Бюл.№5 Від 17.05.2004 / Кюрчев В.М., Вороновський І.Б.

Пристрій для ворушіння насіння сільськогосподарських культур Патент на винохід 69768А А01В37/00, Бюл.№9 Від 15.09.2004 / Кюрчев В.М., Надикто В.Т., Мітков Б.В.

Енергетичний засіб сільськогосподарського призначення Патент на корисну модель 3293, Бюл.311 Від 15.11.2004 / Кюрчев В.М., Надикто В.Т., Мітков Б.В., Панченко А.І.

Зчіпний пристрій енергетичного засобу Патент України № 11955 А01В59/04 Від 16.01.2006 / Кюрчев В.М., Надикто В.Т., Чорна Т.С.

Спосіб підвищення плавності руху транспортного засобу сільськогосподарського призначення Патент України № 21932 В62D 59/00 10.04.2007 / Кюрчев В.М., Кувачов В.П., Надикто В.Т., Кутьков Г.М.

Борозноутворювач Патент України № 20954 A 01 B 13/02, A 01 C 5/00 15.02.2007 / Кюрчев В.М., Баєв І. В., Заря М. В., Кюрчев В. М., Шабала М. О.

Спосіб прокладання постійної технологічної колії Патент України №80900 А01В 79/00 15.12.2007 / Кюрчев В.М., Крижачківський М.Л., Надикто В.Т.

Спосіб підвищення прохідності транспортного засобу сільськогосподарського призначення Патент України № 32545 А01В 59/00 від 26.05.2008 / Кюрчев В.М., Кувачов В.П. Надикто В.Т.

Пристрій для контролю за співвідношенням швидкостей Патент України 55191, A 01 D 75/00 від 10.12.2010 / Кюрчев В.М., Надикто В. Т., Аюбов А. М., Кувачов В. П.

Спосіб повороту машинно-тракторного агрегату Патент України A 01 B 69/04 від 10.12.2010 / Кюрчев В.М., Надикто В. Т., Аюбов А. М., Кувачов В. П.

Двомашинна зчіпка Патент України №50421 В60D 1/00 від 10.06.2010 / Кюрчев В.М., Масалабов В.М., Надикто В.Т.

Спосіб смугового обробітку ґрунту при вирощуванні сільськогосподарських культур Патент України № 49011 А01В79/00 Від 12.04.2010 / Кюрчев В.М., Юрчук В.П., Вєтохін В.У., Надикто В.Т., Найдиш А.В.

Спосіб смугового обробітку ґрунту при вирощуванні сільськогосподарських культур Патент України № 96028 A 01 B 3/38, A 01 B 79/02 від 26.09.2011 / Кюрчев В.М., Юрчук В.П., Вєтохін В.У., Надикто В.Т., Найдиш А.В.

Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів Патент України № 112470 A 01 D 33/00 A 01 D 33/08 A 01 D 17/06 A 01 D 19/02 B 07 B 13/10 від 12.09.2016 / Кюрчев В.М., Булгаков В.М., Адамчук В.В., Надикто В.Т., / Кюрчев В.М., , Пришляк В.М., Яропуд В.М., Токарчук О.А. Івановс Семенс

Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів Патент України № 112471 A 01 D 33/00 A 01 D 33/08 A 01 D 19/12 A 01 D 17/10 від 12.09.2016 / Кюрчев В.М., Булгаков В.М., Адамчук В.В., Надикто В.Т., / Кюрчев В.М., , Пришляк В.М., Яропуд В.М., Токарчук О.А. Івановс Семенс

Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів Патент України № 112472 A 01 D 17/16 A 01 D 33/08 від 12.09.2016 / Кюрчев В.М., Булгаков В.М., Адамчук В.В., Надикто В.Т., / Кюрчев В.М., , Пришляк В.М., Яропуд В.М., Токарчук О.А. Івановс Семенс

Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів Патент України № 112692 A 01 D 33/08 A 01 D 17/16 В 07В 1/14 В 07В 1/34 від 10.10.2016 / Кюрчев В.М., Булгаков В.М., Адамчук В.В., / Кюрчев В.М., , Надикто В.Т., Радєв С.Ю., Ткач З., Крочко В., Коренко М.

Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів Патент України № 112693 A 01 D 33/08 A 01 D 17/16 В 07В 13/10 від 25.10.2016 / Кюрчев В.М., Булгаков В.М., Адамчук В.В., / Кюрчев В.М., , Надикто В.Т., Радєв С.Ю., Фіндура П., Орцагова Д., Коренко М.

Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів Патент України № 112694 A 01 D 33/08 A 01 D 17/16 В 07В 1/14 В 07В 1/34 від 10.10.2016 / Кюрчев В.М., Булгаков В.М., Адамчук В.В., / Кюрчев В.М., , Надикто В.Т., Радєв С.Ю., Фіндура П., Орцагова Д., Коренко М.

Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів Патент України № 112790 A 01 D 33/08 A 01 D 17/06 В 07В 1/14 В 07В 1/34 від 10.10.2016 / Кюрчев В.М., Булгаков В.М., Адамчук В.В., Надикто В.Т., / Кюрчев В.М.

Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів Патент України № 113006 A 01 D 33/08 A 01 D 17/06 В 07В 13/10 В 07В 1/14 В 07В 1/34 В 08В 1/04 від 25.11.2016 / Кюрчев В.М., Булгаков В.М., Адамчук В.В., / Кюрчев В.М., , Надикто В.Т., Радєв С.Ю., Ткач З., Крочко В., Коренко М.

Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів Патент України № 113007 A 01 D 33/08 A 01 D 17/06 В 07В 1/14 В 08В 1/04 від 25.11.2016 / Кюрчев В.М., Булгаков В.М., Адамчук В.В., / Кюрчев В.М., , Надикто В.Т., Радєв С.Ю., Ткач З., Крочко В., Коренко М.

Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів Патент України № 113078 A 01 D 33/08 A 01 D 17/06 В07В 13/10 В 07В 1/14 В 08В 1/30 від 12.12.2016 / Кюрчев В.М., Булгаков В.М., Адамчук В.В., Надикто В.Т., / Кюрчев В.М.

Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів Патент України № 113079 A 01 D 33/08 A 01 D 17/06 В07В 13/10 В 07В 1/32 В 08В 1/14 від 12.12.2016 / Кюрчев В.М., Булгаков В.М., Адамчук В.В., Надикто В.Т., / Кюрчев В.М.

Основні навчально-методичні роботи (за період науково-педагогічної діяльності)

Кормодробилки: конструкция, расчет Запорожье, 1992 / Кюрчев В.М., Ялпачик Ф.Е., Ялпачик Г.С., Крыжачковский Н.Л.

Журнал лабораторных работ по ТСМ студентов факультета МСХ ТДАТА. Затверджено на засіданні методичної комісії факультету МСГ Від 29.12.1992, протокол №3, Мелітополь,1992 / Кюрчев В.М., Чернов Б.Л., Митков Б.В.

Журнал лабораторных работ по ТСМ студентов факультета МСХ (заочного обучения) ТДАТА. Затверджено на засіданні методичної комісії факультету МСГ Від 29.12.1992, протокол №3, Мелітополь,1992 / Кюрчев В.М., Чернов Б.Л., Митков Б.В.

Контроль тракторів, комбайнів і автомобілів за показниками безпеки (частина 1) К.: Урожай, 1993 / Кюрчев В.М., Лущенков В.Л., Бутко Д.А., Крижачківський Н.Л

Контроль сільськогосподарської техніки за показниками безпеки (частина 2) К.: Урожай, 1994 / Кюрчев В.М., Бойко В.С., Крижачківський Н.Л., Лущенков В.Л.

Інженерна діяльність у сільськогосподарському виробництві (навчальний посібник) Затверджено Міністерством сільського господарства і продовольства України. Київ: Урожай, 1996 / Кюрчев В.М., Крижачківський М.Л., Дацишин О.В., Овечко В.В., Чигрин В.О.

Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации в системе АПК (учебник – для І и ІІ уровней аккредитации
учебное пособие – ІІІ и IV уровней аккредитации) Утверждено Министерством сельского хозяйства и продовольствия Украины. К.: НПФ «Альту», 1997 / Кюрчев В.М., Ермолаев С.А., Мунтян В.А.

Конспект лекцій по дисципліні «Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали» для студентів 2 курсу у 3 семестрі за напрямом «Механізація сільського господарства» Затв. на метод. комісії академії фак. МСГ, протокол №3 від 02.11.1999. Мелітополь, 1999 / Кюрчев В.М., Мітков Б.В., Чернов Б.Л.

Модульна система навчання для студентів факультету МСГ. Методичні вказівки ТДАТА. Затверджено на науково-методичному семінарі підвищення кваліфікації викладачів від 28.06.1998, Протокол №2. Мелітополь,1999 / Кюрчев В.М., Чернов Б.Л.

Конспект лекцій по дисципліні «Машиновикористання в землеробстві» ТДАТА, Мелітополь, 2001 / Кюрчев В.М., Болтянський В.М.

Досвід роботи автоматизованої роботи системи приймальної комісії ТДАТА Міжвузівський збірник. Удосконалення навчально-виховної роботи і ВНЗ. Вип. 4. Збірник праць ТДАТА, Мелітополь,2001 / Кюрчев В.М.

Практикум по курсу «Организация энергетических предприятий и подразделений в сельском хозяйстве» часть І и ІІ. ТГАТА Рекомендован методической комиссией каф. организации производства и агробизнеса пр. №6 от 12.01.2002 Мелитополь,2002 / Кюрчев В.М., Федорко Н.К., Синява Л.В.

Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали (навчальний посібник) Міністерство освіти і науки України, Сімферополь: «Таврида», 2005 / Кюрчев В.М.

Нові мобільні енергетичні засоби України. Теоретичні основи використання в землеробстві (навчальний посібник) Міністерство аграрної політики України, Мелітополь: ТДАТУ, 2005 / Кюрчев В.М., Надикто В.Т., Крижачківський М.Л., Абдула С.Л.

Рекомендації з використання тракторів сімейства ХТЗ – 160 (навчальний посібник) Міністерство аграрної політики України, Мелітополь: ТДАТУ, 2010 / Кюрчев В.М., Надикто В.Т.

Збирання зернових культур роздільним способом : монографія Запоріжжя Інтер-М, 2012 / Кюрчев В.М., Надикто В. Т., Семенюк В. Л., Назін А. Є.

Альтернативне паливо для енергетики АПК :навч. посібник МОН України, Аграрна освіта, 2012 / Кюрчев В.М., Дідур В. А., Грачова Л. І.

Технічна політика в рослинницькій галузі Запорізької області : проект Мелітополь [б. в.], 2013 / Кюрчев В.М., Надикто В. Т., Прус Ю. О.

Публікації Кюрчева В. М. в іноземних виданнях

Роль научной деятельности ТГАТУ в инновационном развитии АПК юга Украины Агропанорама: науч.-техн. журнал для работников АПК / Белорусский государственный аграрный технический университет. - 2012. - № 2. - С. 46-48. / Кюрчев В.М., Надыкто В. Т.

Перспективы использования комбинированных машинно-тракторных агрегатов // Научни известия. – Варна (Болгария), 2013. - Т. XXI, вып. 5 (142). - С. 104-108. / Кюрчев В.М., Митков В., Черная Т., Митков В.

Проблема кинематического несоответствия в приводе ходовой системы пахотно-пропашного трактора Агропанорама / БГАТУ. – 2014. - № 12. – С. 11-13. / Кюрчев В.М.

Technical change and financial efficiency: рlowing-rotary tractors in Ukraine Journal of Finance and Accounting (USA). – 2014. – № 2(1). – P. 8-12. / Кюрчев В.М.

Підручники, навчальні посібники, монографії
1. Розроблення і впровадження в агропромислове виробництво комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур за енерго-, ресурсоощадними технологіями. / Надикто В.Т., Адамчук В.В., Булгаков В.М., Насонов В.А., Кюрчев В.М. та ін.- Київ: Аграрна наука, 2016. ‒ 368 с.
2. Надикто В.Т. Збирання зернових культур роздільним способом / В.Т. Надикто, В.М. Кюрчев, В.Л. Семенюк, А.Є. Назін. - Запоріжжя: Інтер-М, 2012.-130 с.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

  • Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» Свідоцтво №СС 00493706/002334-17 від 24.03.2017р.

Основні види діяльності, досягнення

Директор НДІ механізації землеробства півдня України ТДАТУ (з 2004 р.).
Доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НААН України (з 2016 р.).
Академік АН ВШ України (з 2006 р.).
Академік МААО (з 2009 р.).
Заступник Ради ректорів ВНЗ Запорізької області.
Член ДАК та Атестаційної колегії МОН України.
Голова та член Спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій ТДАТУ та ННЦ «ІМЕСГ» України.
Голова Вченої ради ТДАТУ.
Депутат Мелітопольської міської ради (1998 – 2010 рр.).
Депутат Запорізької обласної ради (ЗОР), член Президії ЗОР, голова постійної комісії «З гуманітарних питань» ЗОР (з 2010 р.).

Нагороди, заохочення, почесні звання:
Почесна Грамота Кабінету Міністрів України (1999 р.)
почесне звання «Заслужений працівник освіти України» (2002 р.)
Знак МОН України «Відмінник освіти України (2004 р.)
Грамота Верховної Ради України «За особливі заслуги перед Українським народом» (2005 р.)
Знак МАП України «Відмінник аграрної освіти та науки» ІІІ, ІІ, І ступенів (2005, 2009, 2010 рр.)
трудова відзнака МАП України «Знак Пошани» (2007 р.)
Орден «За заслуги перед Запорізьким краєм» ІІІ, ІІ, І ступенів (2009, 2010, 2012 рр.)
Нагрудний Знак МОН України «За вагомий внесок у розвиток освіти» (2009 р.)
Нагрудний Знак МОН України «За наукові та освітні досягнення» (2015 р.)
Почесна відзнака НААН України (2015 р.)
Знак НАПН України «Ушинський К.Д.» (2015 р.)
Почесна Грамота МОН України (2016 р.). У 2015 році Указом Президента України був нагороджений Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.