Надикто Володимир Трохимович

Посада: Завідувач кафедри «Машиновикористання в землеробстві», професор

Базова вища освіта: Закінчив у 1977 році Дніпропетровський сільськогосподарський інститут і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Механізація сільського господарства» та здобув кваліфікацію інженера-механіка.

Вчене звання: Професор
У 2003 році отримав вчене звання професора кафедри «Машиновикористання в землеробстві». У 2010 році був обраний членом-кореспондентом НААН України

Науковий ступінь: Доктор технічних наук
У 2001 році захистив дисертацію доктора технічних наук на тему: «Основи агрегатування модульних енергетичних засобів» у спеціалізованій вченій раді. Спеціальність 05.20.01 механізація сільськогосподарського виробництва.

Email: volodymyr.nadykto@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  •  агрегатування комбінованих машино-тракторних агрегатів
  •  розроблення і агрегатування модульних енергетичних засобів агрегатів
  •  розроблення основ колійної системи землеробства

Досвід наукової та викладацької діяльності:
14.10.1977-11.05.1978 старший інженер лабораторії механізації вирощування рицини Південного відділення Укр НДІМЕСГ
11.05.1978-13.11.1979 служба в лавах радянської армії
22.11.1979-09.04.1981 старший інженер лабораторії механізації вирощування рицини Південного відділення Укр НДІМЕСГ
09.04.1981-01.01.1984 старший інженер лабораторії машиновикористання Південного відділення Укр НДІМЕСГ
01.01.1984-01.01.1989 молодший науковий співробітник лабораторії машиновикористання Південного відділення Укр НДІМЕСГ
01.01.1989-01.01.1990 науковий співробітник лабораторії машиновикористання Південного відділення Укр НДІМЕСГ
01.01.1990-17.01.1995 старший науковий співробітник лабораторії машиновикористання Південної філії ІМЕСГ УААН
17.01.1995-01.01.2000 завідувач лабораторії машиновикористання Південної філії ІМЕСГ УААН
01.01.2000-16.07.2002 завідувач відділу механізації вирощування польових культур Південної філії ІМЕСГ УААН
18.07.2002-26.10.2004 професор кафедри машиновикористання в землеробстві Таврійської державної агротехнічної академії
26.10.2004-09.06.2006 завідувач кафедри машиновикористання в землеробстві Таврійської державної агротехнічної академії
09.06.2006-12.03.2018 проректор з наукової роботи Таврійського державного агротехнологічного університету
12.03.2018 і по теперішній час проректор з наукової роботи та міжнародної діяльності Таврійського державного агротехнологічного університету

Види і результати професійної діяльності д.т.н., проф. Надикта В.Т.

Основні наукові праці

Перспективи тракторної енергетики та машинобудування в Україні // Техніка і технології АПК, 2017, №4 / Надикто В .Т.

Науково-практичні аспекти оранки // Техніка і технології АПК, 2017, №5 / Надикто В .Т.

Теоретичне дослідження стійкості руху комбінованого машинно-тракторного агрегату // Вісник аграрної науки, 2017, №5/ Надикто В .Т., Булгаков В.М., Адамчук В.В., Петриченко Є.А., Кувачов В.П.

Theoretical study to determine the standard size ran-ge of agricultural tractorsMechanization in agriculture & conserving of the resources, 2017, Issue 3 / Надикто В .Т., Bulgakov V., Kуurchev V.Beloev H.

Investigation of the draft-and-power, and agro technical indicators of the work of a ploughing aggregate, created according to the scheme “push-pull”Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 2017, Vol. 62(1).- pp. 136-140 (Poznan, Poland) / Надикто В .Т., Ivanovs S., Kistechok O.

Study of a push-pull plough combinationJournal of Agriculture and Environment, 2017, Volume 1, Number 1.- pp. 4-8 (Melitopol, TSATU) / Надикто В .Т., Kуurchev V., Beloev H., Kistechok O.

Theoretical study to determine the standard size range of agricultural tractors Mechanization in agriculture & Conserving of the resources. – Sofia, Bulgaria, 2017. – Issue 3. – pp. 92 – 94. / Надикто В .Т., Bulgakov V., Kyurchev V., Beloev H., Kangalov P., Mitev G.

The study of movement wide span tractor (vehicles) with kinematic (turn of wheels) method of its control Mechanization in agriculture & Conserving of the resources. – Sofia, Bulgaria, 2017. – Issue 5. – pp. 188 – 192. / Надикто В .Т., Bulgakov V., Kyurchev V., Kuvachov V., Beloev H., Kangalov P., Mitev G.

Очисник головок коренеплодів.. Патент України №115404, A01D23/02 Опубл. 25.10.2017, бюл. №11. / Надикто В .Т., В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, В.М. Кюрчев, Є.І. Ігнатьєв.

Очисник головок коренеплодів.. Патент України №115405, A01D23/02 Опубл. 25.10.2017, №11. / Надикто В .Т., В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, В.М. Кюрчев

Очисник головок Коренеплодів.. Патент України №115406, A01D23/02 Опубл. 25.10.2017, бюл. №11. / Надикто В .Т., В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, В.М. Кюрчев, Є.І. Ігнатьєв.

Очисник головок коренеплодів.. Патент України №115407, A01D23/02 Опубл. 25.10.2017, бюл. №20. / Надикто В .Т., В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, В.М. Кюрчев, Є.І. Ігнатьєв.

Theoretical research into the stability of motion of the ploughing tractor-implement unit operating on the ‘push-pull’ principleAgronomy Research, 2017, Volume 15(4), pp. 1517-1529 / Надикто В .Т., V. Bulgakov, V. Adamchuk, O. Kistechok., J. Olt

Основи наукових досліджень (підручник) / Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. - 268 с. / Надикто В .Т.

Теоретичне обґрунтування типажу колісних сільськогосподарських тракторів для України // Вісник аграрної науки, 2017, №1. ‒ С.43-47./ Надикто В .Т., Адамчук В.В., Булгаков В.М., Кюрчев В.М.

Оранка: міфи та реалії // Бізнес сьогодні, 2017, №3/ Надикто В .Т., Горда О.

Theoretical consideration of the controllability indicator of machine-tractor movement // Acta technologica agticulturae, 2017, №1. ‒ Р.11-18 / Надикто В .Т., Bulgakov V., Adamchuk V., Kуurchev V., Nozdrovicky L.

Research into effect of ultrasonic, electromagnetic and mechanical treatment of blended biodiesel fuel on viscosity // Eastern European Journal of Enterprise Technologies, 2017. – Vol.2, №1(86). Р.34-41 / Надикто В .Т., Kushlyk, R., Nazarenko, I., Kushlyk, R.

Орний агрегат за схемою «push-pull». Патент України №106277 А01 В 77/00 25.04.2016 / Надикто В .Т., Кістечок О.Д.

Сучасні проблеми оранки як особливого прийому обробітку грунту // Вісник аграрної науки, 2016, №1. ‒С.5 ‒ 10 / Надикто В .Т., Адамчук В.В., Булгаков В.М., Танчик С.П.

Theory of vertical oscillations and dynamic stability of combined tractor-implement unit(S)Agronomy Research, 2016, Volume 14,Volume 3. – P.689-710 / Надикто В .Т., V. Bulgakov,V. Adamchuk, M. Arak, V. Kuyrchev

Investigation of draft coefficient of wheeled tractor (S)Engineering of rural development (Proceedings), 2016, №15 / Надикто В .Т., V. Bulgakov, I. Velichko, S. Ivanovs

Theoretical Investigation of turning ability of machine and tractor aggregate on basis ploughing and intertilling wheeled tractor Engineering of rural development (Proceedings), 2016. ‒ Volume 15. (Jelgava, Latvia). / Надикто В .Т., V. Bulgakov, V. Adamchuk, S. Ivanovs

Дослідження стійкості руху орного агрегату у горизонтальній площині // Праці Таврійського державного агротехно-логічного університету. - Мелітополь, 2016. - Вип. 2, т.6 / Надикто В .Т., Кістечок О.Д.

Theory of motion controllability of a wheel machine-tractor aggregateAgricultural Science and Practice, 2016, №3.‒ р.3-10 / Надикто В .Т., V. Adamchuk, V. Bulgakov, V.Golovach

Розроблення і впровадження в агропромислове виробництво комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур за енерго-, ресурсоощадними технологіями (монографія)Київ: Аграрна наука, 2016. ‒ 368 с. / Надикто В .Т., Адамчук В.В., Булгаков В.М., Насонов В.А., Кюрчев В.М.та ін.

Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів.. Патент України (винахід) №112471 А01D 33/00 12.09.2016 (№17) / Надикто В .Т., Булгаков В.М., Адамчук В.В., Кюрчев В.М., Пришляк В.М.

Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів.. Патент України(винахід) №112470 А01D 33/00 12.09.2016 (№17) / Надикто В .Т., Булгаков В.М., Адамчук В.В., Кюрчев В.М., Пришляк В.М.

Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів. Патент України (винахід) №112472 А01D 33/00 12.09.2016 (№17) / Надикто В .Т., Булгаков В.М., Адамчук В.В., Кюрчев В.М., Пришляк В.М.

Пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів. Патент України(винахід) №112693 А01D 33/08 10.10.2016 (№19) / Надикто В .Т., Булгаков В.М., Адамчук В.В., Кюрчев В.М., Радєв С.Ю.

Пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів. Патент України (винахід) №112692 А01D 33/08 10.10.2016 (№19) / Надикто В .Т., Булгаков В.М., Адамчук В.В., Кюрчев В.М., Радєв С.Ю.

Пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів. Патент України (винахід) №112694 А01D 33/08 10.10.2016 (№19) / Надикто В .Т., Булгаков В.М., Адамчук В.В., Кюрчев В.М., Радєв С.Ю.

Культиватор-рослнопідживлювач. Патент України№107557 А01В 37/00 10.06.2016 (№11) / Надикто В .Т., Малюта С.І., Чаплинський А., Сіладій А.В.

Дворядна голчаста борона. Патент України №107872 А01В 21/02 24.06.2016 (№12) / Надикто В .Т., Малюта С.І., Чаплинський А., Дронов К.В.

Голчастий робочий орган. Патент України №107874 А01В 21/02 24.06.2016 (№12) / Надикто В .Т., Малюта С.І., Чаплинський А., Кошовий М.О.

Спосіб налагоджування культиватора-рослино-підживлювача для суцільного обробітку грунту. Патент України №107933 А01В 35/0224.06.2016 (№12) / Надикто В .Т., Малюта С.І., Чаплинський А.

Спосіб розстановки робочих органів культиватора-рослинопідживлювача. Патент України №107937 А01В 35/02 24.06.2016 (№12) / Надикто В .Т., Малюта С.І., Чаплинський А., Мураль Є.А.

Культиватор-рослинопідживлювач (65). Патент України №107938 А01В 37/00 24.06.2016 (№12) / Надикто В .Т., Малюта С.І., Чаплинський А.

Theory of vertical oscillations and dynamic stability of combined tractor-implement unitBook of Abstracts. 7th International Conference on Biosystems Engineering, 2016. - Editors: Olt J., Kikas T. / Надикто В .Т., V. Bulgakov, V. Adamchuk , M. Arak, V. Kyurchev, J. Olt

Пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів. Патент України (винахід) №112791 А01D 33/08 25.10.2016 (№20) / Надикто В .Т., Булгаков В.М., Адамчук В.В., Кюрчев В.М.

Розроблення нової методики визначення основних параметрів сільськогосподарського трактора // Техніка і технології АПК, 2016, №10/ Надикто В .Т., , Адамчук В.В., Булгаков В.М.

Main problems in the field of agricultural mechanization in Ukraine // Техніка, енергетика, транспорт АПК (Вінницький НАУ), 2016, №3(95) / Надикто В .Т., , Kaletnik H., Adamchuk V., Bulgakov V., Kуurchev V.

Визначення мінімальної ціни реалізації зернової продукції // Зерно, 2016, №10 / Надикто В .Т., Прус Ю.О.

Пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів. Патент України (винахід) №113006 А01D 33/08 25.11.2016 (№22) / Надикто В .Т., Булгаков В.М., Адамчук В.В., Кюрчев В.М., Радєв С.Ю.

Пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів. Патент України (винахід) №113007 А01D 33/08 25.11.2016 (№22) / Надикто В .Т., Булгаков В.М., Адамчук В.В., Кюрчев В.М.

Пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів. Патент України (винахід) №113078 А01D 33/08 12.12.2016 (№23) / Надикто В .Т., Булгаков В.М., Адамчук В.В., Кюрчев В.М.

Пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів. Патент України (винахід) №113079 А01D 33/08 12.12.2016 (№23) / Надикто В .Т., Булгаков В.М., Адамчук В.В., Кюрчев В.М.

Theoretical premises for enhancement of efficiency in the use of reversible ploughs // Mechanization in agriculture, Issue 2, 2016. P.30-35 (Bulgaria) / Надикто В .Т., Bulgakov V., Adamchuk V., Arak M., Olt U., Nadykto V., Orel O.

Пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів. Патент України (винахід) №113199 А01D 33/08 12.12.2016 (№24) / Надикто В .Т., Булгаков В.В., Адамчук В.В., Кюрчев В.М.

Пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів. Патент України (винахід) №113205 А01D 33/08 12.12.2016 (№24) / Надикто В .Т., Булгаков В.В., Адамчук В.В., Кюрчев В.М.

Пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів. Патент України (винахід) №113206 А01D 33/08 12.12.2016 (№24) / Надикто В .Т., Булгаков В.В., Адамчук В.В., Кюрчев В.М.

Theoretical research into the power and energy performance of agricultural tractors // Agronomy Research, 2016, №14(5). ‒ Р. 1511–1518, / Надикто В .Т., V. Adamchuk, V. Bulgakov, Y. Ihnatiev, J. Olt4

Оцінка керованості руху машинно-тракторних агрегатів // Техніка і технології АПК, 2016, №2/ Надикто В .Т., Кюрчев В.М.

Спосіб визначення

Theoretical research into the frictional slipping of wheel-type undercarriage taking into account the limitation of their impact on the soil // Agronomy Research, 2015, Volume 13,Number 1. – P.148–157 (Estonia, Tartu) / Надикто В .Т., M. Arak, J. Olt

Наукові основи агрегатування сільськогосподарських машин // Вісник ХНТУСГ ім. Петра Василенка, 2015. – Вип. 163. / Надикто В .Т.

Основні напрями технічної інноваційної діяльності Таврійського державного агротехнологічного університету // Тези доповідей Міжнародної науково-практич-ної конференції, 8-11 вересня, 2015 р., Харків – Мелітополь / Надикто В .Т., Кюрчев В.М.

Прогноз розвитку енергонасиченості сільськогосподарських тракторів // Механізація та електрифікація сільського господарства. Випуск №1 (100).- Глеваха, 2015 / Надикто В .Т., Величко О.В.

Як треба продавати землю // The Ukrainian Farmer, 2015, №10 / Надикто В .Т.

Теорія і практика обробітку грунту в сучасних умовах // Механізація та електрифікація сільського господарства. Випуск №2 (101).- Глеваха, 2015 / Надикто В .Т., Булгаков В.М., Танчик С.П.

Дослідження стійкості вертикального руху орно-подрібнювального МТА // Механізація та електрифікація сільського господарства. Випуск №2 (101).- Глеваха, 2015 / Надикто В .Т., Булгаков В.М., Кюрчев В.М.

Дослідження стійкості руху орного МТА за схемою «push-pull» // Механізація та електрифікація сільського господарства. Випуск №2 (101).- Глеваха, 2015 / Надикто В .Т., Кістечок О.Д.

Експериментальна оцінка адекватності математичної моделі орного МТА // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні агротехнології та інновації». Вінниця, 2015, т.3 / Надикто В .Т., Кістечок О.Д.

Борона для передпосівного обробітку грунту. Патент України №108459 А01В 13/08 25.07.2015 (бюл. №14) / Надикто В .Т., Подшивалов Г.В.

Structure development and results of testing a novel modular power unit // Agriculture and Agricultural Science Procedia, 2015, №7. - Рр. 40 – 44 / Надикто В .Т., Булгаков В.М., Кюрчев В.М., J. Olt

Універсальність і ефективність тракторів серії ХТЗ-160 // AgroToday, 2015, №1 / Надикто В .Т., Самородов В.Б.

Агрегатування як розділ землеробської механіки // Техніка і технології АПК, 2015, №4 (с.11-14) / Надикто В .Т.

Исследование управляемости движения машинно-тракторного агрегата // Научни известия «Scientific technical union of mechanical engineering», 2015, №17(180), vol.3, p.90-93 / Надикто В .Т., Кюрчев В., Рубанский В., Иринчев Д.

Определение максимального буксования колесных движителей с учетом ограничения их давления на почву // Тракторы и сельхозмашины, 2015, №8 / Надикто В .Т.

Україні потрібен власний типаж тракторів // Аграрний тиждень, 2014, №14 / Надикто В .Т., Адамчук В.В., Булгаков В.М., Кюрчев В.М.

Визначення максимального буксування колісних рушіїв з урахуванням обмеження їх тиску на грунт // Техніка і технології АПК, 2014, №7 / Надикто В .Т.

Нові комбінації МТА // The Ukrainian Farmer, 2014, №8/ / Надикто В .Т., Кюрчев В., Аносов В.

Агрегатування плугів // Аграрний тиждень, 2014, №15/ Надикто В .Т., Адамчук В.В., Булгаков В.М., Кюрчев В.М.

Спосіб розвороту транспортного засобу з усіма керованими і поворотними мотор-колесами. Патент України № 89677 B62D 7/00 25.04.2014 / Надикто В .Т., Улексін В.О., Кувачов В.П.

Определение точек оптимума двух классов двузонных функций // Инженерный журнал: наука и инновации, 2014, вып. 5. URL:http: /engjo-urnal.ru/ catalog / fundamentals/math/ 1928.html / Надикто В .Т., Величко Е.В.

Комплекс машин на основі трактора серії ХТЗ-160 для вирощування просапних культур». Патент України №56384 на науковий твір, 2014. / Надикто В .Т., Кюрчев В.М., Аносов В.І., Лазаренко І.П.

Оцінка стійкості руху машинно-тракторних агрегатів // Техніка і технології АПК, 2014, №6 / Надикто В .Т.

Комбінований агрегат для сівби і смугового внесення гербіцидів. Патент України № 88837 А01С 7/1810.04.2014 / Надикто В .Т., Шабала М.О., Чорна Т.С., Ігнатьєв Є.І.

Як збільшити ефективність МТА // The Ukrainian Farmer, 2014, №7 / Надикто В .Т., Масалабов В.М.

Методика визначення потужності двигуна с.-г. Трактора // Техніка і технології АПК, 2014, №1 / Надикто В .Т.

Про доцільність застосування оборотного плуга // Вісник аграрної науки,2014, №10 / Надикто В .Т.

Потужність двигуна і клас трактора // The Ukrainian Farmer, 2014, №1 / Надикто В .Т.

Означення точки оптимуму кривої та спосіб її визначення // Техніка і технології АПК, 2014, №2 / Надикто В .Т., Величко О.В.

Борона Надикти-Аюбова для обробітку грунту під пар. Патент України № 88940 А01В 19/02 11.04.2014 / Надикто В .Т., Аюбов А.М.

Використання тракторів серій ХТЗ-160 і ХТЗ-170 на вирощуванні просапних культур // Техніка і технології АПК, 2013, №1/ Надикто В .Т., Кюрчев В.М.

Проблеми баластування колісних тракторів // Техніка і технології АПК, 2013, №2/ Надикто В .Т.

Комбінації МТА // The Ukrainian Farmer, 2013, №1 / Надикто В .Т.

І один у полі воїн, або універсальний солдат ХТЗ // Пропозиція, 2013, №5/ Надикто В .Т., Кюрчев В.М., Карабило С.М.

Пристрій для здвоєння коліс трактора. Патент України № 79387 В60В 3/00 25.04.2013 / Надикто В .Т.

Кроки до вітчизняного МТА // The Ukrainian Farmer, 2013, №8 / Надикто В .Т.

До аналізу показника керованості руху машинно-тракторного агрегату // Механізація та електрифікація сільського господарства. Випуск 98, т.2.- Глеваха, 2013 / Надикто В .Т.

Мостовий засіб для сільськогосподарських робіт. Патент України № 84883 А01В 49/00 11.11.2013 / Надикто В .Т., Кувачов В.П.

Умови стабільності руху заглибленого фронтального плуга // Науковий вісник ТДАТУ. – 2013.- Вип.3., т.1. -www.nbuv. gov.ua / e-journals/index. html- / Надикто В .Т., Кістечок О.Д.

Визначення типорозмірного ряду енергетичних засобів, що потрібні сільському господарству країни // Збірник наукових праць Вінницького НАУ, 2011. - Вип.9.- с.13-20 / Надикто В .Т., Калетнік Г.М., Булгаков В.М., Кюрчев В.М.

Машинно-тракторний агрегат для збирання рицини. Патент України № 61412 А01D 41/08 25.07.2011 / Надикто В .Т., Дідур В.А., Леженкін О.М., Дмитрієв О.В.

Підручники, навчальні посібники, монографії
1. Розроблення і впровадження в агропромислове виробництво комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур за енерго-, ресурсоощадними технологіями. / Надикто В.Т., Адамчук В.В., Булгаков В.М., Насонов В.А., Кюрчев В.М. та ін.- Київ: Аграрна наука, 2016. ‒ 368 с.
2. Надикто В.Т. Збирання зернових культур роздільним способом / В.Т. Надикто, В.М. Кюрчев, В.Л. Семенюк, А.Є. Назін. - Запоріжжя: Інтер-М, 2012.-130 с.
3. Надикто В.Т. Основи наукових досліджень / В.Т. Надикто.- Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. 268 с.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
Управлінська діяльність – проректор з наукової роботи Таврійського державного агротехнологічного університету
Педагогічна діяльність – професор кафедри «Машиновикористання в землеробстві» Таврійського державного агротехнологічного університету

Нагороди, заохочення, почесні звання:
Знак «Відмінник аграрної освіти та науки» III ступеня (2007 р.), II ступеня (2009 р.),I ступеня (2010 р.)
Трудова відзнака «Знак Пошани» Міністерства аграрної політики
України (2008 р.), Подяка Міністерства освіти і науки України (2008р)
Знак «Відмінник аграрної освіти та науки» ІІ ступеня (2009р.)
Знак «Відмінник аграрної освіти та науки» I ступеня (2010 р.)
Орден «За заслуги перед Запорізьким краєм» ΙΙΙ ступеня (2011 р.)
Медаль «За розвиток Запорізького краю» (2012 р.)
Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (2016 р.)
Нагрудний знак "За наукові та освітні досягнення" (2017 р.)