ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

 Міністерство освіти і науки України оголосило конкурсний відбір наукових проектів фундаментальних досліджень, прикладних досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок (далі – дослідження і розробки), виконання яких розпочнеться у 2019 році за рахунок коштів державного бюджету (Наказ МОН №1234 від 24 вересня 2018 р.)

Запрошуємо науковців та дослідницькі групи НДІ університету взяти участь у першому (внутрішньоуніверситетському) етапі цього Конкурсу. Термін проведення першого етапу Конкурсу – до 05 листопада 2019 року.

Формування тематики наукових досліджень і розробок необхідно здійснювати згідно із Законом України «Про пріоритетні напрями науки і техніки», наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2018 №1466 «Про затвердження тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок Міністерства освіти і науки України на 2019-2021 роки» та із врахуванням актуальних напрямів у сфері розвитку науки та суспільного життя.

Пріоритетні тематичні напрями, перелік секцій за фаховими напрямами Наукової ради МОН, паспорти секцій та форми проектів прикріплені після цього оголошення.

Мінімальний обсяг фінансування проектів – 300 тис. грн. на рік.

Терміни виконання проектів:

  • фундаментальні/прикладні дослідження – до 36 місяців
  • науково-технічні (експериментальні) розробки – до 24 місяців

Науковець може бути керівником тільки в одному дослідженні або розробці, враховуючи й ті роботи, які розпочато в минулі роки. Виконавець бере участь не більше, ніж у двох НДР.

У разі, якщо у виконанні дослідження або розробки беруть участь більше, ніж два доктори наук, обов’язково надається обґрунтування.

До участі у конкурсі не допускаються роботи, в яких зазначений тип наукової роботи не відповідає змісту та результатам проекту, мета і завдання проекту мають суто методичну спрямованість, відсутній або необґрунтований розрахунок вартості роботи.

При підготовці фінансових витрат для виконання НДР необхідно запланувати не менше 30% від загальної вартості на статті витрат, які передбачають кошти на відрядження, придбання матеріалів, малоцінне обладнання, оплату комунальних платежів тощо.

Відбір проектів досліджень і розробок проводять науково-технічні ради НДІ, результати затверджуються Вченою радою університету.

При здійсненні відбору надається перевага проектам, які мають особливо важливе значення для підвищення обороноздатності та національної безпеки держави, мають прикладні результати подвійного використання, а також конкурентоспроможні на світовому ринку та спрямовані на використання у соціальній сфері, виробництві, навчальному процесі.

Наукові керівники повинні зареєструватись в єдиній інформаційній системі «Наука в університетах» МОН України на сайті за посиланням https://kis.rit.org.ua, отримати дозвіл науково-організаційного відділу НДЧ на введення проекту НДР, ввести проект у систему і до 05 листопада подати НДЧ роздруковані із системи 2 примірники проекту НДР разом з комплектом необхідних документів.

Другий етап Конкурсу відбуватиметься з 12 листопада до 16 грудня 2019 року шляхом експертизи проектів наукових досліджень і розробок експертами секцій за фаховими напрямами Наукової ради МОН, Результати експертизи розглядатимуться та затверджуватимуться на засіданнях вказаних секцій. Результати Конкурсу мають бути оголошені до 26 грудня 2019 року.

За довідковою інформацією (зокрема, щодо фінансового обґрунтування витрат для виконання проекту) звертатися до науково-дослідної частини ТДАТУ (Прус Ю.О.).

Перелік пріоритетних тематичних напрямів Конкурсу проектів

Тематика наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок МОНУ на 2019-2021 рр.

Перелік секцій за фаховими напрямами Наукової ради МОН наказ від 30.06.2016р. № 71

Заява_АП новое

Паспорти секцій

Форма проекту фунд. або прикладн. досл. _2017

Форма проекту-експеримент. розробка_2017

Інформація до проекту (для подальшої публікації)

Згода на участь у виконанні проекту