1. Правила прийому до аспірантури ТДАТУ у 2017 році – Додаток 10, сайт Вступ (Вступна компанія).
  2. Програми фахових вступних випробувань

Програми фахових випробувань для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальностями:

015 – професійна освіта (за спеціалізаціями)

051 – економіка;

072 – фінанси, банківська справа та страхування;

075 – маркетинг;

076підприємництво, торгівля та біржова діяльність;

133 – галузеве машинобудування;

141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;

201 – агрономія

Бланки

заява аспирантура

заява докторантура

згода 

 особовий листок 

список опублікованих наукових праць