Матеріали VII Міжнародної науково-технічної конференції пам’яті І.І. Мартиненка «Енергозабезпечення технологічних процесів» (8-9 червня 2017 року) – ОТРИМАТИ

Матеріали VI Міжнародної науково-технічної конференції пам’яті І.І. Мартиненка «Енергозабезпечення технологічних процесів в агропромисловому комплексі України» (10-14 червня 2015 року) – ОТРИМАТИ

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ – ОТРИМАТИ

 

Матеріали Інтернет-конференції студентів та магістрантів за підсумками наукових досліджень 2016 року
«ПРОБЛЕМИ МЕХАНІЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ» – mea-2017
«ІННОВАЦІЙНІ АГРОТЕХНОЛОГІЇ» – ia-2017
«ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ АПК» – eb-2017
«ПЕРШІ КРОКИ ДО НАУКИ» – fss-2017
Збірник наукових праць магістрантів та студентів.– Мелітополь: ТДАТУ, 2017.– 171 с.

Матеріали Інтернет-конференції студентів та магістрантів за підсумками наукових досліджень 2015 року
«ПРОБЛЕМИ МЕХАНІЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ» – mea-2016
«ІННОВАЦІЙНІ АГРОТЕХНОЛОГІЇ» – ia-2016
«ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ АПК» – eb-2016
«ПЕРШІ КРОКИ ДО НАУКИ» – fss-2016
Розробка технологій і технічних засобів для переробки і зберігання сільськогосподарської продукції: – Збірник наукових праць магістрантів та студентів.– Мелітополь: ТДАТУ, 2016.– 204 с.

 

Матеріали Інтернет-конференції студентів та магістрантів за підсумками наукових досліджень 2014 року
«ПРОБЛЕМИ МЕХАНІЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ АПК» – mea-2014-2015
«ІННОВАЦІЙНІ АГРОТЕХНОЛОГІЇ» – ia-2014-2015
«ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ АПК» – oem-2014-2015
«ПЕРШІ КРОКИ ДО НАУКИ» – fss-2014-2015
Розробка технологій і технічних засобів для переробки і зберігання сільськогосподарської продукції: – Збірник наукових праць магістрантів та студентів.– Мелітополь: ТДАТУ, 2015.– 142

Матеріали науково-практичної конференції «Інтегровані технології вирощування та зберігання продуктів рослинництва за умов степової зони України» – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – Випуск I. – 64 с. – ate-mag-2015

Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та магістрантів
«ІНОЗЕМНІ МОВИ: НАУКОВІ ПОШУКИ СТУДЕНТСТВА»(квітень 2014 року) – IM-2014

«ВИЩА МАТЕМАТИКА ТА ФІЗИКА»(квітень 2014 року) – matem-2014

Матеріали Інтернет-конференції студентів та магістрантів за підсумками наукових досліджень 2013 року
«ПРОБЛЕМИ МЕХАНІЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ АПК» – mea
«ІННОВАЦІЙНІ АГРОТЕХНОЛОГІЇ» – at
«ЕКОНОМІКА ТА БІЗНЕС В УМОВАХ АПК»  – eb
Розробка технологій і технічних засобів для переробки і зберігання сільськогосподарської продукції: – Збірник наукових праць магістрантів та студентів.– Мелітополь: ТДАТУ, 2014.– 136

 

  Матеріали науково-технічної конференції магістрантів та студентів за підсумками наукових досліджень 2012 року – stud_12_2

  Матеріали науково-технічної конференції магістрантів та студентів за підсумками наукових досліджень 2011 року – stud_11_2