Відповідність якості навчання в аспірантурі очікуванням науково-педагогічних працівників

Матеріальне забезпечення освітньо-наукової діяльності аспірантів

Зауваження та пропозиції до освітньої програми “Галузеве машинобудування”

 

Якість організації навчання в аспірантурі

Результати анонімного онлайн опитування здобувачів ступеня доктора філософії за ОНП щодо оцінки змісту освітньої програми

Результати опитування здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти зі спеціальності  щодо якості викладання

Результати опитуваня НПП щодо дотримання академічної доброчесності

Результати опитування стейкхолдерів щодо реалізації ОНП та третьому (освітньо-науковому) рівні

Результати опитування здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії щодо дотримання академічної доброчесності

Результати опитування здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти щодо задоволеності організацією освітнього процесу

Результати опитування випускників аспірантури, здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії

Результати опитування здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії щодо задоволеності методами та формами навчання і викладання

Робота університету в умовах дистанційного навчання