СПЕЦІАЛІЗОВАНІ  ВЧЕНІ  РАДИ  ТДАТУ

У ТДАТУ діють дві  спеціалізовані вчені ради К 18.819. 03  з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

та Д 18.819. 01 – за спеціальностями 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва та 05.09.03 – електротехнічні комплекси і системи, з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора технічних наук.