ТЕРМІНИ ЗВІТУВАННЯ

Атестація аспірантів та докторантів, згідно Постанови Кабінету Міністрів України ПОРЯДОК підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) за № 261 від 23 березня 2016 року, відбувається  два рази на рік.

Поточний звіт:

  • на кафедрі, за якою закріплений аспірант (докторант), протягом березня місяця.

Атестаційний звіт: 

  • аспірантів – на кафедрах, засіданнях науково-технічних рад НДІ та  засіданнях вчених рад факультетів;
  • заслуховування та затвердження  атестаційних звітів
  • докторантів  –  на кафедрах, НДІ та  вчених радах університету. Термін: до 10 вересня щорічно.

ЗВІТ АСПІРАНТА

ЗВІТ ДОКТОРАНТА