Науково-дослідний інститут зрошуваного садівництва

 

Караев  

Караєв Олександр Гнатович

 

директор НДІ зрошуваного садівництва

доктор технічних наук, старший науковий співробітник,
член-кореспондент Українського відділення Міжнародної академії  аграрної освіти

 

Науково-дослідний інститут зрошуваного садівництва (НДІ ЗС) Таврійського державного агротехнологічного університету створено наказом Міністерства аграрної політики України за №588-ОД від 11 листопада 2013 року.

Вченим секретарем НДІ ЗС призначено доцента кафедри «Технічна механіка та комп’ютерне проектування імені професора В.М. Найдиша» Бондаренко Ларису Юріївну.

З 2018 року НДІ зрошуваного садівництва ТДАТУ підписав угоду, на підставі якої їх включено до членів асоціації Укрсадпром.

Метою роботи НДІ є вирішення наукових проблем розвитку зрошуваного садівництва адаптованого до умов півдня України та розробка сучасних технологій виробництва садивного матеріалу плодових культур.

Науково-дослідна робота інституту зрошуваного садівництва ТДАТУ ведеться відповідно до програми «Розробити засоби механізації і систему безпеки для існуючих і нових технологій виробництва продукції садівництва та розсадництва плодових культур» № держреєстрації 0116  U 006022, яка розроблена на період 2016 – 2020 р.р. та включає в себе такі теми:

  1. Розробити засоби механізації для технології вирощування плодових саджанців кісточкових культур на смугових грядах в умовах півдня України.

Керівник теми: к.т.н., доцент кафедри СГМ  Чижиков І.О.

Відповідальні виконавці: Караєв О.Г., Матковський О.І., Толстолік Л.М.

  1. Розробити засоби механізації для технології вирощування плодових кісточкових насаджень інтенсивного типу в умовах півдня України.

Керівник теми: к.т.н., доцент кафедри СГМ Саньков С.М.

Відповідальні виконавці: Дядя В.М.

  1. Обґрунтування параметрів технічних засобів і режимів роботи системи зрошування розсадників плодових культур.

Керівник теми: д.т.н., завідувач кафедри СГМ Караєв О.Г.

Відповідальні виконавці: аспірант кафедри СГМ Філіпов Д.О. 

  1. Створення механізованих технологічних комплексів з перетворення відновлюваних ресурсів плодових насаджень в енергопродукт

Керівник теми: к.т.н., доцент кафедри ТМКП Бондаренко Л.Ю.

Відповідальні виконавці: Караєв О.Г., Стручаєв Н.І., Вершков О.О., Панков Р. 

  1. Розробити тенологію і технічні засоби екологічної безпеки водних ресурсів.

Керівник теми: к.т.н., завідувач кафедри Мовчан С.І. 

  1. Розробити технічні засоби для систем зрошення насаджень плодових культур.

Керівник теми: к.т.н., доцент кафедри СГМ Сушко С.Л.

Відповідальні виконавці: Тарасенко В.В.

Окрім співробітників до досліджень активно залучаються студенти та магістри університету.  Над одним із напрямків науково-дослідної роботи працює директор ТОВ «Полив-Сервіс», керівником магістерської роботи якого є д.т.н., проф. кафедри сільськогосподарських машин Тарасенко В.В.

Науковці НДІ ЗС плідно співпрацюють з такими виробниками як ТОВ «Блексіфруткомпані»,  ТОВ «Агро-Фенікс»,  науково-виробнича компанія «РОСТА»  та  МДСС ім. М.Ф. Сидоренка ІС НААН України, які можуть забезпечити застосування розроблених пристроїв у аграрній галузі.

За ініціативою НДІ ЗС в ТДАТУ проводяться Всеукраїнські науково-практичні  конференції, де обговорюються перспективи виробництва плодів черешні в світі та Україні, перспективи використання вегетативних підщеп черешні ВСЛ-2 у розсадництві півдня України, особливості сучасних технологій виробництва садивного матеріалу кісточкових культур та особливості конфігурації і технології сучасного черешневого саду.

Адреса НДІ ЗС:

72312, м. Мелітополь, пр-т Б.Хмельницького, 18, навчальний корпус №8, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

Контактні особи:

Директор НДІ ЗС Караєв Олександр Гнатович

e-mail: oleksandr.karaiev@tsatu.edu.ua

Телефон: (067) 185-45-83

Вчений секретар НДІ ЗС Бондаренко Лариса Юріївна

e-mail: larysa.bondarenko@tsatu.edu.ua

Телефон: (098) 8460056