Науково-дослідний інститут садівництва Півдня України

 

Караев  

Караєв Олександр Гнатович

 

директор НДІ, доктор технічних наук, старший науковий співробітник,

член-кореспондент Українського відділення Міжнародної академії  аграрної освіти

 

Науково-дослідний інститут садівництва Півдня України (НДІ СПУ) Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного створено наказом Міністерства аграрної політики України за №588-ОД від 11 листопада 2013 року.

Вченим секретарем НДІ СПУ призначено доцента кафедри «Технічна механіка та комп’ютерне проектування імені професора В.М. Найдиша» Бондаренко Ларису Юріївну.

З 2018 року НДІ садівництва ТДАТУ підписав угоду, на підставі якої їх включено до членів асоціації Укрсадпром.

Метою роботи НДІ є вирішення наукових проблем розвитку садівництва адаптованого до умов півдня України та розробка сучасних технологій виробництва садивного матеріалу плодових культур.

Науково-дослідна робота інституту садівництва ТДАТУ ведеться відповідно до програми «Розробити засоби механізації і систему безпеки для існуючих і нових технологій виробництва продукції садівництва та розсадництва плодових культур» № держреєстрації 0116  U 006022.

Науково-дослідну роботу подовжено на 5-річний термін. Науково-дослідний інститут реорганізовано та затверджено програму роботи на  2021-2025 роки «Розвиток виробництва продукції садівництва та розсадництва у Південному степу України в умовах змін клімату», яка складається з двох підпрограм.

ПІДПРОГРАМА №1

«Розробити засоби механізації і автомотизації технологій виробництва продукції садівництва, розсадництва та овочевництва»

Керівник підпрограми завідувач кафедри сільськогосподарських машин, д.т.н., ст.. наук. співр. КараєВ Олександр Гнатович

ПІДПРОГРАМА №2

«Розробка інтенсивних технологій виробництва екологічно безпечної плодоовочевої продукції у відкритому та закритому грунті південного степу україни»

Керівник підпрограми доцент кафедри «Плодоовочівництва, виноградарства та біохімії», к.с.-г.н., ст. наук. співр. Алексєєва Ольга Миколаївна

 

Окрім співробітників до досліджень активно залучаються студенти, магістранти та аспіранти університету.  Над одним із напрямків науково-дослідної роботи працює директор ТОВ «Полив-Сервіс» Дмитро Філіпов, керівником роботи якого є д.т.н., проф. кафедри сільськогосподарських машин Тарасенко В.В.

Науковці НДІ СПУ плідно співпрацюють з такими виробниками як ТОВ «Блексіфруткомпані»,  ТОВ «Агро-Фенікс»,  науково-виробнича компанія «РОСТА»  та  МДСС ім. М.Ф. Сидоренка ІС НААН України, які можуть забезпечити застосування розроблених пристроїв у аграрній галузі.

За ініціативою НДІ СПУ в ТДАТУ проводяться Всеукраїнські науково-практичні  конференції, де обговорюються перспективи виробництва плодів черешні в світі та Україні, перспективи використання вегетативних підщеп черешні ВСЛ-2 у розсадництві півдня України, особливості сучасних технологій виробництва садивного матеріалу кісточкових культур та особливості конфігурації і технології сучасного саду.

Науково-дослідні програми НДІ

Адреса НДІ ЗС:

72312, м. Мелітополь, пр-т Б.Хмельницького, 18, навчальний корпус №8, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

Контактні особи:

Директор НДІ СПУ Караєв Олександр Гнатович

e-mail: oleksandr.karaiev@tsatu.edu.ua

Телефон: (067) 185-45-83

Вчений секретар НДІ СПУ Бондаренко Лариса Юріївна

e-mail: larysa.bondarenko@tsatu.edu.ua

Телефон: (098) 8460056

Перелік програм НДІ на 2021-2025 рр.

РОЗРОБКИ НДІ

 

Наукові публікації:

Публікації Роки
2016 2017 2018 2019 2020
Монографії
Підручники, навчальні посібники
Статті та тези доповідей, всього, з них:
–          опубліковані за кордоном
–          опубліковані в наукометричних базах даних Scopus
–          опубліковані в наукометричних базах даних Web of science
–          опубліковані в наукометричних базах даних Index Copernicus
Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричної бази даних Google scholar

–>