Науково-дослідний інститут зрошуваного садівництва

 

Караев  

Караєв Олександр Гнатович

 

директор НДІ зрошуваного садівництва

кандидат технічних наук, доцент

 

Науково-дослідний інститут зрошеного садівництва (НДІ ЗС) Таврійського державного агротехнологічного університету створено наказом Міністерства аграрної політики України за №588-ОД від 11.11.2013 року

Метою роботи НДІ є вирішення наукових проблем розвитку зрошуваного садівництва адаптованого до умов півдня України та розробка сучасних технологій виробництва садивного матеріалу плодових культур.

Основною програмою роботи НДІ на 2016 – 2020 р.р. є «РОЗРОБИТИ ЗАСОБИ МЕХАНІЗАЦІЇ І СИСТЕМУ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ІСНУЮЧИХ І НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ САДІВНИЦТВА ТА РОЗСАДНИЦТВА ПЛОДОВИХ КУЛЬТУР», який включає в себе 4 єтапи:

 1. Розробити засоби механізації для технології вирощування плодових саджанців кісточкових культур на слаборослих підщепах в умовах півдня України. Керівник теми: Караєв О.Г.

 2. Розробити засоби механізації для технології вирощування плодових кісточкових насаджень інтенсивного типу в умовах півдня України. Керівник теми: Саньков С.М

 3.1. Розробити систему управління забезпечення безпечності виробництва продукції садівництва. Керівник теми: Бойко О.В.

 3.2. Розробити тенологію і технічні засоби екологічної безпеки водних ресурсів. Керівник теми: Мовчан С.І. 

 4. Розробити технічні засоби для систем зрошення насаджень плодових культур. Керівник теми: Сушко С.Л.

Окрім співробітників до досліджень активно залучаються студенти та магістри університету.  Над одним із напрямків науково-дослідної роботи працює магістрант кафедри СГМ Ковальчук Д. М., керівником магістерської роботи якого є д.т.н., проф. кафедри сільськогосподарських машин Тарасенко В.В.

Науковці НДІ ЗС плідно співпрацюють з такими виробниками як ТОВ «Блексіфруткомпані» ,  ТОВ «Агро-Фенікс»,  науково-виробнича компанія «РОСТА»  та  МДСС ім. М.Ф. Сидоренка ІС НААН України, які можуть забезпечити застосування розроблених пристроїв у аграрній галузі.

За ініціативою НДІ ЗС в ТДАТУ проводяться Всеукраїнські науково-практичні  конференції, де обговорюються перспективи виробництва плодів черешні в світі та Україні, перспективи використання вегетативних підщеп черешні ВСЛ-2 у розсадництві півдня України, особливості сучасних технологій виробництва садивного матеріалу кісточкових культур та особливості конфігурації і технології сучасного черешневого саду.

 

Адреса НДІ ЗС: 72312, м. Мелітополь, пр-т Б.Хмельницького, 18, навчальний корпус №8

Е-mail:  oleksandr.karaiev@tsatu.edu.ua

Телефон: (0619) 42-21-32     

Структура НДІ
Наукові програми НДІ

РОЗРОБКИ НДІ

 

Наукові публікації:

Публікації Роки
2016 2017 2018 2019 2020
Монографії
Підручники, навчальні посібники
Статті та тези доповідей, всього, з них:
–          опубліковані за кордоном
–          опубліковані в наукометричних базах даних Scopus
–          опубліковані в наукометричних базах даних Web of science
–          опубліковані в наукометричних базах даних Index Copernicus
Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричної бази даних Google scholar