План проведення наукових конференцій

з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2020 р.

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО

з/п

Тема конференції, Вищий навчальний заклад (установа), відповідальний за проведення заходу (адреса, телефон, e-mail)
 1 2  3
1 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі» Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 72310, Запорізька обл., м. Мелітополь,

пр-т Б.Хмельницького, 18

Факс (0619) 42-24-11

E-mail: office@tsatu.edu.ua

Відповідальна особа:

Болтянська Наталія Іванівна, к.т.н.,

 доцент кафедри ТСС АПК

пр-т Б.Хмельницького, 18

каб. 7.203

м.Мелітополь, Запорізька обл. 72310, Україна

тел. +38(067)68-12-241

E-mail: nataliia.boltianska@tsatu.edu.ua

2 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні підходи формування відповідального суспільства» Таврійський державний агротехнологічний університет

72310, Запорізька обл., м. Мелітополь,

пр-т Б.Хмельницького, 18

E-mail:  pua@tsatu.edu.ua.

Відповідальна особа: Ортіна Ганна Володимирівна, д.наук з держ упр.

Телефони +38097401-89-44

 

3 І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція пам’яті В.В. ОВЧАРОВА “Сучасний стан та перспективи розвитку електротехнічних систем” Таврійський державний агротехнологічний університет

72310, Запорізька обл., м. Мелітополь,

пр-т Б.Хмельницького, 18

Відповідальна особа:

Нестерчук Діна Миколаївна, к.т.н., доцент

пр-т Б. Хмельницького, 18, кабінет 1.125,

м. Мелітополь, Запорізька обл. 72310, Україна

тел. (0619) 42-31-59

E-mail: dina.nesterchuk@tsatu.edu.ua

4 Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Енергозабезпечення і автоматизація технологічних процесів» Таврійський державний агротехнологічний університет

72310, Запорізька обл., м. Мелітополь,

пр-т Б.Хмельницького, 18

факс (0619) 42-24-11

E-mail: office@tsatu.edu.ua

Відповідальна особа:

Діордієв Володимир Трифонович, д.т.н., професор

пр-т Б. Хмельницького, 18, кабінет 1.315,

м. Мелітополь, Запорізька обл. 72310, Україна

тел. (0619) 42-11-74

E-mail: ea@tsatu.edu.ua

5 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Сучасні тренди та тенденції розвитку науки та освіти в умовах глобалізаційних змін»

 

 

Таврійський державний агротехнологічний університет

72310, Запорізька обл., м. Мелітополь,

пр-т Б.Хмельницького, 18

факс (0619) 42-24-11

E-mail: office@tsatu.edu.ua

Відповідальна особа:

Сосницька Н.Л., д.п.н., професор

пр-т Б. Хмельницького, 18, кабінет 9.313,

м. Мелітополь, Запорізька обл. 72310, Україна

тел. 0978610640

E-mail: vmf@tsatu.edu.ua

6 Міжнародна науково-практична конференція «Повноцінне харчування» Таврійський державний агротехнологічний університет

72310, Запорізька обл., м. Мелітополь,

пр-т Б.Хмельницького, 18

факс (0619) 42-24-11

E-mail: office@tsatu.edu.ua

Відповідальна особа:

Прісс Олеся Петрівна, д.т.н., професор

пр-т Б. Хмельницького, 18, кабінет 5.203,

м. Мелітополь, Запорізька обл. 72310, Україна

тел. (0619) 44-81-02

E-mail: tpzpsg@tsatu.edu.ua

7 І Всеукраїнська інтернет-конференція науково-практична конференція

«Черешневий сад: новітнє в теорії та практиці»

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

72310, Запорізька обл., м. Мелітополь,

пр-т Б.Хмельницького, 18

факс (0619) 42-24-11

E-mail: office@tsatu.edu.ua

Відповідальна особа:

Бондаренко Лариса Юріївна, к.т.н., доцент

пр-т Б. Хмельницького, 18, кабінет 3.218,

м. Мелітополь, Запорізька обл. 72310, Україна

тел. (098) 846-00-56

E-mail: larbond@ukr.net

8 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Перспективи розвитку обладнання та технологій переробних і харчових виробництв» Таврійський державний агротехнологічний університет

72310, Запорізька обл., м. Мелітополь,

пр-т Б.Хмельницького, 18

факс (0619) 42-24-11

E-mail: office@tsatu.edu.ua

Відповідальна особа:

Самойчук Кирило Олегович, д.т.н., доцент

пр-т Б. Хмельницького, 18, кабінет 8.303,

м. Мелітополь, Запорізька обл. 72310, Україна

тел. (0619) 42-13-06

E-mail: ophv@tsatu.edu.ua

9 Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Маркетингові засади формування та функціонування агропродовольчого ринку» Таврійський державний агротехнологічний університет

72310, Запорізька обл., м. Мелітополь,

пр-т Б.Хмельницького, 18

факс (0619) 42-24-11

E-mail: office@tsatu.edu.ua

Відповідальна особа:

Легеза Дарья Георгіївна, д.е.н., професор

пр-т Б. Хмельницького, 18, кабінет 9.241,

м. Мелітополь, Запорізька обл. 72310, Україна

 

 

 

2019


План проведення наукових конференцій у ТДАТУ в 2019 р.

№ з/п Тема конференції Місце та термін проведення,
П.І.Б. відповідального,
контакти
 

 

1

Міжнародна науково-практична конференція “Сучасне грибівництво – 2019”

Інформаційний лист

Мелітополь – Кирилівка, 30-31 травня 2019 року

Бандура Ірина Іванівна, к.с.-г.н., ст. викладач,

пр-т Б. Хмельницького, 18, кабінет 5.212,

м. Мелітополь, Запорізька обл. 72310, Україна

тел. (0619) 44-81-03

E-mail: tpzpsg@tsatu.edu.ua

 

 

2

VIІI Міжнародна науково-практична конференція пам’яті І. І. Мартиненка «Енергозабезпечення технологічних процесів»


Інформаційний лист

м. Мелітополь- Кирилівка, 13-14 червня 2019 року

Назаренко Ігор Петрович д.т.н., професор,

пр-т Б. Хмельницького, 18, кабінет 2.210,

м. Мелітополь, Запорізька обл.,  72310, Україна

тел. (0619) 42-11-52

E-mail: enf@tsatu.edu.ua

3 Міжнародна науково-практична конференція «Агроекологічні аспекти виробництва та переробки продукції сільського господарства»

Інформаційний лист

Мелітополь – Кирилівка, 6-7 червня 2019 року

Прісс Олеся Петрівна, д.т.н., професор

пр-т Б. Хмельницького, 18, кабінет 5.203,

м. Мелітополь, Запорізька обл. 72310, Україна

тел. (0619) 44-81-02

E-mail: tpzpsg@tsatu.edu.ua

 

4

Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності»

Інформаційний лист

Мелітополь – Кирилівка, 4-6 вересня 2019 року

Дейниченко Григорій Вікторович, д-р техн. наук, проф., завідувач кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва, ХДУХТ

Самойчук Кирило Олегович,

доцент кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика, ТДАТУ

тел. (0619) 42-13-06, (097) 880-54-85

E-mail: ophv@tsatu.edu.ua

E-mail: samoichuk.k@ukr.net

5 ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні шляхи розвитку сільськогосподарського виробництва: тенденції та інновації»

Інформаційний лист

м. Мелітополь, 24-25 жовтня 2019 року

Надикто Володимир Трохимович, д.т.н., проф., проректор з наукової роботи і міжнародних відносин

Прус Юрій Олександрович, к.е.н., доц., начальник науково-дослідної частини

тел. (0619) 42-06-94

тел. (0619) 42-31-92

E-mail: imesh@zp.ukrtel.net

E-mail: nauka@tsatu.edu.ua

6 II Всеукраїнська науково-практична конференція «Черешневий сад – новітнє в теорії та практиці»

Інформаційний лист

м. Мелітополь, 21-22 червня 2019 року

Караєв Олександр Гнатович, д.т.н., завідувач кафедри сільськогосподарських машин ТДАТУ

тел. (067) 185-45-83

E-mail: sgm@tsatu.edu.ua

Бондаренко Лариса Юріївна К.т.н., доцент кафедри технічної механіки

тел. (098) 846-00-56

E-mail: larbond@ukr.net

7 Міжнародна інтернет-конференція “Соціально-економічні проблеми розвитку бізнесу та місцевого самоврядування”

Інформаційний лист

м. Мелітополь, 13-14 червня 2019 року.

Прус Юрій Олександрович, к.е.н., доц., начальник науково-дослідної частини

тел. (098) 42-99-123,; (099)140-53-30

E-mail: conf.shs@tsatu.edu.ua

2018

Наукові конференції, організовані ТДАТУ в 2018 р.

№ з/п Тема конференції Місце та термін проведення,
П.І.Б. відповідального,
контакти
 

 

1

Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні інженерно-технічні рішення в сільському господарстві»

Інформаційний лист

м. Мелітополь, ТДАТУ
26-27 червня 2018 р.
Надикто Володимир Трохимович, д.т.н, проф., проректор з наукової роботи та міжнародних відносин
тел. +38(0619) 42-06-94
+38(067) 950-75-70;
e-mail: volodymyr.nadykto@tsatu.edu.ua
web site: http://www.tsatu.edu.ua/conference/matec/
 

 

2

Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічні проблеми розвитку агробізнесу та сільських територій»


Інформаційний лист

м. Мелітополь- смт Кирилівка, ТДАТУ-СОК «Салют»,
14-15 червня 2018 р.
Прус Юрій Олександрович, к.е.н., доц.., начальник НДЧ
тел. +38(0619) 42-31-92
+38(098) 429-91-23;
+38(099) 140-53-30
e-mail: conf.shs@tsatu.edu.ua
web site: http://www.tsatu.edu.ua/shs/
3 Міжнародна науково-практична конференція «Агроекологічні аспекти виробництва та переробки продукції сільського господарства»

Інформаційний лист

м. Мелітополь- смт Кирилівка, ТДАТУ- СОК «Салют»,
07-08 червня 2018 р.
Пріс Олеся Петріва, д.т.н., доцент, зав. кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної справи.
тел. +38(0619) 44-81-03
e-mail: kafedra.htgrs@gmail.com
 

4

Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасне грибівництво-2018»

Інформаційний лист

м. Мелітополь, ТДАТУ 17-18 травня 2018 р
Бандура Ірина Іванівна к.г.-с.н., ст. викладач кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної справи
тае. +38(067) 720-93-04
e-mail: iryna.bandura@tsatu.edu.ua
5 V Всеукраїнська науково-технічна Інтернет-конференція студентів та магістрантів за підсумками досліджень 2017 року «Проблеми механізації та електрифікації технологічних процесів»

Інформаційний лист

м. Мелітополь, ТДАТУ
17 березня 2018 р.
Кашкарьов Антон Олександрович, к.т.н., доц., голова РМУС
тел. +38(097) 13-74-600
e-mail: anton.kashkarov@tsatu.edu.ua
6 V Всеукраїнська науково-технічна Інтернет-конференція студентів та магістрантів за підсумками досліджень 2017 року «Інноваційні агротехнології»

Інформаційний лист

м. Мелітополь, ТДАТУ
17 березня 2018 р.
Кашкарьов Антон Олександрович, к.т.н., доц., голова РМУС
тел. +38(097) 13-74-600
e-mail: anton.kashkarov@tsatu.edu.ua
7 V Всеукраїнська науково-технічна Інтернет-конференція студентів та магістрантів за підсумками досліджень 2017 року «Організаційно-економічний механізм реалізації стратегічних напрямів розвитку АПК»

Інформаційний лист

м. Мелітополь, ТДАТУ
27 квітня 2018 р.
Кашкарьов Антон Олександрович, к.т.н., доц., голова РМУС
тел. +38(097) 13-74-600
e-mail: anton.kashkarov@tsatu.edu.ua
8 ІV Всеукраїнська науково-технічна Інтернет-конференція студентів та магістрантів за підсумками досліджень 2017 року «Перші кроки до науки»

Інформаційний лист

м. Мелітополь, ТДАТУ
28 квітня 2018 р.
Кашкарьов Антон Олександрович, к.т.н., доц., голова РМУС
тел. +38(097) 13-74-600
e-mail: anton.kashkarov@tsatu.edu.ua
2017

Наукові конференції, організовані ТДАТУ в 2017 р.

№ з/п Тема конференції Місце та термін проведення,
П.І.Б. відповідального,
контакти
 

 

1

Всеукраїнська науково-практична конференція «Фундаментальна підготовка фахівців у природно-математичній, технічній, агротехнологічній та економічній галузях»

Інформаційний лист
Програма конференції

м. Мелітополь, ТДАТУ
11-13 вересня 2017 р.
Сосницька Наталія Леонідівна, д.пед.н., проф., завідувач кафедри вищої математики і фізики.
тел. +38(0619) 42-68-74
e-mail: vmf@tsatu.edu.ua
2 VII Міжнародна науково-практична конференція пам’яті І.І. Мартиненка «Енергозабезпечення технологічних процесів»

Інформаційний лист
Програма конференції

 

м. Мелітополь, ТДАТУ
08-09 червня 2017 р.
Назаренко Ігор Петрович,
д.т.н., проф., декан енергетичного факультету.
тел. +38(0619) 42-11-52
e-mail: ihor.nazarenko@tsatu.edu.ua
3 ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності»

Інформаційний лист
Програма конференції

м. Мелітополь-смт Кирилівка, ТДАТУ-«Салют»,
05-07 вересня 2018 р.
Самойчук Кирило Олегович, к.т.н, доц. кафедри обладнання харчових; переробних виробництв.
тел. +38(0619) 42-13-06
e-mail: tdatu.ophv@yandex.ru
4 VI Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК»

Інформаційний лист
Програма конференції
Матеріали конференції
м. Мелітополь, ТДАТУ
03-04 квітня 2017 р.
Надикто Володимир Трохимович, д.т.н., проф., проректор з НР
тел. +38(0619) 0619-42-06-94
e-mail: volodymyr.nadykto@tsatu.edu.ua
5 ІV Всеукраїнська науково-технічна Інтернет-конференція студентів та магістрантів за підсумками досліджень 2016 року «Проблеми механізації та електрифікації технологічних процесів»

Інформаційний лист
Програма конференції

м. Мелітополь, ТДАТУ
7 квітня 2018 р.
Кашкарьов Антон Олександрович, к.т.н., доц., голова РМУС
тел. +38(097) 13-74-600
e-mail: anton.kashkarov@tsatu.edu.ua
6 ІV Всеукраїнська науково-технічна Інтернет-конференція студентів та магістрантів за підсумками досліджень 2016 року «Інноваційні агротехнології»

Інформаційний лист
Програма конференції

м. Мелітополь, ТДАТУ
7 квітня 2018 р.
Кашкарьов Антон Олександрович, к.т.н., доц., голова РМУС
тел. +38(097) 13-74-600
e-mail: anton.kashkarov@tsatu.edu.ua
7 ІV Всеукраїнська науково-технічна Інтернет-конференція студентів та магістрантів за підсумками досліджень 2016 року «Організаційно-економічний механізм реалізації стратегічних напрямів розвитку АПК»

Інформаційний лист
Програма конференції

м. Мелітополь, ТДАТУ
7 квітня 2018 р.
Кашкарьов Антон Олександрович, к.т.н., доц., голова РМУС
тел. +38(097) 13-74-600
e-mail: anton.kashkarov@tsatu.edu.ua
8 ІІІ Всеукраїнська науково-технічна Інтернет-конференція студентів та магістрантів за підсумками досліджень 2016 року «Перші кроки до науки»

Інформаційний лист
Програма конференції

м. Мелітополь, ТДАТУ
28 квітня 2018 р.
Кашкарьов Антон Олександрович, к.т.н., доц., голова РМУС
тел. +38(097) 13-74-600
e-mail: anton.kashkarov@tsatu.edu.ua
2016

Наукові конференції, організовані ТДАТУ в 2016 р.

№ з/п Тема конференції Місце та термін проведення,
П.І.Б. відповідального,
контакти
 

 

1

Всеукраїнська науково-практична конференція «Черешневий сад – новітнє в технології та практиці»

Інформаційний лист
Програма конференції

м. Мелітополь, ТДАТУ
18-20 червня 2016 р.
Караєв Олександр Гнатович, к.т. н., доц.., завідувач кафедри сільськогосподарських машин.
тел. +38(067) 185-45-83;
e-mail: tkarayeva2011@gmail.com
2 V Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК»

Інформаційний лист
Програма конференції

м. Мелітополь, ТДАТУ
04-08 квітня 2016 р.
Надикто Володимир Трохимович, д.т.н., проф., проректор з НР
тел. +38(0619) 0619-42-06-94
e-mail: volodymyr.nadykto@tsatu.edu.ua
3 ІІІ Всеукраїнська науково-технічна Інтернет-конференція студентів та магістрантів за підсумками досліджень 2015 року «Проблеми механізації та електрифікації технологічних процесів»

Інформаційний лист
Програма конференції

м. Мелітополь, ТДАТУ
25-29 січня 2016 р.
Кашкарьов Антон Олександрович, к.т.н., доц., голова РМУС тел. +38(097) 13-74-600
e-mail: anton.kashkarov@tsatu.edu.ua
4 ІІІ Всеукраїнська науково-технічна Інтернет-конференція студентів та магістрантів за підсумками досліджень 2015 року «Інноваційні агротехнології»

Інформаційний лист
Програма конференції
м. Мелітополь, ТДАТУ
25-29 січня 2016 р.
Кашкарьов Антон Олександрович, к.т.н., доц., голова РМУС
тел. +38(097) 13-74-600
e-mail: anton.kashkarov@tsatu.edu.ua
5 ІІІ Всеукраїнська науково-технічна Інтернет-конференція студентів та магістрантів за підсумками досліджень 2015 року «Організаційно-економічний механізм реалізації стратегічних напрямів розвитку АПК»

Інформаційний лист
Програма конференції

м. Мелітополь, ТДАТУ
25-29 січня 2016 р.
Кашкарьов Антон Олександрович, к.т.н., доц., голова РМУС
тел. +38(097) 13-74-600
e-mail: anton.kashkarov@tsatu.edu.ua
6 ІІ Всеукраїнська науково-технічна Інтернет-конференція студентів та магістрантів за підсумками досліджень 2015 року «Перші кроки до науки»

Інформаційний лист
Програма конференції

м. Мелітополь, ТДАТУ
11-15 квітня 2016 р.
Кашкарьов Антон Олександрович, к.т.н., доц., голова РМУС тел. +38(097) 13-74-600
e-mail: anton.kashkarov@tsatu.edu.ua