((619) 42-06-94      E-mail: imesh@zp.ukrtel.net

kalytka

КАЛИТКА

ВАЛЕНТИНА

ВАСИЛІВНА

 

 

ДИРЕКТОР НДІ АТіЕ,

ДОКТОР СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ НАУК, ПРОФЕСОР

 

Науково-дослідний інститут агротехнологій і екології (НДІ АТіЕ) Таврійського державного агротехнологічного університету створено наказом Міністерства аграрної політики України за №596 від 14.08.2007 року з метою впровадження результатів фундаментальних та прикладних досліджень систем оптимізації землеробства і переробної галузі АПК, розробки науково –  обґрунтованих технологій вирощування та первинної обробки продукції рослинництва за умов глобального потепління і аридизації клімату степової зони України.

В структурі НДІ два відділи (рослинництва та технології первинної обробки і зберігання продукції рослинництва) і чотири науково-дослідні лабораторії, які очолюють провідні вчені університету. Під їх керівництвом  проводяться дослідження в наступних напрямках:

– розробка комплексних антиоксидантів з еліситорною дією для мінімалізації пестицидного навантаження в агробіоценозах. Застосування таких препаратів сприяє формуванню ефективної системи антиоксидантного захисту та індукує генетично обумовлену стійкість рослин до несприятливих умов довкілля;

– розробка технології використання регуляторів росту і біодобрив в системі органічного землеробства. Комплексне впровадження в технології вирощування соняшнику регуляторів росту і біодобрив сприяє раціональному використанню біологічного потенціалу ґрунту, оптимізації мікробно-рослинної взаємодії, що забезпечує підвищення врожайності і отримання екологічно чистої продукції;

– розробка технології комплексного використання екологічно безпечних біоантиоксидантів при зберіганні плодоовочевої продукції. Впровадження нової технології забезпечує зменшення втрат продукції після тривалого зберігання та підвищує її біологічну цінність.

Вченими НДІ проводиться підготовка кандидатів і докторів в галузі с.-г. наук. Окрім співробітників до досліджень активно залучаються студенти університету. Результати наукових розробок є основою їх курсових і дипломних робіт, захищені патентами, проходять публічну апробацію.

Науковці НДІ надають практичну допомогу агротоваровиробникам у освоєнні сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур.

Адреса НДІ АТіЕ: 72312, м. Мелітополь, пр-т Б.Хмельницького, 18

(  (0619) 42-12-84