nadykto

НАДИКТО

ВОЛОДИМИР

ТРОХИМОВИЧ

 

 

ПРОРЕКТОР З НАУКОВОЇ РОБОТИ,

ДИРЕКТОР НДІ МЗПУ,

ДОКТОР ТЕХНІЧНИХ НАУК,

ПРОФЕСОР, ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ

НААН УКРАЇНИ

 

З метою консолідації зусиль у вирішенні наукових проблем з питань впровадження надійної та ефективної системи матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарського виробництва, адаптованого до природно – кліматичних умов півдня України, наказом Міністерства аграрної політики України за №327 від 08.09.2004 р. при Таврійській державній агротехнічній академії (нині – університет) створено Науково-дослідний інститут механізації землеробства півдня України (НДІ МЗПУ).

До складу НДІ входять чотири відділи, які очолюють провідні вчені університету. Під їх керівництвом досягнуто істотних результатів у розробці комбінованих агрегатів на базі нових орно-просапних тракторів сімейства ХТЗ-160, розробці основ агрегатування модульних енергетичних засобів  перемінного тягового класу, розробці технології виробництва біопалива з продукції рослинного походження, розробці технології та технічних засобів для вирощування овочів з використанням крапельного зрошення. Значна увага вчених інституту спрямована на вирішення проблем електрифікації та автоматизації процесів с.-г. виробництва, переробки і зберігання  с.-г. продукції тощо.

За цими напрямками плідно працюють науковці під керівництвом д.т.н., проф. В.А.Дідура, д.т.н.,  д.т.н., проф. Шацького В.В., д.т.н., проф. Панченка А.І., д.т.н.,  д.т.н., проф.. Малкіної В.М., д.т.н.,  д.т.н., проф. Рогача Ю.П., проф. Діордієва В.Т., проф. Ялпачика Ф.Ю. та ін.

Крім викладачів та аспірантів, до досліджень активно залучаються студенти університету. Результати наукових розробок є основою курсових, дипломних і магістерських робіт, використовуються в наукових публікаціях і патентах, доповідях на науково-практичних конференціях і семінарах тощо.

Вченими інституту проводиться підготовка кандидатів і докторів наук у галузі технічних наук.

            Адреса НДІ МЗПУ:  72312, м. Мелітополь, пр-т Б.Хмельницького, 18

((619) 42-06-94      E-mail: imesh@zp.ukrtel.net