ПРУС
ЮРІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ

ДИРЕКТОР НДІ
СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
АПВ ПІВДНЯ УКРАЇНИ,
КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК,
ДОЦЕНТ

 

НДІ створено 23 жовтня 2007 р. з метою вирішення ряду проблем економіки, підприємництва, маркетингу, менеджменту, фінансово-кредитного та обліково-аналітичного забезпечення агропромислового виробництва, забезпечення інтеграції навчальної, науково-дослідної та науково-інноваційної діяльності, ефективного поєднання розвитку науки і виробництва.  До складу НДІ входять два відділи з шістьма лабораторіями, які очолюють провідні вчені.

         Протягом останнього часу науковцями були розроблені:

  • система управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств та підвищення конкурентоспроможності їх продукції;
  • методологічні основи розвитку малого бізнесу в сільському господарстві;
  • напрями розвитку особистих селянських господарств на засадах підприємництва;
  • система антикризового управління витратами на оплату праці;
  • стратегія формування фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств;
  • система фінансового регулювання та стимулювання підприємницької діяльності в аграрному секторі;

На сьогодні діяльність науковців направлена на пошук рішень актуальних проблем агропромислового виробництва (наукові програми НДІ ССЕРАПВ_ 2016-2020 рр.)

Науковці НДІ приймали  активну участь у реалізації стратегії соціально-економічного розвитку сільських територій «Рідне село», надаючи допомогу сільським та селищним радам Запорізької області в економічному обґрунтуванні напрямків їх діяльності. Також вчені НДІ приймають постійну участь у районних семінарах та інших науково-практичних заходах, які організовують Департамент агропромислового розвитку Запорізької облдержадміністрації та ТДАТУ для керівників та спеціалістів сільськогосподарських підприємств і фермерських господарств.

Адреса НДІ  ССРАПВПУ: 72312, м. Мелітополь, пр-т Б.Хмельницького  (  (0619) 42-31-92

table1

 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РЕГУЛЮВАННЯ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Науково-технічні програми НДІ ССЕРАПВ на 2016-2020 роки
 
 

n/n Назва теми Державний реєстраційний номер Науковий керівник Термін виконання
1 Розробка методики оцінки експортного потенціалу АПК регіону 0116U002737 Карман
Сергій
Вікторович
к.е.н., доцент
01.2016-12.2020
2 Маркетингова стратегія розвитку підприємств агропромислового комплексу 0116U002738 Легеза
Дар’я
Георгіївна
д.е.н., доцент
01.2016-12.2020
3 Розробити науково-методичні основи формування та ефективного розвитку підприємництва в регіоні 0116U002739 Яворська
Тетяна
Іванівна
д.е.н., професор
01.2016-12.2020
4 Формування ефективної системи менеджменту в умовах транзитивної економіки регіону 0116U002740 Нестеренко
Світлана
Анатоліївна
д.е.н., професор
01.2016-12.2020
5 Науково-методологічні засади обліково-аналітичного та фінансово-інвестиційного забезпечення сталого розвитку суб’єктів господарювання. 0116U002741 Трусова
Наталія
Вікторівна
д.е.н., доцент
01.2016-12.2020
6 Розробити науково-методичні основи фінансового забезпе¬чення соціально-економіч¬ного розвитку сільських територій в умовах підвищення самостійності регіонів 0116U002742 Яцух
Олена
Олексіївна
к.е.н., доцент
01.2016-12.2020