У Таврійському державному агротехнологічному університеті діє спеціалізована вчена рада Д 18.819.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільського господарства» та 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» строком на три роки (відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1714 від 28.12.2017 р., на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства від 12.12.2017 р.).

Склад ради

Голова ради:

1.  Кюрчев Володимир Миколайович, д.т.н., професор, ректор, Таврійський державний агротехнологічний університет Мінагрополітики України, спеціальність 05.05.11.

Заступник голови:

2. Дідур Володимир Аксентійович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Таврійський державний агротехнологічний університет Мінагрополітики України, спеціальність 05.09.03.

Вчений секретар:

3. Вовк Олександр Юрійович, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Таврійський державний агротехнологічний університет Мінагрополітики України, спеціальність 05.09.03.

Члени ради:

4. Булгаков Володимир Михайлович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний університет біоресурсів та природокористування, спеціальність 05.05.11;

5. Волошина Анжела Анатоліївна, д.т.н., професор, професор кафедри, Таврійський державний агротехнологічний університет, спеціальність 05.09.03;

6. Діордієв Володимир Трифонович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Таврійський державний агротехнологічний університет Мінагрополітики України, спеціальність 05.09.03;

7. Мельник Віктор Іванович, д.т.н., старший науковий співробітник, проректор, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, спеціальність 05.05.11;

8. Михайлов Євген Володимирович, д.т.н., доцент, професор кафедри, Таврійський державний агротехнологічний університет, спеціальність 05.05.11;

9. Кушнарьов Артур Сергійович, д.т.н., професор, професор кафедри, Таврійський державний агротехнологічний університет Мінагрополітики України, спеціальність 05.05.11;

10. Надикто Володимир Трохимович, д.т.н., професор, проректор, Таврійський державний агротехнологічний університет Мінагрополітики України, спеціальність 05.05.11;

11. Назаренко Ігор Петрович, д.т.н., доцент, декан, Таврійський державний агротехнологічний університет Мінагрополітики України, спеціальність 05.09.03;

12. Панченко Анатолій Іванович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Таврійський державний агротехнологічний університет Мінагрополітики України, спеціальність 05.05.11;

13. Пастушенко Сергій Іванович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут», спеціальність 05.05.11;

14. Червінський Леонід Степанович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний університет біоресурсів та природокористування, спеціальність 05.09.03;

15. Черенков Олександр Данилович, д.т.н., професор, професор кафедри, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, спеціальність 05.09.03.