У Таврійському державному агротехнологічному університеті діє спеціалізована вчена рада К 18.819.03 (наказ Міністерства освіти і науки України за № 820 від 11.07.2016 р., на підставі рішення Атестаційної колегії МОН України від 1 липня 2016 р.)  з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

Склад ради

Голова ради:

 1. Кальченко Сергій Володимирович, д.е.н., доцент, доцент кафедри, Таврійський державний агротехнологічний університет, спеціальність 08.00.04.

Заступник голови:

 1. Легеза Дар’я Георгіївна, д.е.н., доцент, завідувач кафедри, Таврійський державний агротехнологічний університет, спеціальність 08.00.04.

Вчений секретар:

 1. Косторной Сергій Володимирович, к.е.н., доцент, доцент кафедри, Таврійський державний агротехнологічний університет, спеціальність 08.00.04.

Члени ради:

 1. Нестеренко Світлана Анатоліївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Таврійський державний агротехнологічний університет, спеціальність 08.00.04;
 2. Буряк Руслан Іванович, д.е.н., доцент, професор кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування, спеціальність 08.00.04;
 3. Збарський Василь Кузьмич, д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування, спеціальність 08.00.04;
 4. Синяєва Людмила Василівна, д.е.н., професор, професор кафедри, Таврійський державний агротехнологічний університет, спеціальність 08.00.04;
 5. Череп Алла Василівна, д.е.н., професор, декан, Запорізький національний університет, спеціальність 08.00.04;
 6. Яворська Тетяна Іванівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Таврійський державний агротехнологічний університет, спеціальність 08.00.04;
 7. Карман Сергій Вікторович, к.е.н., доцент, декан, Таврійський державний агротехнологічний університет, спеціальність 08.00.04;
 8. Кочетков Олексій Васильович, к.е.н., професор, завідувач кафедри, Луганський національний аграрний університет, спеціальність 08.00.04;
 9. Прус Юрій Олександрович, к.е.н., доцент, начальник науково-дослідної частини, Таврійський державний агротехнологічний університет, спеціальність 08.00.04;
 10. Розуменко Світлана Миколаївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри, Таврійський державний агротехнологічний університет, спеціальність 08.00.04;
 11. Трусова Наталія Вікторівна, д.е.н., доцент, завідувач кафедри, Таврійський державний агротехнологічний університет, спеціальність 08.00.04;
 12. Судомир Світлана Михайлівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри, Бережанський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів та природокористування, спеціальність 08.00.04.

Положення