УВАГА!

           З 11 по 22 листопада 2019 року у Таврійському державному агротехнологічному університеті проводиться науково-технічна конференція студентів і магістрантів.

До 01 листопада 2019 року надати заявку (теми доповідей, доповідачі, керівники) за підписом завідувача кафедри, а також на електронному носії в патентний відділ НДЧ, корпус №9, кімната 9.209, patent@tsatu.edu.ua

 

            З метою своєчасного формування збірників студентської науково-технічної конференції тези (у форматі *doc*docx*rtf) необхідно надсилати на email: molodivchenitsatu@gmail.com до 01 листопада 2019 року.

 

 

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ

СЕКЦІЯ

МАШИНОВИКОРИСТАННЯ В ЗЕМЛЕРОБСТВІ

 

Голова: к.т.н., доц. Кувачов В.П.

Секретар: Стойков А.М., 11 МБ МГ

30.11.2019 р., ауд. 4.308, 1345год.

  1. Дослідження техніко-економічних показників тракторного дизеля при

роботі на сумішах біотоплива.

Доповідач: Болтянський В.О., 11 МБ МГ

Керівник: к.т.н., доц. Кувачов В.П..

2. Обґрунтування рівня енергонасиченості трактора для їх агрегатування із машинами/знаряддями, які працюють на підвищених швидкостях руху.

Доповідач: Холодняк В.В., 11 МБ МГ

Керівник: к.т.н., доц. Кувачов В.П.

3.…………………..

4……………………….

 

 

Завідувач кафедри                                                    ____________