Студентські предметні олімпіади – система масових очних змагань у творчому застосуванні здобутих знань, умінь і навичок серед студентів, це змагання з дисциплін циклів гуманітарної, соціально-економічної та природничо-технічної підготовки студентів, що вивчають відповідну дисципліну в поточному або закінчили її вивчати в минулому році.

Олімпіада зі спеціальності (напряму) – це творче змагання з теоретичної та практичної підготовки студентів старших курсів згідно з Переліком напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями.

Проведення предметних олімпіад є одним з шляхів реалізації системи навчально-виховної роботи. Метою студентських олімпіад є:

– активізація і розвиток творчого мислення студентів і стимулювання змагань в навчанні;

– підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, пошуку обдарованої студентської молоді, стимулювання їх творчої праці;

– заохочення талановитих студентів, які мають глибокі знання та широкий світогляд,  студентів, які у майбутньому готові розвивати науку;

– прищеплювання студентам зацікавленості та любові до вибраної професії.

Олімпіада проводиться щорічно з метою виявлення, відбору та підтримки обдарованої студентської молоді, розвитку і реалізації здібностей студентів, стимулювання творчої праці студентів, педагогічних та науково-педагогічних працівників, підвищення якості підготовки фахівців, активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, системного вдосконалення навчального процесу, формування команд для участі в міжнародних олімпіадах.

Олімпіада з навчальної дисципліни проводиться у два етапи.

I етап – з навчальної дисципліни, спеціальності (напряму) у вищому навчальному закладі серед студентів, які в ньому навчаються.

II етап – у базових вищих навчальних закладах з відповідних навчальних дисциплін, спеціальностей (напрямів), перелік яких затверджується наказом Міністерства освіти і науки України.

Предметні олімпіади проводяться на всіх кафедрах ТГАТУ в обов’язковому порядку з базових предметів, що вивчаються на кафедрах. Учасники Олімпіади отримують олімпіадні завдання та дають на них відповіді державною мовою.

Студенти, які посіли перше, друге, третє місце в особистому заліку є переможцями кожного з етапів Олімпіади та нагороджуються дипломами.

Переможці олімпіади можуть бути нагороджені: – рекомендацією до участі у ІІ та ІІІ етапах олімпіад на рівні ЗВО – наданням грошової премії, цінного подарунку тощо; – зарахуванням балів з відповідної дисципліни за виконання самостійної студентської роботи – направленням на навчання у провідні вищі навчальні заклади України чи за кордон; – рекомендуванням до переведення з контрактної форми навчання на навчання за державним замовленням; – пільгове відвідування культурно-масових заходів різного рівня; – безперешкодний доступ до мережі Інтернет у бібліотеці ТДАТУ.

Переможці Олімпіади рекомендуються до участі у відповідній Всеукраїнській студентській олімпіаді.


Плани та результати предметних олімпіад кафедр університету:

Механіко-технологічний факультет

 

Енергетичний факультет

 

Факультет економіки та бізнесу

 

Факультет агротехнологій та екології

 

ННІ загальноуніверситетської підготовки


Наказ про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2019/2020 навчальному році

Перелік спеціальностей, базових закладів вищої освіти, голів оргкомітетів всеукраїнської студентської олімпіади 2019/2020 н.р.


 


Положення про студентські олімпіади ТДАТУ

Положення про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади