Спираючись на положення Концепції інноваційного розвитку Таврійського державного агротехнологічного університету на 2016-2021 роки і План розвитку Таврійського державного агротехнологічного університету на 2016-2021 роки, основним завданням є забезпечення високої та об’єктивної якості знань студентів університету усіх напрямів підготовки і спеціальностей.

З метою забезпечення високого рівня підготовки фахівців відповідно до стандартів вищої освіти ректоратом Таврійського державного агротехнологічного університету проводиться значна робота з подальшого вдосконалення змісту та форм навчання.

Освітній процес в університеті організовано згідно з Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, Національними стандартами України, іншими нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України.